Nyheter MDTV Forum Om Doner

"Viktig melding, lytt til radio" - myter om medier og myndigheter

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/viktig-melding-lytt-til-radio-myter-om-medier-og-myndigheter/

Av Lars Birkelund. «Viktig melding, lytt til radio» – denne beskjeden fra Sivilforsvaret forteller oss noe om norske myndigheters myndighet over Norges viktigste mediekanal. Slik lyder det videre på Sivilforsvarets hjemmeside: «I fredstid kan slik varsling vere aktuelt ved gassutslepp frå industri eller dambrot i vassmagasin. I krig kan varslingsanlegga brukast ved fare for flyangrep». Tross dette…

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.