Nyheter MDTV Forum Om Doner

Women's March – Starbucks for kvinnekampen?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/womens-march-starbucks-for-kvinnekampen/

Av Kari Angelique Jacuesson. Jeg ser med forundring på at selv ”min” kvinneorganisasjon Ottar slutter opp om «Fargerevolusjonen» Women’s March. Women’s March er en tullemarsj, og har ingenting med kvinners rettigheter å gjøre, det er ikke et feministisk arrangement. Det er dessverre mange som vet lite eller ingenting om hvordan de såkalte ”fargerevolusjonene” er rene…

3 Likes

Disse kvinnene bør heller masjere for MEDOSS, så kan de ha håp om ekte dyptgripende endringer. Som jeg skriver et annet sted:

I forbindelse med Metoo-trenden kom jeg på en gammel diskusjon, og begriper ikke hvorfor ikke heller kvinnene (og mennene) benytter energien til å kjempe for Representative Inngruppe-Demokrati-modellen (RID) til atferdsøkologen Terje Bongard? Menn søker makt, kvinner søker menn med makt og menn med makt har makt over kvinner. Så lenge det er slik får man ikke bukt med skjevheter i maktforhold og trakassering på arbeidsplassen, dette være seg av seksuell eller annen art.

Men det er ikke bare kvinnene som lider under disse skjevhetene i maktforhold i samfunnet, som eskalerer. Også menn lider under dette, stadig flere menn mangler tilstrekkelig sosioøkonomisk status til å vekke interesse hos kvinner, med den følge at stadig færre menn blir fedre. Med RID-modellen vil andre karaktertrekk ved menn enn de sosioøkonomiske bli mer attraktive for kvinner ved makevalg.

I tillegg kommer at denne kampen om sosioøkonomisk posisjon river i filler samfunnslimet. Ble selv offer for dette etter en skitur forrige vinter, hvor jeg ble kastet ut fra familiebedriften hvor jeg hadde arbeidet i 38 år med fire timers varsel. Dette var verket til et hybrismonster uten evne til å legge restriksjoner på seg selv. Denne typen avvikere ville vi fått full kontroll på gjennom RID-modellen, slik at de ikke fikk mulighet til å rive i filler familier og arbeidsplasser.

RID-modellen framstår slik som et kinderegg:

  1. Man blir kvitt problemet med seksuell trakassering gjennom at maktforskjeller viskes ut, og kvinners stemmer blir sterkere, da kvinner er sterkest til å argumentere i en inngruppe-setting.

  2. Man blir kvitt problemet med en stadig økende gruppe menn uten sosioøkonomisk status, som slik faller utenfor kjønnsmarkedet, med det resultat at mannlig testosteronnivå i befolkningen kan nå farlige høyder. Se til det ville Vesten!

  3. Man slipper at familier og arbeidsplasser rives i filler av hybrismonstre av forskjellige slag, da disse under et kapitalistisk system får herje fritt og heies fram.

Derfor: GI OSS MEDOSS!

“Jeg gjør et forsøk på å beskrive denne kjønnsulikheten i uttrykk (strategi) i boka: Det handler om ulikheten i pådrivet på ulike arenaer: Menn har statistisk høyere show-off-behov, som fører til mer synlighet i utgrupper, store arenaer, toppstillinger osv. Kvinner er akkurat like gode, eller bedre, til å debattere, men føler/kjenner seg mer hjemme i inngrupper. Statistisk slår dette ut i aviser og offentlighet. Jeg er overbevist om at vi snart har et fag som heter evolusjonær sosiologi, som vil revolusjonere faget. Formål: Øke friheten for begge kjønn.” – Terje Bongard

Skal man forstå dette og liknende fenomener, blir man tvunget til først å sette seg nærmere inn i den store sammenhengen.
Først da er det mulig å sette søkelyset på de som står bak, og hva de ønsker å oppnå.
Kollektivisme, Darwinisme, Feminisme, Humanisme, Kommunisme, Nazisme og de fleste andre “ismene”, er “fjær på samme fugl”.
Så hvem står bak?
Kanskje følgende sitat, feilaktig tilegnet Voltaire, kan gi oss en ledetråd?
“To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.”

Problemet, er når du er kommet frem til korrekt svar, og kan underbygge det med fakta, er det i følge Norsk lov, politisk korrekthet, pressens selvpålagte begrensninger, samt sosiale mediers sensur, sterke begrensninger på hva du kan mene, samt få steder du kan mene det.

Derfor foreslår jeg heller denne hyggelige visa, for frustrerte kvinner som drømmer om fordums tider, med reale mannfolk, ekteskap, familie med lekende barn og hyggelige naboer.

“U.S. Jewish Groups Pick Up the Baton at anti-Trump Women’s March”

Anbefaler denne boken, for å sette søkelyset på historiske fakta vedrørende Judaismens påvirkning av den Engelskspråklige del av Verden.

“Judaism Discovered is a mine of information about Talmudic Judaism. I am astonished by the quality and the abundance of your documentation. Your many quotations from the Talmud and rabbis constitute indisputable argumentation concerning the anti-Christian enterprise of Judaism, and also the compromises of the governments and the Catholic Church with Judaism…I wish success for your book…”

—Bishop Bernard Tissier de Mallerais, Econe, Switzerland