Nyheter MDTV Forum Om Doner

WHO slår hull i tilliten til PCR-testen

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/who-slar-hull-i-tilliten-til-pcr-testen/

Nye retningslinjer fra WHO undergraver klokkertroen på PCR-testen. Men det er den nedstengningene, portforbudene og unntakstilstanden hviler på, så hva nå? Når regjeringa Solberg sier at «smittetrykket øker» eller at det er «mange nye smittede i Trøgstad» og bruker det til å begrunne stenging av arbeidsplasser, tvungen bruk av munnbind, stenging av skoler og forslag…

4 Likes

Bra artikkel, men alt dette har vært kjent siden første halvdel av 2020. Spørsmålet man bør stille seg er hvorfor WHO endrer retningslinjene akkurat nå og ikke for over et halvt år siden - er det avsløringen om feil og manglende fagfellevurdering av «studien» til Corman/Drosten som ikke tåler dagens lys?

4 Likes

Regjeringer over hele verden har holdt på snart ett år med sammenhengende menneskerettighetsbrudd, overgrep og rasering av økonomi og velferd. Det er brukt et uant antall milliarder dollar på en vaksine som ikke ser ut til å virke. Osv. Osv.
Dette har gått alt for langt til at noen politiker, lege eller byråkrat tør å innrømme at føkk, vi har bæsja på leggen.
Frykten for å miste kontrollen begynner å nærme seg panikk. Og det er IKKE på grunn av viruset!

4 Likes

Det er denne lottoen som brukes på grensene også:

“Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell”

I regjeringens univers er det neppe “rimelig grunn” å peke på at testene er lottomaskiner uten vitenskapelig fundament.

Man skal velge: Underkaste seg galskapen eller betale prisen.

6 Likes

“Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.”
Straff og internering for å si nei til å bli testa. Det er ikke lenge siden DET var en konspirasjonsteori.

6 Likes

Bare tittelen omsorgsminister Bent Høie burde få det til å ringe en bjelle.

1 Like

WHO står med en fot i hver leir. For å beholde et snev av legitimitet vipper de mellom ja og nei i en evig balansegang. Vi ser den samme dobbeltkomunikasjonen hos FHI som en dag sier at ansiktsmasker er tull, for i neste øyeblikk å omfavne bruken.

Tvilsom årsaks-registrering av dødsfall og falske smittetall er blitt regelen.
Det er og bevist at smittetiltakene gjør mer skade enn gavn, og dette burde være fokus hos WHO, FHI og helsedirektoratet med folkefienden Høie i spissen.
Men hører man noen av dem fronter motstand mot smittetiltakene på denne bakgrunn?

As infectious disease epidemiologists and public health scientists we have grave concerns about the damaging physical and mental health impacts of the prevailing COVID-19 policies, and recommend an approach we call Focused Protection.

4 Likes

“All makt, men aldri skyld” - slik fungerer den norske stat i praksis. På alle mulige områder der staten har all makt ser vi dette. Ingen har skylda. Alltid. “Jeg har ansvaret” sa Jens Stoltenberg. Men han klarte aldri å føle noen skyld. Hvis han måtte gå på grunn av 22/7 ville det skape en voldsom frykt i hele statsforvaltningen. Det samme ser man i NAV-skandalen: ingen blir stilt personlige til ansvar selv om uskyldige mennesker har måtte vansmekte i fengsel. Det samme vil man garantert se også nå i disse koronatider: mennesker vil dø fordi at myndighetene håndterer ting galt uten at noen noensinne blir straffet for det.

Kulturen er nemlig slik over alt i staten: All makt, men ingen har skylda, personlig. Når gamle sulter i hjel i eldreomsorgen, når barn blir sviktet av skolen, når syke dør i helsekø, når veiene dreper folk, når sikkerheten svikter. Ingen har skylda. Når staten avdekker egne feil som er alvorlige, så opprettes det i beste fall noen statlige fond som man kan krever erstatning fra. Så får folk noen kroner i erstatning som erkjennelse av offentlig svikt, men ingen får skylda på personnivå. Personer uten evne til å føle skyld eller anger defineres ofte psykopater.

I så måte har vi skapt en psykopat statsforvaltning med makt til å ødelegge folks liv, uten at noen skal behøve å føle personlig skyld aller ansvar. Derfor aksepterer vi all verdens reguleringer, avgifter og byråkrati som kveler oss, selv om vi burde marsjere i gatene og brenne bilder av våre politikere i sinne og forakt. Ingen tør. Det ville være brudd på en eller annen lov som man kan straffes for med bøter eller fengsel. Straffen blir iverksatt av folk som overhodet ikke tar det personlig engang. De gjør bare jobben sin. Så velger vi heller å være lydige nikkedukker for en psykopat stat med all makt, uten å finne en eneste person som noen gang har skylda.

3 Likes

Det er en helt bevist strategi: problem-reaksjon-løsning, den gradvise strategien, utsettelse…

10 strategier for mediekontroll ifølge Noam Chomsky.

5 Likes

Hele krorona hysteriet er en eneste stor korrupsjons skandale så ille at de som har medvirket eller bidratt til korona hysteriet må siktes og straffes for lands svik…

At PCR testene er missbrukt for å gi falsk inntrykk av mange smittede er velkjent. At det har tatt et helt ÅR med total ødeleggelse av økonomien før de inrømmer dette må få følger. Dette har blitt påpekt nå av eksperter i et helt år…

Korona korrupsjons skandalen er for ille til at de som har medvirket skal slippe unna, de må siktes og dømmes for lands svik…

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.