Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vindkraftsvindelen fortsetter

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/vindkraftsvindelen-fortsetter/

Av Odd Handegård. Hydro er på offensiven om dagen. Nå skal ikke bedriften bare bidra til vindkraftutbygging i Norge – Hydro er faktisk også i ferd med å støtte sterkt subsidiert vindkraftutbygging i Sverige (mellom Sundsvall og Østersund), jfr. vedlegget. Det dreier seg om en avtale på 29 år med et årlig kjøp på vel…

7 Likes

Det er faktisk god grunn for å anta at vindkraft vil fungere utmerket i Norge. Årsaken er at vi har meget store «Batterier» i form av pumpekraftverk. Blåsjø pumpekraftverk er alene 50 000 ganger større enn Elon Musks berømte batteri i Australia

De “batteriene” du nevner, skal jo brukes i EU - det planlegges nå 3-4 nye eksportkabler, og da blir det ikke “batterier” igjen til å balansere variabel norsk vindkraft til norske forbrukere. Du må slutte å tro at den norske vannkrafta nærmest et ei utømmelig Zareptas krukke. Her er det mange illusjoner. Hva tror du hensikten er med den nye “smarte” strømmålerne som nå installeres? Jo, her er svaret: De skal bidra til å redusere problemene når vindkrafta kommer, dels ved høye strømpriser når folk trenger strømmen mest, og dels ved å stenge ned strømforbruket hos folk nå vinden løyer.

1 Like

All den norske krafa er peanuts i forhold til hva energivanstyrte(Merkel) Tyskland trenger. Jeg spådde for en del år tilbake (2010-12), da jeg så avtalen jensemann hadde tegnet under på angående Norge som Europas batteri, at vi ville få denne langringen i fjellheimen i form av pumpekraftverk. Jeg så til og med for meg at de ville finne på å pumpe sjøvann inn i fjellheimen. Galskapen vil ingen ende ta. Et land som Norge, der våre største fond blir tatt ut av olje, gass og kull mens prisene stiger til himmels, er en særegen studie verdt.

2 Likes

Du har et godt poeng Odd, men jeg er litt uenig i at batteriet brukes opp av disse kablene. Lagringskapasiteten som kreves for å utjevne varierende vindkraft tilsvarer kun noen få dagers kraftproduksjon fra vindkraftverkene.

Blåsjø sin lagringskapasitet er 7,8 TWh, det tisvarer hele Norges elektristetsforbruk i 20 dager. Blåsjø sin kapasitet er stor nok til å jevne ut forskjeller mellom tørre og nedbørrike år, men den forsikringen trenger vi mindre av med utenlandskabler.

I tørre år kan vi importere og i nedbørrike år kan vi eksportere kraft. Det vil muligens bli behov for å bygge ut generatorkapasiteten for maksimal produksjon i disse anleggene noe, men jeg tror at lagringskapasiteten er mer enn god nok for å dekke utjevninger i vindkraft.

Jeg skulle gjerne ha sett regnestykket ditt. 7.8 TWh er omtrent ingenting når vi kommer et stykke ut på vinteren. Når det neste tre kablene settes i drift, vil Norge ha en eksport-/importkapasitet på over 80 TWh, og vi vil ikke kunne regulere eksporten ved å holde igjen når det minker på vann i magasinene. Dette er en konsekvens av EØS-avtalen. Ellers: Hva er det vi skal importere når vi har underskudd på kraft? Jo, fossil energi fra EU (inntil vi har “dekorert” Norge med vindmøller). Men hva i all verden skal vi med fossil energi fra EU - det er jo den alle påstår de vil bli kvitt. - Ren molbohistorie.

2 Likes

Regnestykket er som følger: Kraftproduksjonen i et normalår er 140 TWh og 7,8 TWh utgjør 5,5 prosent av dette. Det er en betydelig andel for et enkeltstående anlegg.

Den samlede kapasiteten i alle norske kraftmagasin utgjør 70 prosent av kraftproduksjonen i et normalår.

Jeg ser poenget ditt, men mitt hovedpoeng er at jeg ikke frykter at vi vil oppleve ustabil kraftleveranse til norske forbrukere selv om vi skulle bygge ut vindkraften betydelig. Om vindkraft kan ansees å være miljøvennlig er i stor grad et spørsmål om subjektiv estetikk.

Her er vi nok uenige. Dersom Norge eksporterer 60 TWh av en produksjon på 140-150, og dersom norsk kraftkrevende industri og alle de store datasentre som nå planlegges, skal få sin stabile strømtilførsel, blir det ingenting igjen av den balansekrafta i norske magasin som skulle stabilisere vindkrafta til norske strømkunder. Den eneste løsningen blir i tilfellet import av fossil energi fra EU - men da må jo SV, MDG og Rødt begynne å tenke seg om en gang til i klimapolitikken. I alle fall er det ubegripelig at vindkrafta som er blitt et problem i EU, plutselig skal bli problemfri i Norge. - I tillegg kommer naturligvis den enorme prisøkningen på krafta til norske strømkunder - som ikke burde være et mål verken for partier som kaller seg sosialistiske eller for partier for “folk flest”.

1 Like

Og en ting til: Den fossile energien som brukes i EU til å stabilisere vindkrafta, har jo et vesentlig større omfang enn den norske vannkrafta - som er passe stor i Norge, men som bare utgjør brøkdeler av behovet i EU.

Rent teoretisk må det jo være en grense for hvor mye ustabil vindkraft (inkl solkraft, elvekraftverk etc) som et land kan ha før det skaper problemer for en stabil strømforsyning i landet (selv om man feks har et visst antall utenlandskabler). Summen av ustabil og stabil kraft blir ikke stabil kraft hvis det finnes store mengder med ustabil kraft i systemet. Dette er jo ganske elementært.

Men hvis norske smelteverk legges ned (og feks flyttes til Island og Qatar) vil dette selvfølgelig frigjøre mye vannkraft som stabiliseringskraft, men dette blir å av-industrialisere landet. Er dette noe som vi ønsker, altså å bli en slags energi-koloni feks for Tyskland og EU?

4 Likes

Blir nok ikke mange komparative fortrinn igjen, med hjørnesteinsbedrifter og vannkraften eksportert ut, olj/gass på vei ned, og oljefondet investert i utenlandske bedrifter.
FastlandsNorge går allerede 260 milliarder underskudd.
Med høytlønnede etterkrigskull som pensjoneres, og migranter som skal tas vare på, vil dette underskuddet doble seg, dersom skatteinntektene reduseres med 20% og pensjoner/sosiale utgifter stiger med 20%, hvilket er sannsynlig.

2 Likes

Oljefondet fikk ikke lov å investere i olje heller

Heldigvis er Julenissen Finsk. Hvis norsk, ville han sannsynligvis vært eksportert ut for lenge siden…

1 Like

Jeg zappet litt for langt en dag og tvn stod på nrk. Det var barnetv og barna skulle lære om fornybar energi. Vindkraft. Jeg tenkte mitt.

Barna mine fikk grundig opplæring i kilde-sortering og energi-sparing. Men som med resten av skole-pensum; det prellet av, som vann på gåsa.

I den danske Facebook-gruppe “Klimabevægelsen” skrev Per Henriksen i dag følgende:

“… I Norge har man et venstre-populistisk debatforum Steigan.no, der ud fra et snævert nationalistisk (Norge Først!) og nostalgisk/romantisk udgangspunkt (udviklingen skal rulles tilbage til ‘de gode gamle dage’ med de altdominerende nationale energi-monopoler) – angriber den grønne omstilling, med det tydelige formål at forsøge at stoppe den grænseoverskridende del af denne. …” Resten af hans hadefulde kommentar vil jeg udelade, men jeg synes at ovenstående fortjener et svar, som jeg er spændt på.

Må jeg bede om en kommentar til dette synspunkt?

På forhånd tak

Mvh
Bjarne