Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vil klimabevegelsen at fattige land skal sulte?

Det er et par ting å ta med i betraktningen her.

  1. Det jødiske samfunnet som eksiterte før krigen, en slaggs relic etter The Pale ble fullstendig ødelaggt av konsentrasjonsleirene. Så utifra et relgiøst og kulturelt perspektiv så fikk Tyskland til den endeligge løsningen.
    Det er like lite jødisk igjen i vårt samfunn som det er kristent. Alt har blitt blandet ut til Ny-Liberalisme.
    Det har vist seg vanskelig å eksportere Ny-liberalisme til muslimske land så vi har startet å importere dem istedenfor. Så de også kan tre inn i den moderne verden, men nå som Ny-liberale muslimer. Sånn som nazi jegeren vår.

  2. I den jødiske relgionen er det bevisstheten og ikke kroppen som er hellig. I et kapitalistisk system så vil en blomstrende sex industri være uungåelig.

Det er mulig at jødene ikke hadde en parasittisk kultur og religion når de hadde egne samfunn, men det virker ikke slik på meg. Jøder i Nederland drev med slavehandel uten å ha blitt undertrykket.

Høres ut som Hasbara, da det er rabbiens ord som er hellig i den fariseiske jødedommen.

Om man ikke er kommunist, så mener man ikke at vi lever i et kapitalistisk samfunn.

Vanskelig å si, men en av de nye lovene som Russland innførte var at jøder ikke lenger fikk ha ikke jøder som slaver. Det ble en økonomisk katastrofe i enkelte av områdene i The Pale.

Her er det nok den ideologisk skolerte nazisten Arild som prater, ikke den anonyme Hedmarks-snekkeren “Runeulv”.

Jeg visste fra før at du var en tosk, så jeg lærte ikke noe nytt ved at du gjentar forestillinger fra 1920-tallet som er uomtvistelig gjendrevet av biologisk vitenskap.

Dette vil jeg svært gjerne lese litt om. Kan du linke meg noe?
Glem alt jeg skriver her :slight_smile:

1 Like

Så jødene mente allerede da at de kunne ta russere som slaver, og så skulle Tsaren bare se på?

Høres ut som de var et riktig drittfolkslag allerede da.

Du sier ikke det, Arild.

Kan du linke meg en av disse undersøkelsene?

At du gjentar dette opp og opp igjen, gjør det ikke sant, og nå som vi lever integrert, så vil vi oppdage ALLE de medfødte forskjellene.

Miljø påvirker DNA. Kultur påvirker miljøet osv. Resultatet blir enorme forskjeller på samme rase. MEN! Det finnes bare en bilogisk rase mennesker/homo sapiens på denne planeten.

Les Steve Sailer om du ønsker å vite, da han og kommentatorene hans får med seg all ny forskning.

http://www.unz.com/isteve/

Defining race

Modern scholarship views racial categories as socially constructed, that is, race is not intrinsic to human beings but rather an identity created, often by socially dominant groups, to establish meaning in a social context. This often involves the subjugation of groups defined as racially inferior, as in the one-drop rule used in the 19th-century United States to exclude those with any amount of African ancestry from the dominant racial grouping, defined as “white”.[1] Such racial identities reflect the cultural attitudes of imperial powers dominant during the age of European colonial expansion.[2] This view rejects the notion that race is biologically defined.[17][18][19][20][21][22][23][ excessive citations ]

Although commonalities in physical traits such as facial features, skin color, and hair texture comprise part of the race concept, the latter is a social distinction rather than an inherently biological one.[1] Other dimensions of racial groupings include shared history, traditions and language. For instance, African-American English is a language spoken by many African Americans, especially in areas of the United States where racial segregation exists. Furthermore, people often self-identify as members of a race for political reasons.[1]

When people define and talk about a particular conception of race, they create a social reality through which social categorization is achieved.[24] In this sense, races are said to be social constructs.[25] These constructs develop within various legal, economic, and sociopolitical contexts, and may be the effect, rather than the cause, of major social situations.[26]While race is understood to be a social construct by many, most scholars agree that race has real material effects in the lives of people through institutionalized practices of preference and discrimination.

Socioeconomic factors, in combination with early but enduring views of race, have led to considerable suffering within disadvantaged racial groups.[27] Racial discrimination often coincides with racist mindsets, whereby the individuals and ideologies of one group come to perceive the members of an outgroup as both racially defined and morally inferior.[28] As a result, racial groups possessing relatively little power often find themselves excluded or oppressed, while hegemonic individuals and institutions are charged with holding racist attitudes.[29] Racism has led to many instances of tragedy, including slavery and genocide.[30]

Om vi er like, så vil det oppdages når vi lever integrert, men om vi ikke er det, så vil det oppdages det også.

Videre må folk da lære om forskjellene, man kunne ignorere når vi ikke bodde sammen, for å ikke si eller gjøre noe rasistisk, så å legge lokk på det fungerer heller ikke.

Om media fortsetter løgnen, så vil de måtte lyve om den virkeligheten folket opplever, og da mister folket tillit til dem, og det er her vi er i dag.

Kjenner du igjen han her, “Runeulv”?
http://www.sno.no/files/documents/102800.pdf

Jeg klikker ikke på ukjente pdf-er, så du kan si hva det er eller ta en srcreengrab om det er viktig.

  1. august. 1991. Sier det deg noe?

Jeg tolker det som et ja, jeg, Arild.

Gjør som du vil, men om du hadde hatt baller hadde du skrevet hele Arilds navn, og det tror ikke jeg du tør?