Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vindkraft er samfunnsmessig ulønnsomt

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/vindkraft-er-samfunnsmessig-ulonnsomt/

Av Odd Handegård. Vindkraft er ikke samfunnsmessig lønnsomt, og det er heller ikke elektrifisering av sokkelen. Odd Handegård svarer på en kritikk fra Oddmund Enoksen som er publisert i avisa Nordlys. ——— I en lang artikkel kommenterte Oddmund Enoksen den 20. februar 2020 en kort artikkel av meg noen dager tidligere. Her er mine kommentarer…

3 Likes

Nettopp.
Overskuddsskatten kan være 110%, og fortatt betaler ikke bedriften 5 øre i overskuddsskatt.
99 av 100 skjønner ikke hvordan dette kan være tilfelle. De tror at bedriftene har “overskudd”.
Hvis jeg (som aksjeselskap) hadde hatt 50.000 kr i overskudd kunne jeg ha kjøpt 5 laptops -> 0 kr i overskudd det året -> 0 skatt.
Så vil jeg automatisk få 20% av 50.000 som tilgode i mva-regnskapet.
Enkelte år kan jeg få negativ mva -> jeg får betalt mva-avgift.
99 av 100 skjønner ikke hvordan dette kan være tilfelle.
I eksempel med 50.000 vil verdien av selskapet øke med 50.000 - skattefritt.

1 Like

Det er ikke riktig som Handegård hevder at vindkraft kommer i tillegg til annen energi. Tallene fra Europa viser at bruk av kull som energi går ned.

1 Like

Denne grafen bekrefter hva Handegård sier

Nå skal alt produseres i Kina. Gjett hvordan det vil slå ut på oljekonsum

1 Like

Du sammenblander prognoser og faktisk utvikling. Det er den faktiske utviklingen som må legges til grunn, ikke prognoser (prognoser er på en måte spådommer).

1 Like

Grafen er datert februar 2020, og oppgir 2018-2019 som historiske tall, og 2020-2021 som prognoser. Jeg er bilingual, i motsetning til Solberg og Stoltenberg -> norwenglish

1 Like