Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vindkraft - skjer det noe interessant på venstresida?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/vindkraft-skjer-det-noe-interessant-pa-venstresida/

Av Odd Handegård. Det er lett å konstatere at alle partier på Stortinget (unntatt Rødt) støtter utbygging av vindkraft i Norge. Noen er for «litt» vindkraft, andre ønsker mye mer. Samtidig er det slik at alle, fra Frp til Rødt, nå skal lage nye partiprogrammer. Trolig blir det ikke store forandringer, men hvem vet? Forleden…

5 Likes

Dette er elegant politisk journalistikk. Min gamle påstand om at venstresida har gått tom for politikk blir her gjort delvis rede for på ein fin måte.
(Høire-siden har stjålet tilbake sine Syse-klær mens de var ute og badet sammen?)

3 Likes

Bra artikkel. De fleste som har vart i politisk miljø har kunnskap om ulike problemstillinger i det politiske miljøet. Men i og med digitaliseringen så finnes det mulighet å endre"spillereglerne". Høyresiden har konkurranse som sitt slagord men denne settingen så trenger vi konkurranse og demokrati der flertallet bestemmer agendaen.

I og med coronaviruset problematikken så går økonomien i grøfta også og da må vi bruke fellesskapets penger på klokeste mulig måte. En annen aspekt på framtida miljøpolitikk.

3 Likes

De har egentlig ikke gått tom for politikk. Presteskapet på venstresida har definert politikk som er til fordel for vanlige arbeidsfolk som kjetteri, da de godeste av de gode og opplyste er opptatt av å redde verden, mens det vestlige arbeideraristokratiet bare er opptatt av å grafse til seg ennå mer på bekostning av de utsatte minoritetene her hjemme og de undertrykkede i den 3 verden.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.