Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vil elbildrømmen kollidere med metallmangel?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/vil-elbildrommen-kollidere-med-metallmangel/

Regjeringen og Stortinget har i Nasjonal transportplan 2018–2029 (Meld. St. 33 2017–2018) fastsatt et mål om at alle nye personbiler som registreres i 2025, skal være utslippsfrie. Spørsmålet er: Lar dette seg gjøre? Norge har riktignok verdens høyeste konsentrasjon av elbiler per innbygger. Når det gjelder nybilsalget ligger vi milevidt foran alle andre land. I…


#2

Kanskje man heller bør satse på hydrogenbiler.

Uansett trengs det veldig mye kobber til det grønne skiftet. Diskusjonen om Repparfjorden dreier seg bla om norsk kobberutvinning (skal kobberet vi bruker hentes fra Norge eller skal kobberet isteden hentes fra feks gruver i Congo hvor det foregår barnearbeid?)

Det ser også ut som om debatten omkring naturvern er preget av veldig mye ideologi og myter. Ulven betraktes nå nesten som å være et hellig dyr i Norge, og nå står kanskje også laks og torsk for tur til å bli erklært som hellige dyr. Det er tydeligvis ikke bare i India at man har hellige dyr.


#3

Det gjelder å holde ting i knapphet, for det blir det penger av.


#4

Koboltprisen har falt tilbake til normalt nivå etter at Bloomberg artikkelen det her refereres til ble skrevet.


#5

Et hovedproblem med både norsk elbilpolitikk og norsk energipolitikk er at den er ideologidrevet -

  • I likhet med div. andre ting som har sitt utspring i den norske nasjonalansamling.

    [Jøsses, den var ikke langt unna - ‘analansamling’ gitt . . . . ]


#6

Et hovedproblem med både norsk elbilpolitikk og norsk energipolitikk er at den er ideologidrevet -

Her er du mer på sporet enn du er klar over.


#7
  • Woa! - godt å få det oppklart . . . . . :shark: