Nyheter MDTV Forum Om Doner

WHO: Ansiktsmasken mot virus gir falsk trygghet

Hvis man ønsker et enkelt munnbind til barna på skolen, eller når foreldre er innom skolen :

1.Finn fram 2 strikk og et pent lite firkantet tørkle som er mykt å ha på.
2.Tørklet brettes dobbelt 2 ganger.
3.Tre to hårstrikk, eller annet strikk løst inn, et på hver side, i så tørklet ser nesten ut som en slags " twist."
4.Brett så hver side av den ytre delen inn på midten av den, og legg
maska over munnen og tre strikkene på ørene.

Munnbind på skolen er håpløst og helt unødvendig. Barna må bli hjemme og få videoundervisning til det er trygt å gå til skolen uten å verken bruke munnbind eller holde spesiell avstand.

Foreldrene og lærere er uansett innom, i forbindelse med skriftlige arbeider, så de kan jo utstyre seg med hansker i det minste, når de tar på dette.

hjemmelagde masker

1 Like

Singapore deler ut vaskbare masker til alle husstander i landet.

Har nettopp hørt på denne. Han sier at barn og foreldre er en lavrisikogruppe. og at de bør på skolen.

Jeg orket ikke høre på noe videre, da det er åpenbart at denne eksperten baserer seg på at Coronchan bare er en influensa, og ikke gir permanente skader på lungene under dagens behandlingsregime, selv for mange som ikke havner på sykehus. (Noe som er veldig trolig)

just the flu

Det snakkes mye om farlig falsk informasjon, men denne er den verste av de alle, og blir gjentatt og støttet av myndigheter og media.

Løgnen er fremmet for å unngå at helsepersonell skal gå tom for masker, men å ødelegge tilliten med håpløsheter på denne måten gjør ubotelig skade. De kunne bare kommet med sannheten og bedt folk lage sine egne så hadde tilliten blitt sikret og folk blitt reddet fra sykdom og død, men det er blitt så normalt å først ty til løgnen at det knapt tenkes konsekvenser.

Jeg satt nettopp og så på NRKs sending. Først hadde de en seriøs forsker som leder forskningsprosjektet i Norge på hvordan viruset spres og ikke spres. På spørmål fra programleder om hvorvidt virus spres via barn svarte han ærlig: “Det er for tidlig å si noe om. Det er blant de tingene vi ser på.” Rett etterpå kom en såkalt ekspert fra Folkehelseinstituttet som sa at “det er ikke som tyder på at smitte spres via barn”. Det samme ble sagt fra en annen Folkehelseinstituttekspert i Dagsrevyen i går. Samtidig ble det vektlagt at barn som skal tilbake i skolen skal være i små grupper. OG dermed underminerte eksperten retorisk sett umiddelbart sitt eget budskap. Dersom smitte ikke spres blant barn, og fra barn til voksne; hvorfor i huleste skal barna holdes i små grupper da? Ikke engang når det gjelder å lyve til befolkninga, opptrer Folkehelseinstituttet kompetent.

Logikken i det med de små gruppene,

For å forsøke å sette seg inn i deres tankegang, kan ha det med smågrupper kanskje ha noe å gjøre med logikken i å bli kvitt viruset for godt, gjennom å risikere å flokksmitte barna, at det er en vanskelig balansegang med virus og økonomi, men at de vil ha kontroll på tempoet i eventuell smitte , forsøke å bremse, slik at det kan handle om å ta høyde for at de kan bli potensielle smittebærere som tåler viruset godt , men at det er tatt på grunnlag av en avveining om at å ha små grupper kan utgjøre en bremsemekanisme i forhold til sykehuskapasiteten.

Resultatet skal bli X ,som er : At det ikke skal bli noe som skader den europeiske grønne agendaen, det nye samfunnet som de vil skape og lede, det grønne skiftet eller ansiktet utad for Norge ,men at de går “styrket” ut av det og gjerne statuerer et eksempel.


Dessuten slik som han sier på videoen, at da kan de eldre etterhvert få treffe de andre, fordi de vil bli kvitt viruset gjennom denne selektive flokksmitten, og kanskje at de ønsker å gjenåpne samfunnet gradvis også pga at de vil tape et valg om de stenger ned for lenge, jeg regner det som svært sansynlig at de tar sine valg ut fra at de på grunn av sine valg i denne krisen gjerne vil stå som seierherrer etterpå, og at folket skal ha tillit til lederskap fra globalister med Agenda 2030 jakkepins, og til de globale løsningene, siden Agenda 2030 er så viktig for dem.
Kan også ha noe med resultater fra Kina å gjøre,uten at jeg kjenner til akkurat det, og det hele summert opp i hypotesen med corona og økonomisk kollaps, skal resultere i til slutt i syntesen “større tillit til globalt lederskap.”

Dette er ikke en egentlig en vanskelig balansegang. Vi skal ikke ha noen flokksmitting. Det er totalt uakseptabelt. Om det kapitalistiske systemet bryter sammen som følge av at folk ikke kommer på jobb for å gjøre ikke-samfunnskritiske oppgaver, er det utelukkende en positiv bonus oppi det hele. Men det viktige nå, er at alle som argumenterer for folksmitte har gjort seg selv irrelevante i enhver diskusjon, per definisjon. Vi skal kvele dette livsfarlige viruset, gjennom isolasjon og vaksine, ikke flokkimmunitet.

Innlegget ditt bekrefter hvorfor flere bør gjøre som oss: Ikke lytte til de diskrediterte folkehelseekspertene i Skandinavia, ikke gjøre som politikere sier som har gitt etter for deres feilslåtte synspunkter, men følge med på det som skjer internasjonalt og holde barna hjemme til vaksine er på plass, eller, eventuelt, at isolasjonstiltakene har kvelt viruset lokalt i Norge. Alle de som våser om flokkimmunitet bidrar imidlertid til å redusere mulighetene for at dette kan skje, og dermed utsette tidspunktet vi trygt kan sende barna tilbake til skolen.

Det er ifølge dem ikke farlig for barn, og det er den måten som denne professoren sier fører til at de blir kvitt viruset , så ikke vet jeg, men regjeringen rådfører seg vel med de medisinske ekspertene, siden Høye bare har hotellfaglig bakgrunn : ) Her sier de egentlig til barna at det ikke er farlig for barn. Jeg vet ikke hvorvidt det er feil. Det er jo utsatte barn med sykdommer også i skolen. Kanskje de bør undervises i egne grupperom, eller følge ordinær undervisning via storskjerm og med teknologiske hjelpemidler.
https://www.dagbladet.no/spesial/2020/corona-barn/index.html

Jeg argumenterer ikke for flokksmitte, og jobber ikke i helsesektoren, men prøvde med kommentaren å sette meg inn i et mulig globalistisk perspektiv på årsaken til det med smågruppene som du skrev om. Observerer generellt ellers at både hjemmehjelpere som må inn til eldre, og har mindre enn en meters avstand der , barnehageansatte som tar seg av barna til dem i samfunnkritiske yrker i denne perioden og har nærkontakt, og folk i kassa som vel utgjør arbeiderklassen, er nødt til å gå på jobb uansett.

Det er nok riktig at viruset ikke er særlig farlig for barn, men det er udiskutabelt at barn blir smitta, og helt grunnløst å anta at barn ikke kan smitte voksne, både ansatte og foreldre, som kan utvikle svært alvorlig sykdom og dø. Dette eksperimentet vil ikke vi være med på, og jeg vil på det sterkeste oppfordre andre til også å avvise å delta i det. At dette er den eneste måten å bekjempe viruset på, er helt åpenbart også reint sludder. Selvsagt er det realistisk at det etterhvert kan komme vaksiner, og kjører man isolasjonstiltak lenge nok og hardt nok, er det også i seg selv, også uten vaksine, nok til å slå ned viruset lokalt og nasjonalt. Det er mangelen på politiske vilje til å stenge ned store deler av den kapitalistiske, unødvendige, produksjonen, med de følgene dette har for profitt og formuer, som er grunnen til at elitene ønsker å presse oss tilbake til hverdagen før det er trygt. Vi ser et tydelig mønster i at de gruppene av middelaldrende som blir sykest og oftest dør, er etniske minoriteter og generelt arbeiderklassen. Det er trolig fordi disse gruppene i utgangspunktet lever mer usunt, noe som jo også er et produkt av det samme kapitalistiske systemet, hvor usunn mat er billigere enn sunn, og hvor lange arbeidsdager med ensformig arbeid og ugustige arbeidstidspunkter gjør det vanskeligere for arbeidere å holde den fysiske aktiviteten oppe og vekta nede. Dermed er det også flere som har overvekt og diabetes 2, to av faktorene som i det helsepolitiske kodespråket omtales som “underliggende tilstander” og som er omtalt på denne måten for å få flest mulig til å tro at det ikke gjelder dem.

Dette er klassekamp, og det er ganske tragisk at Steigan med sin redaksjonelle linje i dette spørsmålet aktivt støtter eliten i denne kampen.

Om ungene ikke får de sårene på lungene som er nødvendig for at viruset skal danne hauger av smittefarlige aerosoler, så kan ekspertene ha rett om at unger ikke er videre smittefarlige.

Nå antar ikke ekspertene at kinaviruset smitter slik, så hvorfor de hevder at barn ikke smitter effektivt vet jeg ikke.

Det er jo veldig mye som tyder på at asymptomatisk smitta helsepersonell er de som har smitta flertallet av de som har dødd på sykehjemmene, så det er vel rimelig sikkert at de ikke bare er de alvorlig syke som smitter. Og det er vel ingen grunn til å anta at barn med lette eller ingen symptomer smitter mindre enn voksne som er i samme tilstand.

Det er ikke sikkert at man merker en mild lungebetennelse, så det er egentlig ikke en gang sikkert om de virkelig er asymptomatiske på annen måte enn at de ikke har en merkbar luftveisinfeksjon.

Men om barn ikke får sårene på lungene som gjør at man danner smittefarlige aerosoler, så vil de ikke være smittefarlige på samme måten. Det er når man har hatt voksne som synger i samme rom at man virkelig har fått clustere i land på land.


kor smittet
2 Likes

Fellesnevneren i disse smittebombene som beskrives er hyling, skriking og sang, men det betyr aerosolsmitte, og det vil ikke professorerene være med på ennå, da ortodoksien tilsier kontaktsmitte.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.