Nyheter MDTV Forum Om Doner

WHO bekrefter (ved et uhell) at Covid ikke er mer farlig enn influensa

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/who-bekrefter-ved-et-uhell-at-covid-ikke-er-mer-farlig-enn-influensa/

Av Kit Knightly, Off-Guardian. Verdens helseorganisasjon har endelig bekreftet det vi (og mange eksperter og studier) har sagt i flere måneder – koronavirus er ikke mer dødelig eller farlig enn sesonginfluensa.WHOs toppsjefer kom med denne kunngjøringa under en spesialsesjon i sitt hovedstyre mandag 5. oktober, det var bare ingen som virkelig forstod det.Faktisk så de…

6 Likes

koronavirus er ikke mer dødelig eller farlig enn sesonginfluensa

Er ikke det å vare litt optimistisk i overkant. :thinking:

Screenshot_20201013_073826_com.huawei.browser

3 Likes

Som vanlig på NRK nyheter i dag tidlig, var Covid-19 tema, og antall “smittetilfeller” rundt i landet listet opp. Og nesten fast innslag er NRKs egen “korona-reporter” Hallvard Sandberg, som orienterte om fremdriften på utviklingen av vaksiner. “De står på for fullt og hvert sekund teller” kunne han fortelle.
Hvert sekund teller for å utvikle en vaksine for et virus som ikke er farlig for 99,5% av befolkningen.

Sandberg er filmet på sitt kontor med barnetegninger på veggen av korona-virus tegnet som hodeskaller for å understreke budskapet. Ikke rart at norsk presse fikk “rettsikkerhetsprisen” for sin “uforbeholdne støtte til staten under korona-epidemien”, som må være å opprettholde panikken i befolkningen.

Norsk presse med NRK i spissen har blitt en del av maktapparatet istedet for de de skal være, som er å være kritisk til alt som kommer fra makthavere og institusjoner. Journalistikk gjør de bare unntaksvis, verdensbildet NRK gir seerne er tilpasset det global storkapital vil vi skal ha, det er åpenbart.

7 Likes

Det er vanskelig å spå , særlig om konsekvensene og utviklingen av pandemier sier mange. Et potensielt problem framover kan bli at de økonomiske konsekvensene av lockdowns etc. er samfunnsøkonomisk for store. Da kan det bli andre prioriteringer. Det besluttet kommer nok å tas uten en demokratisk debatt av et fåtall og konsekvensene av det besluttet rammer de eldre og syklige spesielt.

Leser man på WTOs hjemmeside så er det nå de samfunnsøkonomiske konsekvensene av coronaviruset som er melodien. Noe som steigan.no har skrevet om.

Impact of COVID-19 on people’s livelihoods, their health and our food systems

https://www.who.int/news/item/13-10-2020-impact-of-covid-19-on-people’s-livelihoods-their-health-and-our-food-systems

1 Like

Sesonginfluensa tar gjennomsnittlig 650 000 liv pr år (WHO)
Covid 19 har hittil i år tatt 1,1 millioner liv. (VG).
Før året er omme kan vi antakelig se dobbelt så mange døde
av Covid 19 som av en gjennomsnitts influensa.
(Og så kommer de som dør av "vanlig influensa i tillegg.)
I min bok gjør dette Covid 19 ca. dobbelt så farlig som vanlig influensa.
Noen bedre?

1 Like

Jeg er rimelig overbevist om at vanlig influensa er langt mindre farlig enn coronaviruset for eldre og sykelige spesielt. Kjip måte å dø på også sier de. Men det er en med trist ironi intressant matematisk diskusjon i menneskeliv.

Screenshot_20201013_212506_com.huawei.browser

Dette regnestykket er basert på en antagelse og forutsetter vel dessuten at spredningen rundt om i hele verden er ganske jevn, samt at dødstallene stemmer. Så jeg vil nok ikke tro for bastant på dette.

Men at korona er svært lite dødelig for de som ikke er i noen risikogruppe (som høy alder og kroniske alvorlige underliggende sykdommer) virker jo gå fram av all statistikk. Likeledes at de strenge tiltakene mange steder skaper fattigdom og nød. Mens flere av de aller rikeste profitterer rått og har økt sine inntekter voldsomt under korona.

4 Likes

PS: I tillegg kommer så de senvirkningene av Covid 19, som ser ut til å være langt farligere enn noe som likner på vanlig influensa i det hele tatt, som bringer Covid 19 enda lenger ut i forkant når det gjelder farlighet.
En skal heller ikke glemme den manglende eller sterkt reduserte immuninteten fra Covid 19.

Tja, det er jo to tvilsomme kilder du kommer med, men hvis man ser på CDCs rapport fra september døde 6% av de rapporterte i USA av kun covid. Nesten halvparten døde også med både influensa og lungebetennelse, så det kommer jo an på. Ville denne halvparten som hadde nådd forventet levealder reist seg opp og dratt hjem uten covid, eller ville de dødd av de to andre sykdommene?

2 Likes

hipokoåpkpæopå utiureuet

3 Likes

Så, du syns ikke det er det minste tvilsomt å forholde seg til kun amerikanske tall for USA, når jeg henviser til tall som gjelder for hele verden?
Hva får deg til å tro at amerikanske tall er det minste mer pålitelige enn WHOs, for eksempel? Eller at rent amerikanske tall skal være representative for hele verden, så forskjellige som tellemåten og alt er rundt omkring?
Jeg tror at slike tall, i store trekk kan vise tendenser, og det er dessuten et faktum at Covid 19 har egenskaper som gjør hver enkelt smittede mer utsatt enn ved vanlig influensa; som for eksempel at immuniteten kan svikte helt, eller bli svært kortvarig, slik at noen faktisk er blitt resmittet etter kort tid, og at 2.gangs smitte ser ut til å være farligere enn 1.gangs.
Rent bortsett fra alt dette, er det vel slik, at en diskusjon om “hvem er verst” ikke er stort mer enn en pissekokurranse, eller en “min er større enn din”.
God debatt.

Det kunne blitt en debatt, men i så fall en metadebatt. Hvis WHO har rett som du hevder er det jo kun positivt, siden hele premisset er at de ved en inkurie sier at dødeligheten er så lav som sesonginfluensa allerede nå. Så vinn-vinn, ingen debatt nødvendig.

2 Likes

Det ser jo ut til at du primært debatterer med deg sjæl :slight_smile:

2 Likes

WHO vet selvsagt at alt styret er en hype. Når de nå “ved et uhell” forteller oss det, har de ryggen fri. Men siden psykologisk kovid er den eneste pandemien vi har, har de uansett fått “folk flest” dit de vil. Langt de fleste synes det er helt ok å gi fra seg siste rest av frihet, helt frivillig. Genialt konsept :slight_smile:

5 Likes

clownid-19 I
Clownid-19

3 Likes
1 Like
2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.