Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Vurderer norsk krigsskip til Midtøsten

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/vurderer-norsk-krigsskip-til-midtosten/

Regjeringen vurderer å sende en fregatt til Midtøsten. Sammen med amerikanske krigsskip vil det norske fartøyet ha øvelser i omstridte havområder utenfor Iran, skriver Eirik Veum på NRKs nettsider. Opplysningene bekreftes av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Norge vurderer å delta med én fregatt. Den aktuelle flåtegruppen ledes av USA. Fartøyene skal gjennomføre treningsoperasjoner. Det skjer…

6 Likes

Det er ikke mange dagene siden Klassekampen lot Cecilie Hellestveit redegjøre for det edle og fine med norske tropper i Jordan. I april 2020 gikk Rødt inn for å bevilge 188 millioner kroner mer enn de øvrige Natopartiene på Tinget da det allerede dengang var klinkende klart at USA tok et grep om Norway som oppmarsjområde i krigen mot Russland. Selv norsk tv dekker nå bedre de febrilske krigsforberedelsene i Norge bedre enn Klassekampen som alltid henvender seg til Nato-personell/ideologer.
Med andre: den “bekymring” som Moxnes jevnlig verbaliserer står ikke i noen proposisjon til hva som er Rødts politiske praksis. Åpenbart er det en stor fraksjon i partiet som vil etterligne de tyske sosialdemokratene i 1914 som bevilget penger for imperialistisk krig. Og da har man fått den humoristiske situasjon at Rødtere har utgitt en bok om Rosa Luxemburg (2018) som skal ombygge henne til sosialdemokrat.

4 Likes

Ja, det er dette flertallet av det norske folk ønsker!
Hvis ikke hadde flertallet protestert.
Er dette så vanskelig å forstå?

2 Likes

Det fredselskende norske folk samler seg i Oslo havn 2012.


2 Likes

Norge deltar i USAs militære kriger som en ubetalt leiesoldat, og prisen på den norske deltakelsen og hva den kan eskalere til, betales over statbudsjettet. USAs kriger er for å tilrane seg naturressurser, markeder, få politisk og militær kontroll, og for storkapitalens globalisme.

Norge får ingenting igjen for å være ubetalt leiesoldat for USA, annet enn at noen norske globalistiske politikere blir belønnet med høye stillinger i storkapitalens organisasjoner.

Regjeringen må klargjøre hva som er “norske interesser” i Midt-Østen, som rettferdiggjør en permanent militærbase i Jordan. Siden dette er uklart, må en kunne spekulere om det også kan være for økede eksportmuligheter for norsk våpenindustri? Blir Norge dratt inn i militære krigshandlinger er det hundre prosent regjeringens ansvar.

Norge må ha et eget forsvar, og ikke et som er integrert i den amerikanske krigsmaskinen. Men da må USA lakeiene og globalistene ut av Stortinget og erstattes av politikere som representerer folk og land, og får Norge ut av EØS/EU og NATO.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.