Nyheter MDTV Forum Om Doner

World Doctors Alliance: For en bedre normal, ikke den "nye normalen"

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/world-doctors-alliance-for-en-bedre-normal-ikke-den-nye-normalen/

På et møte i Berlin 10. oktober 2020 ble det opprettet en ny internasjonal organisasjon som kaller seg World Doctors Alliance. De presenterte seg sammen med Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss (ACU). En transkripsjon av presentasjonen på engelsk finner her. Dr. Heiko Schöning snakker her om den mediesensuren de legene blir møtt med som er motstandere av…

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.