Nyheter MDTV Forum Om Doner

Zelenskij prøver å styre Ukraina, men kaoset fortsetter


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/zelenskij-prover-a-styre-ukraina-men-kaoset-fortsetter/

Vladimir Zelenskij ble valgt til president i Ukraina med et overveldende flertall og fikk et klart folkelig mandat. Han gikk til valg på å samle ukrainerne, å motvirke nasjonal splittelse og å skape fred. Foreløpig har han ikke klart å skape fred, og noen samling er ikke i sikte. Høyreekstremister fingerer henging av politikere i…


#2

Det er tragisk å lese innspill fra Steigan, som er befengt med vannvittig løgner. Men så lenge han ikke kjenner landet bruker han løgner fra andre (blant annet Bjørn Nistad) som om det skulle rettferdiggjøre Steigan stupid artikler. Videoen som er laget av en gjeng ultranasjonalister., er så ekstrem at den vel så godt kan ha blitt spillt inn av Russiske ny-nazister (hvor ny-nazister faktisk har makt). For det første klarer Steigan å blande Kyiv og Kharkiv. For det andre er det ikke et gjenkjennelig ansikt av Kharkiv-politikere synlig. I alle fall er ikke Kernes avbildet. Og da er dette løgn. Dessuten er historien oppdiktet. Det som skjedde var at statuen av den Russiske generalen ble revet i juni. Og dette har ingen ting med gatenavn-endring å gjøre. Sjekk dette med Kharkiv kommune.
Jeg kunne gått insinuadjonene til Steigan mer etter i sømmene, men det har liten hensikt. Hans påstand er at Zelensky ikke har styring på det som skjer i landet. Steigan vet kanskje ikke at det foreløpig ikke er avholdt parlamentsvalg i landet? Det skjer 21. juli. Og hans parti er ikke representert i dagens parlament. Hvordan skal han da kunne foreta nødvendige reformer. Spesielt er jo det vanskelig når de Moskva-tro MPene stemmer imot alle demokratiske reformer og de stemmer mot tiltak for å bekjempe korrupsjon. I disse voteringen har Medvedsjuk og Boyko - Kreml-lojale oligarker / MPere betalt majoriteten for å stemme nei. Sånn sett er dette et utslag av Moskva-tradisjoner som forsvinner med et mer demokratisk innslag i parlamentet (synd for deg Steigan). Og hadde du fulgt med i det Ukrainske nyhetsbildet, vil du se at Zelensky’s parti - tjener av folket - nå har mellom 43 og 48% av folket bak seg på gallup en. Det forteller mye om det demokratiske sinnelag i Ukraina, og håpet om å bli et virkelig fritt land - vekk fra det russiske slaveri, vekk fra det russiske oligarkiet og forhåpentligvis få fjernet den russiske okkupasjonsmakten, som prøver å rive landet i filler både militært og økonomisk.
Du fremhever som dramatisk at landet nekter observatører fra CoE i det forestående valget. Det hadde jo blitt en vits om det skulle pøses inn med valgobservatører fra Kreml, hvis hensikt utelukkende ville ha vært å ødelegge valget med sine løgnaktige rapporter. Nå som CoE er ødelagt som menneskerettighetsforsvarer og forsvarer mot intervensjoner og korrupsjon, har rådet ingen verdi lenger. Det hadde det, så lenge russerne ble kastet ut av PACE, men ikke nå lenger.
Til slutt: hvis du hadde lest OSCE’s daglige rapport fra deres overvåking av Russernes krigføring mot Ukraina, ville du ha sett at alle brudd på våpenhvilen skjer fra Russernes side. Det dreier seg nå om fra 10-50 brudd pr dag med ulovlige kaliber. Og du klarer å skrive at opptrappingen skjer Fr Ukrainsk side. Hvis du hadde fulgt med, ville du også lest at Ukrainerne nå følger opp tilbaketrekningen som ble avtalt for noen dager siden. Russerne gjør det ikke. Så la ikke fantasien din løpe løpsk.
Du får tygge litt på dette, Steigan, men kjenner jeg deg rett, er du for feig til å svare. Så God sommer!


#3

Takk for informasjonen, Olaf! Jeg stoler på deg, for du bor delvis i Ukraina og følger alt ganske nøye. Steigan refererer annenhånds informasjon som han ikke selv kan stå inne for - og vi vet at det er mange løgner i denne konflikten. Vi vet han han baserer sin kunnskap på russiskvennlige medier.

Akkurat her er jeg usikker selv, og lurer på om Steigan kanskje tilfeldigvis har et poeng. Det er forøvrig også en følelse jeg har hatt om Zelensky fra begynnelsen av. Han er demokratisk valgt, og han har et sterkt mandat. Greit nok. Men hvem er det egentlig som styrer Ukraina, og har Zelensky makt nok til å flytte disse fjellene?


#4

Det vil jo tiden vise (dvs. om han får en majoritet koalisjon i Radaen. Målingene er positive, Mn hN vil høyst sannsynlig være avhe gig V koalisjon n, enten med Tymoschenko (Batkivshyna). Vakarchuk (Holos) eller Hrytsenko. Dessuten ligger det en usikkerhet i de individuelle plassene. Men får han 50% koalisjon, så vil presidenten og regjeringen bli en drivende kraft både for reformer og demokratisering. Nå lukes også flere av de Moskva-tro kandidatene vekk fra kandidat lista, da de i stor grad lever i Moskva. Dermed blir agressoren minimalt representert i Radaen. Og det er viktig for reformarbeidet. Men uansett - 21. juli blir spennende.


#5

Kort om denne Bjørn Nistad, som Steigan ynder å referere til.
Nistad dikter forarget opp en historie om at høytstående byråkrater / politikere i Kharkiv ble gjort til tema for en fingert henging, pga. omdøping av et gatenavn. Hendelsen er selvsagt ikke korrekt, men diktet opp av den Russiske propagandamaskinen.
Det som derimot er en sannhet, er at Bjørn Nistad i 2014 utttrykte at det nye regimet i Kyiv burde henges, fordi de avsatte hans kjære Yanukovich. Så der ligger vel grunnlaget for hans fantasi-fortelling fra Kharkiv?