Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Vindindustrien driver beinhard business og gjemmer seg bak klimasaken


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/vindindustrien-driver-beinhard-business-og-gjemmer-seg-bak-klimasaken/

Martin Malkenes, som er bystyrerepresentant i Flora (MDG) har skrevet en kronikk på NRK Ytring som det er vel verdt å få med seg. Hans partifelle Unn Bastholm gjorde en heller svak figur under NRKs utspørring. Hun burde lære av kollega Malkenes, som blant annet skriver: «Vindindustriselskap reiser rundt i landet på besøk til din…


#2

Staten må vekk nå, den har sviktet sitt land, ja jeg vil rett og slett si at staten har blitt en landssviker, og har ikke lenger noen rett til å eksistere. Så staten må tilintetgjøres, og de som har lagt til rette for denne teppebombingen av vindturbiner, må stilles til ansvar. Staten fungerte så lenge vi hadde et luthersk tillitsamfunn i bunn, men dette er borte nå, og uten et religiøst fundament har staten blitt ei fascistisk bølle.


#3

Staten (NVE, Statkraft, Statnett mfl) oppføre seg på en tyrannisk måte. Slikt blir det opprør av.
Håper at denne saken kan bli bedre kjent for store deler av befolkningen nå før kommunevalget. Men det er en tendens her i Norge at store og viktige saker først blir diskutert etter et valg og ikke før et valg (altså på feil tidspunkt).


#4

Hvilket betyr at norsk media ikke gjør jobben sin.


#5

Eller at det er jobben sin de gjør, de bare jobber ikke for oss.

Jeg nekter å tro at systematiske utelateselseløgner er der av noen annen grunn enn for å manipulere folket så de mener riktig.


#6

Det er fordi at når du tillater sosialdemokratiet å dele ut subsidier basert på synsing og føling, så vil subsidier uungåelig korrumpere mot å tjene politisk-økonomiske maktkonsentrasjoner som har størst innflytelse på utdelingen av subsidier.

Nå har jeg forklart denne systemteorien over på en enkel måte, og så kan dere fortsette å gnåle på deres gamle tanker på høyde med ååå, så dumt at det bygges vindmøller, og hvorfor gjør de det når det er så dumt?, og så i neste sak ååå, så dumt at det brukes penger på dette, hvorfor gjør de det når det er så dumt?

Jo, det er fordi sosialdemokratiet tillater overføring av midler til mindretallsinteresser, noe som du sjøl generelt støtter. Når du tillater subsidiering til mindretallsinteresser, så incentiverer du at selskap og privatpersoner prøver å grave til seg tilskudd. Alle offentlige ansatte syns det er greit at de mottar en relativt høy inntekt fra staten hver måned, og jeg ser ikke at de finner dette urettferdig trass i at 150.000 mennesker i Norge står helt uten noen form for inntekt.


#7

Noe av det merkeligste med vindkraft-saken, er hvordan politiet har påtatt seg rollen som en privat vaktstyrke.

Folk har blitt pågrepet for å skremme andre fra å delta i markeringer mot vindkraft. Noe politiet tilsynelatende har gjort relativt vilkårlig. :thinking:


#8

Tipser om dette jeg kom over på disqus.Jeg vet ikke om det har vært på TV.


#9

Saken har blitt utsatt til en gang etter valget. Regjeringen tåler ikke enda et opprør (denne gang seter-opprør) før valget i tillegg til alle de andre opprørene som pågår.


#10

Malkenes slår til igjen med kritikk av MDG i vindmøllesaken:


#11

Mulig at vindkraft-opprøret på Frøya nå vil få en løsning.

Fiskeoppdretter Gustav Witzøes kan komme til å kjøpe ut hele vindkraftanlegget.
Noe av bakgrunnen for dette er at han bla frykter forurensning av olje fra vindturbinene ved en feil, noe som vil skape problemer for fiskeoppdrettet. Dette er også ugusntig for hele fiskeoppdrett bransjen hvis vindmøller skulle bli betraktet som å være en trussel mot bransjen og kvaliteten på deres produkt.

Nå ser vi altså at den ene kapitalgruppen står mot den andre kapitalgruppen i vindmøllesaken.
Og hvordan håndterer den blåblå regjeringen en slik type konflikt?
Vil regjeringen la sine rike onkler avgjøre saken?


#12

Fiskeoppdrett mye verre for naturmangfoldet enn vindmøller. staten bør gjør om loven slik at lokalsamfunnet får kompensasjon etter hvor mye strøm er produsert. Slik er det med vannkraft.