Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vranglesningene av Terje Tvedts bok

Originalt publisert på https://steigan.no/2017/12/vranglesningene-av-terje-tvedts-bok/

Av Øyvind Andresen. Klassekampens dekning av Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet» er så langt på et lavmål. Jeg viser til Anne Minkens kronikk 9/12 og Ola Innsets anmeldelse 16/12. Disse artiklene markerer at en del mennesker på den såkalte venstresida overhodet ikke er i stand til – eller har vilje til – å ta…

1 Like

Har Klassekampens dekning av Terje Tvedts bok virkelig ligget på et lavmål? Terje Tvedt sjøl har hatt to store artikler i forbindelse med lanseringa av boka – «Den norske samaritan» som var en bearbeidet versjon av bokas forord kom 8.11., litt før selve bokutgivelsen. Deretter kom Tvedts artikkel «SVs høyredreining» den 29.11 Jeg tror ikke det er mange forfattere som får så brei plass til boklansering i Klassekampen.
Så har det kommet en kritisk anmeldelse (Ola Innset), min kronikk og et lengre innlegg av Andrew Kroglund. Jeg kan ikke se at noen av disse innleggene passer til Mimirs karakteristikk om å «denge løs». Det er sikkert flere av Klassekampens lesere som er enige med Øyvind Andresen i at boka er epokegjørende og uhyre viktig for venstresida. Men har noen hindret dem i å skrive det. Og hvorfor ikke argumentere mot de kritiske innleggene i stedet for å klage over avisas dekning? En diskusjon om boka vil helt sikkert være både nyttig og bra, men det er neppe noe godt utgangspunkt å begynne med å slå fast at kritikerne ikke har forstått noe som helst eller ikke er villige til å drøfte innsikten boka formidler.