Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vil Italia avgjøre EUs skjebne?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/vil-italia-avgjore-eus-skjebne/

Av Pål Steigan. Den europeiske unionen ble oppfunnet i Italia – skal den også rakne på grunn av Italia? Det var Altiero Spinelli og Ernesto Rossi som skrev manifestet ”For et fritt og forent Europa” da de satt som politiske fanger på øya Ventotene i Italia under annen verdenskrig. Manifestet kalles også Ventotene-manifestet og regnes…

2 Likes

Det er en skjebnes ironi som gjør at EUs “fødeland” skal bli EUs “baneland”, men som EU har utviklet seg er det kanskje like bra. Jeg tror ikke de idealistiske personene bak ideen om et “forent” Europa kjenner seg igjen slik EU har utviklet seg frem til i dag. De opprinnelige sosialdemokratiske fundamentene er for alltid kuppet av kyniske geoøkonomiske krefter som på ingen måte har omsorg for borgernes ve og vel.

4 Likes

Det vi ser er vel også en slags form for “Hovmod står for fall”.
I sin tid ble det fremført massiv faglig kritikk fra økonomer og politikere da Eurosonen ble opprettet. Og nå ser vi at denne kritikken var riktig. Men maktmenneskene overser slike advarsler og kjører videre i blind selvtilfredshet. Resultat kan bli en katastrofe for hele Europa. Aristoteles snakket i sin tid om at den gyldne middelvei er den beste løsning, dvs at man hverken havner i venstre grøft eller i høyre grøft, men at man modererer seg og finner mellomløsninger som er bærekraftige i det lange løp. Man kan lure på hvor ille dette til slutt vil bli.

2 Likes

Det vi ser her er en tidlig svakhet fra disse to partiene Liga Nord og M5S. Det samme som vi så i Hellas ved Syriza. Hvis de hadde vært steinharde i forhandlingene her kunne de oppnådd nyvalg og enda bedre plattform. De hadde bukta og begge endene. Nå er det tegn som tyder på at andre faktorer er inne i bildet. Det å vinne valg på folkets premisser betyr ikke at man skal forhandle vekk det folket vil ved første anledning. Noe kommer selvsagt til å skje i Italia, jeg frykter resignasjon og same shit new wrapping slik vi så i Hellas. Der kan man jo virkelig lure på om noen var bestukket, eller?

3 Likes

Finanskapitalen skaper verdier for seg selv ved å tappe av den produktive befolkningens arbeid. Man trenger ikke være Karl Marx for å skjønne det. Dette parasittlignende systemet trenger lover og reguleringer som det kan dra nytte av. Derfor er det ikke merkelig at finanskapital og politikk er godt vevet sammen, på alle nivå. De systemer som kapitalen trenger er ikke de samme som er bra for samfunnet og den store majoriteten. Snarere det motsatte. For eksempel spiller det ingen rolle for den snyltende elite om halvparten av folket er arbeidsledige om bare systemet for å tappe den arbeidende halvparten er intakt. Det kan faktisk være fordelaktig for systemet at folk flest sliter økonomisk, da dette gjør pengenes innflytelse mer virkningsfull, og folkets evne til å initiere endringer svakere.

Det som kan være en utmerket orden for den økonomiske eliten kan være katastrofalt for samfunnet forøvrig. Hellas er et glimrende eksempel, der rentene lenge har vært fantastisk gode for kaptal- og obligasjonseierne, samt gode kjøpsmuligheter for det som tidligere har vært offentlig eiendom (flyplasser, havner, øyer, etc)

At finansmarkedene reagerer negativt på et valgresultat vil ofte kunne være en indikasjon på en sunnere utvikling for det brede samfunnet. Derfor er demontering eller svekkelse av demokratiet et naturlig mål for finanskapitalen fordi dette er det viktigste verktøyet folk har for endre sine betingelser, og følgelig den største trussel mot rådende orden. Dette trenger ikke å oppfattes som en ondsinnet konspirasjon, Men snarere et tankesett som følger naturlig ut av den parasittiske orden. EUs økonomiminister var bare ærlig da han sa det han sa. Det var hele problemet.

6 Likes

Jeg tror mange problemer for EU ikke hadde oppstått om det ikke var for Euroen. Konsekvensene for denne innføringen har gitt en rekke negative økonomiske problemer, først og fremst den nasjonale. De gjorde allerede tabbe den dagen Euroen ble innført, med ikke å konsolidere all statlig gjeld inn til den europeiske sentralbanken.

Skal EU ha noe som helst mulighet til å overleve som organisasjon, noe jeg for øvrig ikke ønsker, må nasjonalstatene gjeninnføre som nasjonale valuta, så kan man heller bruke Euroen utenfor EU, som en handelsvaluta.

Men historien om EUs begynnelse er nok “påpyntet”: http://www.nyhetsspeilet.no/2017/09/eus-skjulte-rotter-og-ideologi/

2 Likes

Det var ikke sosialdemokratiske prinsipper som dominerte hos Roma-klubben. At de klarte å markedsføre den illusjonen kan de takke pressen for. Og det faktum at ingen har klart å slippe unna. Unntatt Island da, og de kan takke Icesave.