Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ville tilstander på kraftbørsen Nordpool

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/ville-tilstander-pa-kraftborsen-nordpool/

Av Odd Handegård. Den informasjonen om det norske kraftsystemet som kommer fra bransjen og fra medier med nær tilknytning til bransjen, har brutt helt sammen. Forsøkene på analyser og faktaformidling skurrer så mye at det er nødvendig både å supplere og omskrive de teoriene som sirkulerer i det store ekkokammeret knyttet til norsk energipolitikk. Bare…

6 Likes

Det er alltid ville tilstander der det er Klondyke-stemning, og dette er ei gull-gruve. Hvis noen husker [Enron-skandalen](https://www.investopedia.com/updates/enron-scandal-summary, så var det slikt de drev med.

3 Likes

2018 var et tørrår uten tvil hvis man definerer et tørrår som et år med mindre nedbør til magasinene enn normalt. Men det var ikke et ekstremt tørrår på noen måte. Vi hadde en ekstremt tørr sommer men fikk også veldig mye nedbør utpå høsten som veide opp for mye av den tørre sommeren. Begynnelsen av året, januar-februar som vanligvis er måneder med mye nedbør var også temmelig tørre, noe som er fhv. sjeldent.
Fasiten er slik for 2018:

Nedbørenergi: 120,5 TWh.
Normal nedbørenergi: 133,4 TWh.
= - 12,9 TWh ift. et normalår.
Tilsig: 132,2 TWh
Kilde: NVEs kraftsituasjonsrapporter

Som Handegård sier nettoeksporterte vi likevel 10 TWh i det tørre året 2018, det meste på vinteren og noe utover høsten. Mye av dette må sees i lys av at 2017 var et veldig vått år med nedbør på hele 155 TWh. I 2017 nettoeksporterte vi hele 18 TWh pga. dette, men vi hadde likevel nok vann i magasinene til å gå inn i 2018 med litt over normalen. Vi ser også at tilsiget i 2018 var nær normalen og som uten tvil var et etterslep etter det våte året 2017.

Norsk kraftnæring er som kjent værbasert nesten 100%. Kraftprodusentenes oppførsel må sees i lys av en rekke faktorer som nedbør, tilsig, vannstand i magasinene men også snømengder, grunnvannsmengder og faktisk også vann lagret i de øvre lag som i mose og jord f.eks.
Jeg sliter med å se at de oppførte seg uansvarlig i 2018 selv med nettoeksport. De er tross alt ikke Gud som kan spå været på forhånd. Fasiten så langt i 2019 er at vi gikk inn i året med mindre vannstand enn normalen. Det gjenspeiler seg i et liten nettoimport så langt i år, og hva som vi skje framover vil 100% basere seg på nedbøren som kommer idet vi både har underskudd på snømengder og grunnvann (- 19 TWh per siste uke).

Angående om vår strømimport er “fossil” eller “fornybar” må jeg si på godt norsk at “det driter jeg i”. :wink:
Elektronene gjør like stor nytte for meg. Danskene nettoeksporterer som regel strøm på vinteren fordi de har en “tvungen” produksjon i sine svært effektive kombikraftverk som produserer både strøm og fjernvarme. Når det da blåser mye må de enten stenge noen vindkraftverk eller sende strømmen til oss. Det valget bør være svært enkelt. Motsatt nettoimporterer de som regel sommerstid.

I skrivende stund er spotprisen på Jylland/DK1 bare 25.06 €/MWh (pga. mye vind) mens den er 44.22 i NO2. Det resulterer i en dansk eksport til NO2 på 1519 MW. Bare for å oppklare hvis noen lurer på det; det betyr at de danske produsentene får 44.22 €/MWh for den strømmen de sender til NO2, ikke 25.06. Slik sett er ikke importstrømmen billigere for oss, men på den annen side hvis disse 1500 MW ikke var tilgjengelig som import ville kanskje spotprisen vært enda høyere i NO2 fordi norske produsenter da hadde presset prisen mer oppover. Det er slik markedet fungerer.

1 Like