Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vindbaronene vil fortsatt kle naturen fra Lister til Bykle med vindturbiner

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/vindbaronene-vil-fortsatt-kle-naturen-fra-lister-til-bykle-med-vindturbiner/

Av Øyvind Andresen. Vindkraftindustrien har hatt en våt drøm: Å kle naturen fra Lister til Bykle med vindturbiner. Agder skulle bli Europas grønne batteri. Det var bare en faktor som foreløpig har satt en stopp for drømmen: Folkelig motstand. Men vindbaronene har ikke gitt seg. Nå skal de få hjelp fra First House for å…

5 Likes

Er det de samme baronene som bygger i stykker Oslos sjøkant med stygge legoklosser der de selger leiligheter i 30 millioner klassen som eies blant annet fra skatteparadiser

bilde

Norge ofres på mannons alter. Og når vi vet at penger blir mindre og mindre verdt, er det trist at vi lar disse folkene rasere de perlene som finnes blant fjord og fjell

6 Likes

Oslo er sperret inne av Barcode. Som er eiet av de mest bedritne folka Norge har sett siden 2. vk. Disse psykopatene har været at det ikke finnes noen motstandskraft i befolkningen og turer dermed videre

4 Likes

Hele Norges kraftbehov til en elektrifisering kan gjøres med oppgradering av eksisterende vannkraftverk, og eventuelt bygge noen nye vannkraftverk hvis ikke oppgradering er nok. Det skulle det gjøre, 22-30 TWh som forskning har vist er mulig, skulle holde. Et par nye vannkraftverk vil også gi minimale naturinngrep sammenlignet med monstermast-vindturbiner fra Lister til Bykle.

“Agder skulle bli Europas grønne batteri”.
Hvordan kan Norge bli grønt batteri for kontinentale Europa med rundt 50 TWh fra kabler, når Europa har et kraftbehov på mange tusen TWh? Og 50TWh kan hvilket som helst land i Vest-Europa spare med enøk-tiltak og energigjenvinning.

Storkapitalens MSM hjalp til med bondefangeriet, og fremstilte det som at “energirike Norge må hjelpe energifattige Europa”, og påstå at det vil gi billigere strøm. Det skulle stoppe eventuelt folkelig motstand mot kablene, som fører strøm produsert for 5 øre kWt fra norske vannkraftverk, og som får en pris på flere kroner kWt eller mer i Europa. En markedspris som norske husholdninger må betale etter vi ble lurt med i ACER.

Etter femdoblingen av strømprisen nå nylig, og meget mulig enda mer når nordmenn må betale europeisk markedspris for strømmen, vil kanskje flere huske at en gang var strøm fra norsk vannkraft et billig fellesgode for norske husholdninger og industri.

Vi må ta tilbake selvråderetten og suvereniteten over norske landressurser. Det kan bare skje ved at vi melder oss ut av EØS, og si nei til de andre overnasjonale avtalene som er utformet av global storkapital for å ta folkets eiendom og gjøre det til deres eiendom. Da må globalistene ut av Stortinget og erstattes med politikere som representerer folk og land og ikke storkapitalen. Det må gå opp for folk før det er for sent, for Norge selges ut bit for bit bak folkets rygg, mens storkapitalens MSM unnlater å nevne det og avleder oppmerksomheten med sport og uvesentligheter.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.