Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vil undersøke Iran som ikke har atomvåpen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/vil-undersoke-iran-som-ikke-har-atomvapen/

Hvorfor ikke sjekke Israel som har mange slike? Av Knut Lindtner. Dobbeltmoralen er en kraft som en ikke skal undervurdere. Den kan bare fungere så lenge de som utsettes for den er kunnskapsløse eller ikke er vant til å stille kritiske spørsmål. Så lenge de godtar alt som kommer fra autoritetene, de menneskene de har…

3 Likes

Vi må forstå at denne kulturen som vi kaller samfunn i dag er grunnlagt på piratvirksomhet (Vikingene ol.).
Og denne grunnsteinen ligger fortsatt under alt.
Den forsvares gjennom trusler fra fiktive fiender og gjennom teorien om omsorg av individene i gruppa.
Men omsorgen er ikke større enn fra bonden som sender alle sine kyr til slakt og når han ser dyra gresse på jordet ser han kun penger, og i skogen vokser det tømmer, ikke trær.

Og dumskap skal ikke undervurderes, heller ikke de som spiller dumme, for mot dumskap må selv den vise gi tapt. Domskap er veldig behagelig og enkelt. Domskap vil altid vinne så lenge en har omsorg for de dumme.
Når en sår mange frø i en liten kasse, vil plantene gro over hverandre og noen sulte i hjel. Dette er den kulturen som dumskap skaper. Også menneskene da, som har slikt ett potensiale til å skape noe bedre hvorfor velger de å leve som kyr til uegnede ledere?

1 Like

“Omsorgen” er at friske folk gis blodtrykksmedisin, som om det var en helsedrikk. Hull i hodet, men det er slik eldrehjem er.
Ingen eldrehjem er til nå anmeldt, heller ikke for å ikke behandle corona-syke i Sverige, med 2-4000 døde på eldrehjem. Holdningen er at leger ikke skal holdes ansvarlig. Hele helsevesenet er strukturert for å beskytte legene.
90% av corona-ofrene kunne kureres med rett medisin. Men de ble ikke det, og fortsatt er det slik at de ikke blir det.
Hvis du befinner deg i Milano eller New York, og blir corona-syk, er du i livfare.

For ikke å snakke om frykten for å bli kalt dum! Jfr. Keisernes nye klær.
Den sitter i mange av oss. Grundig lært i den norske skole.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.