Nyheter MDTV Forum Om Doner

WHO snur i sitt råd angående koronanedstengning

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/who-snur-i-sitt-rad-angaende-koronanedstengning/

Lege David Nabarro i WHO gikk i helga ut og ba verdensledere om å slutte å bruke nedstengning som hovedmetoden for å få bukt med smitten. – Nedstengninger har en konsekvens som du aldri må bagatellisere, og det er at det gjør fattige mennesker mye fattigere, uttalte Nabarro lørdag, ifølge News.com. – Vi i WHO…

6 Likes

Det er helt usannsynlig at Helsedepartementet med sine fagfolk ikke har forstått at Covid-19 ikke er farligere enn et vanlig sesonginfluensa virus, og at dermed at regjeringens krona-tiltak var og er helt unødvendige. Det samme gjelder redaktører og journalister i MSM, for tilgjengelig offisiell statistikk fra WHO og FHI har vist dette fra tidlig av.

Storkapitalens MSM opprettholder frykten i befolkningene, for Korona-krisen er konstruert for den globale storkapitalens agenda, og en av del av den er å overbelaste europeiske velferdsstater med den høye vedvarende arbeidsløsheten som følge av nedstengningene til de kollapser, for en av deres mål er å erstatte velferdsstaten med privatisering av sosiale rettigheter.

Derfor fortsetter nedstengningene med store kostnader for de sosiale systemene til de kollapser, som dessverre mange stater tar opp store lån fra Verdensbanken og IMF for å finansiere. I tro på at det vil gå tilbake til normalen. Men flere hundre millioner arbeidsplasser er borte for alltid, og med mye lavere skatte-inntekter kan ikke lånene tilbakebetales, og da blir det store statlige kutt, som en strategi av storkapitalen for å demontere europeiske velferdsstater helt.

NHO gikk tidlig ut i år med å klage på at de norske velferdsordningene var for gode i forhold til EU, og med kostnadene for den høye arbeidsløsheten på grunn av nedstengningene, har vel snart regjeringen fått det påskuddet den har ventet på for “reformer”.

Det burde ikke nordmenn finne seg i hvis de kommer seg ut av panikktilstanden og forstår at nedstengninger, karantener og tiltak var og er helt unødvendig. Spesielt når vil har over ti tusen milliarder i Oljefondet. Men de har globalistiske politikere tenkt å bruke mye av i utlandet for å kjøpe seg seter i FN/WEF, EU og andre av storkapitalens organisasjoner, og ikke på eget land og folk.

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.