Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vil klimabevegelsen at fattige land skal sulte?

Nei. Det som skjer i Somalia og resten av Afrika, er ikke naturlige variasjoner. Det er en endring i mønstre over tid, som klimamodellene for et varmere globalt klima i stor grad også forutser, og som fagfolkene på området helt entydig knytter til menneskelige klimagassutslipp.

Den som tar til orde for å skyte mennesker som flykter fra menneskeutløste tørke og flomkatastrofer med maskingevær, har et menneskesyn som er likt nazismens. Hvis man i tillegg, som “Runeulv” m.fl. benekter at Holocaust fant sted og syns at både Hitler, Quisling og Anders Behring Breivik var eller er mennesker som jobba for det godes sak, blir denne argumentasjonen også så mye enklere fordi man faktisk er nazist, i ordets klassiske betydning.

Det finns selvsagt klimarealister som ikke argumenterer for å skyte klimaflyktninger, fordi de feilaktig tror at det ikke vil komme noen, fordi de faktisk tror på det tvers gjennom uvitenskapelige tøvet sitt, og dermed at menneskeskapt global oppvarming ikke eksisterer. Det finns også mennesker som røyker fordi de ikke tror på “dommedagspropagandaen” om at du med stor sannsynlighet får lungekreft og dør om du fortsetter å røyke. Forskjellen er at disse bare tar livet av seg selv. “Klimarealistene” tar sammen med den mye større gruppa av handlingslamma folk, som skjønner alvoret på papiret, men nekter å gå med på tiltak som har effekt, tar livet av menneskeheten.

I motsetning til deg, har disse barna lært noe om helt elementær kildekritikk. De har valgt å lytte til og ta på alvor det de fremste fagfolkene på området forteller om virkningene av bruk av fossile brensler, mens du velger å lytte til din egen, ikke særlig fininnstilte, ryggmargsrefleks i stedet, som om den var en global temperaturmåler.

Det er ikke i områdene hvor befolkninga øker mest at utslippene øker mest. Og det er ikke de landene som i dag har høy befolkningsvekst, som er ansvarlige for at klimagassutslippene er på et farlig nivå. Derimot gir høy befolkningsvekst press på det lokale ressursgrunnlaget på en måte som forsterker fattigdomsproblemet. Derfor er det også et mål å redusere befolkningsveksten i fattige land. Utfordringa er å gjøre det på en måte som ikke øker klimagassutslippene, fordi veien til redusert befolkningsvekst til nå for alle land har gått gjennom økt velstand, og dermed nettopp økte klimagassutslipp.

For det som er årsaken til høy befolkningsvekst, er stor fattigdom og høy barnedødelighet. Absolutt alle land som har et samla fruktbarhetstall over 5, har også en spedbarnedødelighet over 50. Og av land som har samla fruktbarhetstall over 4, er det bare ett, Salomonøyene, som har klart å dippe under en spedbarnsdødelighet under 20. Det er altså et fullstendig systematisk mønster i verden som forteller oss at jo flere barn som dør i et land, jo raskere vokser befolkninga.

Utfordringa er derfor å sikre matvaretrygghet, reint vann, medisiner, vaksiner og helsehjelp til de landene i Afrika, og noen få i Asia og Oseania, hvor befolkningsveksten og fattigdommen fortsatt er høy, uten at disse landene begynner å pumpe ut CO2 i atmosfæren på samme måte som alle rike land har gjort og gjør. For å få til dette, må de få overført teknologi, gratis, av de rike landene, og første forutsetning for å kunne gjøre dette, er at teknologien må utvikles slik at den fungerer på samfunnsnivå. Teknisk eksisterer allerede den teknologien vi trenger, men vi trenger en samfunnsteknologi som gjør det mulig å raskt og effektivt å implementere ny teknisk teknologi, og styre forbruksnivået til et bærekraftig nivå. Denne samfunnsteknologien heter sosialisme.

Jeg er sikker på at jeg vil kalle nazister for nazister overalt hvor jeg ser dem, ja. Og ser jeg dem her, kommer jeg til å kalle dem for nazister her. Og jeg ser dem fortsatt her.

Du tar feil. Jeg oppsøker alltid nettdebatter hvor de fleste som skriver er uenige med meg. Jeg pleide å skrive på Minerva, for å motargumentere mot markedsliberale synspunkter, og jeg har skrevet mye på Twitter (da på engelsk og retta mot amerikanske lesere), mye for å vise at det mest sannsynlig var syriske opprørere som sto bak bruk av giftgass og andre grusomheter, noe jeg også har fått publisert en artikkel om her på dette nettstedet. Jeg har også fått publisert andre artikler her, blant annet om presidentvalget i DR Kongo, og derfor misliker jeg at det har blitt invadert av nazister og andre rasister som misbruker det til å fremme sin folkemordsideologi. Dersom Steigan ikke rydder opp i dette, vil forumet forfalle til et nivå hvor vanlige folk ikke lenger kommer innom. Når det bare er rasistene igjen, og det ikke lenger kommer vanlige folk inn for å lese som kan bli offer for all den nazistiske løgnpropagandaen som spres her, kommer jeg mest sannsynlig til å slutte å kommentere, samtidig som jeg vil kreve at mine artikler blir sletta fra nettstedet, sånn at mitt navn ikke blir assosiert med et nazi-nettsted.

Du er velkommen til å gå inn på min Twitterkonto for å sjekke om det jeg skriver her stemmer: https://twitter.com/SalihTorgeir/with_replies

Minerva har kutta kommentarfelt, og fjerna alle artiklene jeg kommenterte på.

For all del, ja. Og det viser også det samme nivået av kildekritisk grundighet som ligger til grunn for din konklusjon om at Holocaust ikke fant sted: Konklusjonen først, og faktasjekking, nei, heller ikke etterpå.

Det er et mønster her ja. Ser vi bort fra det med Jesus, som selvsagt handler om religiøs tro og ikke vitenskap, er det andre du nevner uomtvistelig beviste hendelser/prosesser. Og det er jo greit å få fram for andre som kommer på dette forumet, og som kanskje tilhører den dessverre alt for store gruppa av såkalte “klimarealister”, at de sånn sett naturlig grupperer seg sammen med nazister som benekter Holocaust og fjerne konspirasjonsteoretikere som tror at 9-11 var “an inside job”.

Du var ikke for god til det, veit du. Og nettopp dette illustrerer at Holocaustfornektere og andre rasister som hisser seg opp over å bli karakterisert på en presis, men nådeløs, måte, bare får smake litt av den medisinen de deler så rikelig ut til andre debattanter, og som bidrar til å skremme andre debattenter bort fra offentlige fora. Dette er selvsagt også hensikten deres. Og min hensikt er å gi dere aktiv motstand, og gi et eksempel til etterfølgelse fra flere, som også tåler det, og særlig de som får et aldri så lite kick av det som bonus:)

Når det gjelder nazister, så gjelder det absolutt å gå rett på mannen, noe disse karene har illustrert på en fortreffelig måte.

Nei. Men de har illustrert på en treffende måte hvordan man er nødt til å håndtere nazister, om man tilhører en minoritet og ønsker å overleve.

Jaså du. Jeg tipper min lille niese på 11 år som plutselig ville bli vegetarianer har valgt å lytte til “elementær kildekritikk”. Kan det heller være at hun har blitt indoktrinert med ett syn på skolen? Dere er jo forferdelige mennesker som skremmer deres egne barn slik at “klimapsykologer” plutselig har blitt et nytt begrep. Om ikke annet burde dere være anstendige nok til å ikke skyve barn foran dere.

Barnevernet, det svenske selvsagt, burde umiddelbart ta hånd om Greta Thunberg. Å se det forpinte og slitne ansiktet er bare vondt.

Hvordan er dette relevant, gitt at du er for likhet, og vil jobbe for at uansett hvor mange de blir, så må de komme til Vesten?

Og hva er feil i at folk bør ha verdens viktigste graf i bakhodet om de diskuterer mulige løsninger?

Visste du egentlig hvor forferdelige mennesker Torkjell med allierte var, før han satte i gang med nazi-kampanjen sin?

Om en nazist mener at noe er “verdens viktigste graf” så betyr det ikke at dette er realiteten, snarere tvert imot.

Global oppvarming har som jeg har forklart, liten eller ingen direkte sammenheng med befolkningsvekst, men det er altså er en sammenheng i den forstand at løsninga på befolkningsvekstproblemet samtidig er årsaken til klimaproblemet, nemlig økt velstand. Utfordringa er derfor å finne en strategi for å skape økt velstand for verdens fattigste, uten at dette gir de økte klimagassutslippene som det har ført til i alle land som hittil har opplevd signifikant velstandsvekst og levekårsforbedringer.

Så Steve Sailer er nazist og nå… da han har kommet opp med navnet.

Det er et bra navn, og grafen er viktig, da den på et velidig effektivt sett viser at de som ikke vil snakke om den er koko.

Det tror jeg også. Og det er ikke snilt mot barna å ikke fortelle dem om de helt reelle truslene som du og andre strutser har stilt dem overfor. Selvfølgelig er det skolens oppgave å formidle fakta om klimaendringene, som det er vår oppgave å formidle fakta om farene ved røyking og narkotikabruk. Blant ungdom er det for øvrig en langt mer utbredt oppfatning at hasjrøyking er harmløst enn at global oppvarming er det. Men jeg hjelper ikke de hasjrøykende elevene selv om de hadde syntes det var beroligende om jeg sa at forestillingene deres om at røykinga deres ikke har noen alvorlige konsekvenser var sann. Tilsvarende hjelper jeg ikke de veldig få ungdommene som fortsatt tror på vrøvlet som presenteres av “klimarealistene” at de bare kan slappe av når det gjelder dette med klimaendringer, og jeg hjelper heller ikke de enda mye færre (jeg har aldri møtt noen) ungdommene som eventuelt skulle ha blitt overbevist av holocaustfornektere på et forum som dette, om at den typen grotesk menneneskelig grusomhet aldri fant sted, og dermed heller ikke kan skje igjen.

Det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt at det at nazisten Runeulv sier, ikke er noe å tillegge vekt. Selvsagt kan også ikke-nazister ta feil om hva som er viktig og viktigst, og ikke. Og jeg vil anta at Steve Sailer verken er holocaust-fornekter eller på annet vis noen nazist selv om han tydeligvis har en feilaktig forestilling om hvor stort problemet med befolkningsvekst er, sammenligna med problemet forårsaka av klimagassutslipp fra den delen av verden hvor befolkningsveksten har stansa opp.

Nå kan ikke du lese selv, da du ikke leser linker de du nazi-stempler kommer med, men om du hadde gjort det:


(Jeg forstår ikke hva som har skjedd med den linken, da den viser feil artikkel. )
viktigste graf

Ron Unz, som er jøde og eier nettstedet, er Holocaust-revisjonist, dvs, han tror ikke på jødegassinger han heller.

Ja. Jeg gidder ikke lese hva han skriver stort sett, da det er alt for omstendelig, så ingen kan ta ham.

I det hele tatt så leser jeg skjeldent unz.com og lignende, da hva de snakker om som regel er ting trollene har brakt opp først, og når de seriøse og ansvarlige har kommet dit, er det noe nytt jeg er interessert i.