Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vil klimabevegelsen at fattige land skal sulte?

Det er vakkert. Det er omtrent en identisk gjenskapelse av hekseprosessen. Bevis byrden ligger på den som drukner. Genialt :slight_smile:

1 Like

Trodde Jøder var en rase. Er forvirret!:sunglasses:

Akkurat nå var det du som så på definisjonen jeg hadde gitt av en antisemitt, og erklærte deg som antisemitt på dette grunnlaget.

1 Like

Akkurat der tror jeg du for en gangs skyld treffer spikeren på hodet.

NPC memet var ikke tatt ut av lufta for å si det sånn.

Du har tidligere påstått, at Jøder er en rase, hvilket ble tilbakevist, uten at du har kommentert.

Kan vi dermed gå ut fra, at “Jøder” ikke er en rase, at du har snakket usant og deretter forsøkt å vri deg unna med tøvete snekker-kommentarer?

Eller er det noe som har gått meg hus forbi?:sunglasses:

1 Like

Jeg tror ikke det finnes en eneste relgion som har så mange politiske organisasjoner for å fremme deres sak som det jøder har. Er det antisemetisme å si noe slikt?

Det var knapt nok innvandrere i Brummundal da, og når du ser på lønnsutviklingen til folk som Arild i ettertid, så er det de enkle og kjedelige jobbene innvandrerne kan gjøre, som har hatt det største lønnstapet, så Arild hadde rett når han ikke ønsket innvandring.

Nettopp. Det er utviklinga innen kapitalismen som dels har flagget ut, dels har automatisert industriarbeid og andre manuelle jobber. I noen grad har nok innvandring bidratt til å redusere tempoet i utflagginga, spesielt innen verftsnæringa, fordi tilgangen til billig utenlandsk innleid arbeidskraft har redusert kostnadene og gjort norsk industri mer konkurransedyktig enn den ellers ville vært på det internasjonale markedet. Det betyr selvsagt ikke at lønnsdumping er løsninga for bevaring av meningsfulle produktive arbeidsplasser i Norge, det er innføring av sosialisme som er løsninga, men at det å hevde at innvandring er skyld i bortfallet, er fullstendig galt, både politisk og rent empirisk.

Selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg har tidligere påpekt, ikke påstått, siden det jeg påpeker refererer til oppdatert biologisk forskning, at det ikke eksisterer noe slikt som raser i det hele tatt blant mennesker. Og følgelig kan det selvsagt heller ikke eksistere noen jødisk rase. Derimot har forestillinga om at det eksisterer ulike raser, så udiskutabelt også inkludert troen på “en jødisk rase”, som grunnlag for massiv forfølgelse og folkemord.

Når du ser på lønnsutviklingen til folk som Arild i ettertid, så er det de enkle og kjedelige jobbene innvandrerne kan gjøre, som har hatt det største lønnstapet, så Arild hadde rett når han ikke ønsket innvandring.

Det er utviklinga innen kapitalismen som dels har flagget ut, dels har automatisert industriarbeid og andre manuelle jobber. I noen grad har nok innvandring bidratt til å redusere tempoet i utflagginga, spesielt innen verftsnæringa, fordi tilgangen til billig utenlandsk innleid arbeidskraft har redusert kostnadene og gjort norsk industri mer konkurransedyktig enn den ellers ville vært på det internasjonale markedet. Det betyr selvsagt ikke at lønnsdumping er løsninga for bevaring av meningsfulle produktive arbeidsplasser i Norge, det er innføring av sosialisme som er løsninga, men at det å hevde at innvandring er skyld i bortfallet, er fullstendig galt, både politisk og rent empirisk.

For det vil skje når sosialister er ute av stand til å snakke åpent om problemer som vanlige folk opplever, men heller påstår at de som påpeker problemer lyver fordi de er en nazist?

Tolker ditt innlegg dit hen, at du synes det er helt OK, at fattige land sulter.
Ser deg som et troll, som bruker tiden på å drepe ellers viktige dialoger.
Kanskje du får betalt - kanskje ikke.
Du har tatt over denne tråden, uten å ha bidratt med spesielt mye.
Er skeptisk!:sunglasses:

2 Likes

Jeg skjønner at du sliter en del med det å lese.

Du bor i Hedmark. Jeg bor på Furuset. Jeg vet hva et flerkulturelt samfunn betyr. Jeg er eneste etnisk norske far i begge barnas klasser. Jeg vet at det nazistiske propagandabildet du poster er blank løgn i forhold til den realiteten det gir inntrykk av å formidle. “Runeulv” fortsetter å leve og poste i Gøbbels og Streichers ånd.

Om du ikke var klar over at du er på den tapende siden, hadde du ikke vært så desperat.

Årsaken til at jeg diskuterer med deg, er at din oppførsel er vår beste rekrutteringsfaktor.

I artikkelen HVORFOR ortodokse jøder er imot en sionistisk STAT
Skriver Naturei Karta som selv er jøder :

It is openly stated in books written by the founders of Zionism that the means by which they planned to establish a state was by instigating anti-Semitism, and undermining the security of the Jews in all the lands of the world, until they would be forced to flee to their state.
https://www.nkusa.org/AboutUs/Zionism/opposition.cfm

Her skriver de om de som stod bak boikotten i 1933 :
https://nkusa.org/Historical_Documents/tenquestions.cfm

Jeg er ikke på den tapende siden. Men hun er på den tapende siden som en følge av at nazister og andre rasister har blitt tillatt å ytre seg offentlig i Norge, i strid med menneskerettighetene.

Men du har jo ingen memer, men poster det samme bildet opp og opp igjen, bare for å understreke at du er galen.

At en slik kan tro han vinner, er jo forståelig, men jeg tror at du ikke hadde vært så desperat, om du ikke så at vår side vokste, mens folk hoppet av din side.