Nyheter MDTV Forum Om Doner

Virus ikke årsaken, treffer en økonomi i krise

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/virus-ikke-arsaken-treffer-en-okonomi-i-krise/

Av Ove Bengt Berg. Børsene faller over hele verden, like mye som i 1987. Det framstår som at den sjukdommen som koronaviruset har utløst, er årsaken til den økonomiske krisa. Det er feil. Viruset er bare en tilfeldig kriseutløser. Særlig i Vesten er det i praksis nesten ingen produksjon av realverdi. Den økonomiske veksten i…

5 Likes

“Samtidig har det vært en økning av unge uførepensjonister, der rundt 11 prosent av unge potensielle arbeidstakere er utafor arbeidslivet”

  • Dette høres veldig MISVISENDE ut(?) - det høres ut som om 11% av ‘unge’ (som betyr… 18-24? 18-30? 18-35?) har uføretrygd, som er jo veldig feil (jeg har ikke eksakte tall, men det er rundt 10% av befolkningen totalt sett som har noen form for uføretrygd, og nivåene er lavest blant de yngste gruppene, kanskje rundt 2% for de under 30 - Jeg husker ikke nøyaktig).

“utenfor arbeidslivet” kan jo også bety at man er student.

2 Likes

Et kjempefint arbeid av Ove dette,men han orienterer seg i retning av at “verden må deglobaliseres.” Ikke vanskelig å være enig i det,men som jeg ser det,er det det motsatte som står på dagsorden.
Det globalistiske prosjektet har skrantet i de siste årene og USA har trukket seg ut av Afghanistan og Irak. Kina er iferd med å innta USA gamle rolle som ledende verdensmakt.
Esper og Pompeo har varslet kriger mot Iran-Kina og Russland.
Som jeg ser det er de siste måneders hendelser globalistenes globale STATSKUPP. Målsettingen er å innføre Global Governance i oppmodernisert fascistisk utgave: total kontroll på alle borgere.Hva som er lov å tenke. Tvungen vaksinereing og naturligvis militærvesenet og politiet over alle sentrale byer. Jeg kan ramse opp flere saker,men dagens melding fra amerikanske CBS er at 4 Senatorer med tilgang til gradert materiale,er tatt i INSIDE TRADING FORUT FOR KORONAEN og sammenbruddet på wall street. Eliten var informert om hva som ville komme.
Den mye omtalte Bill Gates begynte å snakke om at 10 millioner ville bli drept av en epidemi allerede 18 mars 2015!!!
Alt som skjer er nøye planlagt og NordItalia er utplukket som en eksperimentsone: hvor langt kan man gå i å blande sarin og Corona?
Deglobaliseringen av denne nye verdensorden vil ikke skje gjennom stemmesedler da en høyst sannsynlig legger bort borgerlig parlamentarisme.
Forleden skrev jeg på document.no at folk bør studere gerilja og folkekrig og like etter fikk jeg høre at jeg var utestengt.
Høyst sannsynlig drifter verden inn i et Tredje Verdenskrig modus.Etter den kan det kanskje bli en deglobalisert verden?

2 Likes

Når jeg sitter her å leser finn.no/eiendom slår det meg at dette er fortellinger fra fortiden. Om en mnd vil prisene være halvert

1 Like

Jeg ble også utestengt for noen dager siden. Så det er mulig de desinfiserer informasjonsstrømmen for potensielt skadelige virus nå. MSM tilbyr lett underholdning og forvridde nyheter. Document tilbyr renspikket sionisme.

Hovedkonflikten er jo nettopp at Kina tar over som viktigste land i verden. Det er derfor viktig for Trump å kalle dette for «Kinavirus». Det er/var også en del ’amatør-videoer’ som ser ut til å være laget for å sverte Kina. Disse kan trolig knyttes til Steve Bannon.

Å isolere Kina kunne synes som et formål, men viruset sprer seg jo (selvfølgelig) til resten av verden. Uansett vil de nok spikre at samhandel med Kina er noe skummelt.

For å ta Kina kan det være nødvendig med sterkere kontroll i USA og Europa. Sterkere kontroll og tilvennet elendighet kan også være forspill til en større krig. Et slikt virus kan være nyttig på mange måter.

Sånn det ligger an er det likevel Kina som ligger best an til å takle dette; sykdommen selv, og økonomiske og sosial trygghet for folket ellers. Dette kan lett bli en virkelig maktforskyving der særlig vesten kommer dårligere ut. Det kan også bli destabiliserende og overklassen risikerer sin posisjon. Dersom dette er overlagt er det jammen et stort sjansespill.

Jeg har litt liten tro på at oppegående analyserende topp-strateger virkelig ville forsøke et slikt virus-scenario. Men hva vet vel jeg (e: jeg ville antakelig ikke startet operasjon Rødskjegg heller).

Dersom dette er spredd med vilje i Kina, Iran, Italia – hvorfor ikke i Russland?

Det med Bill Gates er interessant. Han/de sitter vel også på relevante patenter.

Det med 4 senatorer er tatt i inside-handel er veldig interessant. Må følges.

Det med vaksiner er interessant. En del stusser over at vestlige selskaper er litt vel raskt ute med å ha dette klart for folk.

Det er også rapporter fra USA der tilfeller som trolig var corona-virus er feildiagnosert som influensa eller ’vaping illness’. Kanskje med sammenheng til et bio-våpen-laboratorium. https://www.bitchute.com/video/Hc392CaUPLw/

Det er nå fler syke i Italia, Spania, Tyskland, Iran, USA og Frankrike enn det er i Kina.

Mange tråder her kjenner jeg og vet ikke om det jeg skriver bidrar med noe som helst. Ønsker oss alle lykke til i alle fall.

2 Likes

Uffda. Dette høres ikke bra ut. Så da er det din oppgave å oppmuntre til geriljakrig mot disse tendensene, med innføring av Global Fred som mål.

Hvis du har fulgt med, burde du vite at dette er noe fagfolk på feltet har snakket om i et par tiår nå. En pandemi, lik for eksempel spanskesyken, er det mulig å unngå. Derfor denne utidige snakkinga.

Hvis alt er så nøye planlagt bør du kanskje underbygge hvorfor akkurat Nord-Italia er valgt som eksperimentsone. Hvorfor ikke Russland?

Visste jeg det ikke.

Jeg har nok skrivi litt feil om unge uførepensjonister. Det som er riktig at det er økende andel av uflrepensjonistene som er unge, mens andelen eldre synker. Som SSB skriver i ingressen: «10,1 prosent i aldersgruppen 18-67 år var uføre i 2018, en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Blant de eldste fortsetter andelen å synke, så de uføre blir i gjennomsnitt yngre år for år.» Og videre: «Blant 18-29 åringene, ofte omtalt som unge uføre, var 2,1 prosent uføre i 2018. Det er en økning fra 1,9 prosent i 2017 og 1,6 prosent i 2015. Totalt betyr det en økning på 5 000 personer i løpet av en fireårsperiode. Til sammen har dette også medført at gjennomsnittsalderen for uføre har sunket fra 54,2 år i 2015 til 53,2 år i 2018.» Kilde for dette er: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/flere-unge-ufore. Det gikk litt for fort i svingene for meg. Jeg retter dette opp på min blogg. Dette endrer ikke realiteten, for det er riktig at det er for mange uførepensjonister av arbeidsstyrken, og at det øker blant de unge. Det betyr en langvarig økende tendens uførepensjonister. (Jeg er ikke uenig i ordninga med uførepensjon, jeg er veldig for det, men det er en svakhet både med arbeidslivet og arbeidstakerne at så mange er nødt til å bruke en sånn velferdsordning).

1 Like

Og da kan man ikke tillate at hvem som helst kommenterer.

Det jeg skreiv er nå erstatta med «Samtidig er 11 prosent av potensielle arbeidstakere utafor arbeidslivet, og andelen yngre øker mens andelen eldre synker.» Takk til Rapper for påpekinga.

1 Like

Erland: det er grenser for hva jeg klarer å absorbere av viktig info om dette. Men av alt jeg har skummet og lest finner jeg artikkelen til Peter Koenig på Global Research 12 mars som den aller beste for et overblikk. The Corona Covid-19 Pandemic.
Kanskje den kan gi noen svar på det du spør om.
Den gale Alex Jones på Infowars klarer faktisk å spa opp aktuelle videoer/fotos fra militariseringen av USA som skal være planlagt som 6 måneder unntakstilstand eller/ og Martial Law. Nøyaktig det samme gjelder nå i Bayern: Portforbud. Ausgangssperre.

1 Like

Lørdag ettermiddag fra Stortinget : Loven skal gjelde en måned.
…Stortinget raskt blir orientert når regjeringen benytter seg av fullmakten. Regjeringen skal skriftlig orientere Stortinget om endringer de gjør"… Et mindretall, 1/3 av Stortinget kan stoppe det.
Stortinget er nå enig om en begrenset fullmaktslov

1 Like

Alle vestlige land skal i gjennom det. Norge også, da det er en del av strategien om å flate ut kurven.

I sitt store verk om den russiske revolusjon 1917,skriver Orlando Figes på side 307: “Altsammen begynte med brød. I atskillige uker hadde bakeriene i Petrograd vært tomme,spesielt i arbeiderdistriktene,og lange brød-køer formerte seg.”
Alle penger som Trumpadministrasjonen har delt ut for krisa i USA nå,har bare småpenger gått til helseetaten,mens de store konserner og banker på wall street har fått billioner. Sånn som det pleier å være i USA,akkurat som i 2008.
Men alt tyder på at den herskende klassen i landet har blitt ytterligere degenerert og sjofel siden den gang. Det er historien om de fire toppolitkeres inside-handel av aksjer som ryster USA,selv i Fox News som er dette miljøets forsvarere.
Enhver kan nå ta seg inn på amerikanske webber og lese nitidige analyser av hendelsesforløpet,derfor en kortversjon her: Richard Burr ledet etterretnings/sikkerhets kommisjon i Senatet. sammen med Dianna Feinstein og to andre hadde de tilgang til top Secret info fra CIA.
24 januar 2020 får disse fire en briefing om koranaen og “voksende trusler for USA”. Etter dette begynner folkene rundt 13 februar å kjøpe og selge for milliarder og 21 februar begynner kollapsen på Wall Street.
Dette er en korrupsjon så hårreisende at amerikanske media heller ikke tror sine egne øyne.
Hør folkens: det er bare et tidsspørsmål før det blir brød og matkøer i USA. Nasjonalgarden er allerede utplassert for å slå folkelige protester ned. De smarteste av typer som Burr og Feinstein gjør klokest i å emigrere så fort som mulig.
I løpet av nærmeste framtid vil det bli klart vilke planer globalistene har med USA. Har de tenkt å nedlegge den nåværende statsformen? Six Pack Joe har ikke lenger penger til å betale regningen for Goldman Sachs. Han har knapt penger til mat.
Vi gjør klokt i å observere supermarkedene.

Du gjør klokt i å sette poteter i hagen

Men den ble avslørt.

Når 50% av amerikansk mat ble spist ute, og de nå spiser hjemme, så blir det fort tomt. Mat som ble solgt til restauranter er ikke merket, og kan da ikke selges før nødlover kommer på plass. I USA vil man ikke sulte imidlertid, da de har et ENORMT matoverskudd av strategiske årsaker, noe som vil komme fint med nå.

USA kan også om det blir nødvendig dumpe dollaren, og lage seg en ny valuta, mens land som er avhengige av amerikansk og eks brasiliansk matimport vil slite, eks Kina.

Plyndring er nok mere aktuellt at de må slå ned på, da six pack Joe er en minoritet hos de yngre.

Jeg har plantet mere grønnsaker i små potter i dag, etter nok en tur på felleskjøpet. På Plantasjen hadde de 10 frøposer, betal for fem, men de kan ha sluttet med det. Jeg tviler på at det vil bli sult i Vesten, da vi bruker korn for å lage kjøtt, så ved å minske kjøttforbruket så har vi korn nok. Hva det fort kan komme mangel på er grønnsaker som landbruket i Norge ikke dyrker mye av, da bønder ikke kan plante inne i små potter for å få en lang nok vekstsesong.

Jeg er ikke sikker på om poteter vil bli mangelvare, men man vet ikke om myndighetene er smarte nok til at vi dropper kornet i år, da verden flyter over av korn.

Jeg skal helt sikkert sette poteter, og som fortalt før Coronachan startet skal jeg ha ender. Nå blir det kanskje vaktler også.

Det ender nok bra. I ettertid vil denne episoden bli husket for gjennombruddet for MDGs tarebaserte diett

Om det er aldri så ille, så er det alltid bra for noe. Stengte grenser og boligprisfall vil på sikt øke reallønna for arbeiderne, og da kan de kansje få råd til både hus og unger?

frens

En frosk som ikke liker insekter?? Hva bruker den tungen til da?

Du ser vel at han er antropomorf?
you looking for some TP

Det er progressivt kjør om at vi skal spise innsekter i fremtiden, så “Eat the bugs, bigot!”