Nyheter MDTV Forum Om Doner

White Helmets i Syria: Noen spørsmål til vår regjering

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/white-helmets-i-syria-noen-sporsmal-til-var-regjering/

Av Tim Hayward (Storbritannia) Hva skal vi – medlemmer av den vestlige offentligheten – mene om White Helmets? Det pågår for tiden en stor strid mellom journalister som presenterer dem uproblematisk som helter [1] og andre som betrakter dem som forbundet med terrorister på problematisk vis. [2] Det er i det minste åpenbart at det…