Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vindkraft uten klimabetydning


#21

Hvem det som skaper verdiene i samfunnet? Staten eller folket? Så hvorfor skal staten dele ut penger? Joda, jeg skjønner. Staten er søkkrik. Mens de fleste folk lever sånn at de har akkurat det de trenger. Borgerlønn har vi allerede. Den deles ut av NAV.


#22

Hei Svein.

Ja, det er vel egentlig sola som skaper det meste av energien i samfunnet. Energien absorberes av jorda, hvor multi-cellulære organismer ellers spiser hverandre for å overleve.

Når det gjelder den norske økonomien kan vi skille mellom to vesensforskjellige former for menneskelig verdi - den iboende verdien/nytten av naturen, og verdi skapt gjennom menneskelig virksomhet. Ingen mann kan påstå å ha skapt naturen, og vi trenger alle tilgang til naturens ressurser for å forsørge oss - derfor er det naturlig å kollektivt organisere og fordele den iboende verdien/nytten av naturen.

I mitt estimat har begrensa norske naturressurser denne økonomiske verdien:

Vannfall 200 mrd. kr
Fossilt brensel 400 mrd. kr
Diverse uttak fra naturen 200 mrd. kr
Diverse bruk av naturen 100 mrd. kr
(Diverse infrastruktur 100 mrd. kr)
(Nasjonalt bankvesen 60 mrd. kr)

Dette blir tilsammen 1.060 mrd. kroner, eller 200.000 kroner per norsk borger. Om vi tar for gitt at halvparten trengs til nødvendig infrastruktur, så vil det si at den norske naturen er verdt 100.000 kr per norsk borger. Det er denne summen jeg foreslår bør overføres ubetinga til hver enkelt nordmann.

Støtte fra NAV får man bare under visse kriterier, og utbetales av byråkratiske mellommenn som sjøl har høg lønn for å ikke gjøre annet enn å bestemme hvilke tiggere som er verdig å forsørge seg etter å ha blottet seg.


#23

Det høres ut som Senterpartiet nå prøver å reise en debatt om norsk energipolitikk (Acer, EØS, utenlandskabler, vindmøller og datasentre inkl Google).

“Skal det avgjørende være hva vi trenger av kraft her til lands? Med andre ord: Skal vi bygge ut kraft i tråd med egne behov? Skal rimelig fornybar kraft fortsatt være et fortrinn for kraftkrevende industri i Norge?”