Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vindkraftbaroner og endetidspropaganda

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/vindkraftbaroner-og-endetidspropaganda/

«Klokka tikker ned mot 2030,» skriver VindkraftNå på sine nettsider. De har montert ei elektronisk klokke oppe i fjellet som tikker ned mot 2030, for å understreke budskapet. Dette er en synliggjøring av den endetidspropagandaen som tilhengerne av «det grønne skiftet» og vindkraftutbygginga omgir seg med. VindkraftNå er eid av Norsk Vind, som er et…

6 Likes

Hvis en skal sikte mot endetiden, så anbefaler jeg Åpenbaringen.

Der står det at Babylon, hun som ødelegger jorden med sitt horliv, skal brenne, og røyken fra henne stiger opp i all evighet. Det er et mye mer oppløftende scenario, der vi slipper å betale for andres ugjerninger.

1 Like

Norge har lovet å redusere sine utslipp med 40% innen 2030.
Men dette prosent-tallet på 40% er vel noe som Norge selv har valgt å gjøre. Norge kunne feks godt ha valgt å si 10% uten at noen andre kunne overstyre et slikt valg? Men også EU har valgt å kutte sine utslipp med 40%.

Noen land har lovet å redusere sine utslipp. Mens andre land derimot har valgt å øke sine utslipp. Kina har lovet å øke sine utslipp med rundt 450% innen 2030. India har også lovet å øke sine utslipp med kanskje så mye som 495% innen 2030. Indias utslippsøkning vil tilsvare noe slikt som 64 ganger de norske utslipp. Det har altså tilnærmet ingen betydning hva Norge planlegger å gjøre. Og økt norsk strømeksport til EU kan maksimalt klare å redusere CO2-utslippene i EU med noe slikt som en tusendel eller to tusendel.

Her er en oversikt over hva ulike land har lovet frem til 2030:
https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-er-klima-og-co2-tallene-som-sjelden-blir-snakket-om/3423903610.html?fbclid=IwAR3gQuEkDIMhG3rJ6RE7jtjKWdOMf0vtL1OA4jGgPI_u8HunBqREy8fuNdM

5 Likes

Norsk sokkel som i dag bruker gasskraftverk til elektrisitet skal over på landstrøm, slik skal Norge redusere sine utslipp som lovet.
Men gassen de bruker i dag skal videresende til kontinentet og brennes der i gasskraftverk istedet.

Resultat: Siden vi bor på samme klode som Tyskland så blir de globale utslippene akkurat like store, de tyske øker tilsvarende som de norske krymper, null miljøgevinst.

Dette krever enorm kabler, rasering av norsk kraft, man kan ikke bruke vindkraft som bare gir strøm når det er vind, ca 1/3 av tiden så de kan jo ikke pumpe olje og gass hver tredje dag så 2/3 må man tilføre fra tysk gasskraft som vi sendte fra oss.

Sima-Samnanger linje som raserte vakre Hardanger gikk til å elektrifisere Troll med landstrøm istedenfor egen strøm fra egen gass.

En helt idiotisk meningsløs molbo politikk tenker noen, en genial forretningside tenker eliten.

Eliten danser og danser forsatt mens pengen drysser ned over dem uten at de trenger gjøre noe som helst, det å skattelegge været gir super profitt til evig tid i generasjoner etter generasjoner for eliten.

Mye vil ha mer, nå vil eliten også bruke været til å skaffe seg makt, enorm makt, de skal ha en global skatt som betyr en verdensregjering med en diktator på topp som skal bestemme hva alle andre i verden skal mene og tenke.
Samme oppskrift som EU, Først en lov og når den er på plass så kommer resten etter.

Om ikke folk våkner faderlig fort og innser super svindel så er jeg redd at det er Anne Brits løsning og kontakter som må til med å brenne opp alt og håpe at de som kommer etter oss er litt smartere når sivilisasjonen skal restartes.

3 Likes

Sivilisasjonsresett, var det det som tok knekken på tiden rundt vikingene? De lille istid kom 13-1400 tallet og varte til 1700? https://no.wikipedia.org/wiki/Den_lille_istid
Vikingene flyktet fra Grønland, grunnet enten at hvalrossen, klimaendringer,

4 Likes

Ja, dette vil ha den samme klimanytten som om norske avgass-utslipp skulle sendes i rør til Tyskland for å få ned norske utslipp, og man trenger i tillegg elektrifisering av Norsk sokkel for å pumpe avgassene. Jeg blir ikke overasket om løsningen ender opp med økte utslipp.

3 Likes