Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Vi skal ikke vinne kriger, vi skal forhindre krig


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/vi-skal-ikke-vinne-kriger-vi-skal-forhindre-krig/

Jacob Børresen, forsvarsekspert og pensjonert flaggkommandør går hardt ut mot den norske forsvarspolitikken. «– Vi har satset på rådyre kampfly og falt for den amerikanske drømmen om at krig kan føres uten tap av liv. Det vi holder på med, er meningsløst, sier han ifølge ABC Nyheter. Børresen mener prioriteringene i forsvarspolitikken er grunnleggende gale…


#2

Det er mange år siden norske myndigheter har hatt noe som helst å si om “norsk” forsvarspolitikk. Vi er som befolkning indoktrinert om at Russland vil invadere oss, bare muligheten byr seg. Dette kan vise seg å være grunnleggende feil. I en hypotetisk situasjon der Norge som nasjon vender seg mot “vergen” vår, vil vi være sjanseløs. Slik utviklingen er vil “vergens” landstyrker i Norge være langt mer effektiv enn Norges egne styrker. Dette er en villet utvikling!


#3

Er helt enig. Norges forsvar er bare en vits. Har heller aldri skjønt vitsen med å svartmale Russland så til de grader. Russland har alltid vert en god venn av Norge og kommer høyst sannsynlig til å fortsette med det. Det bør også de hodeløse hønsa som sitter på Stortinget (Forsvarskomiteen) merke seg.


#4

Det norske militæret er i praksis nå blitt fullstendig overtatt av USA. I dag står det atomubåter langs med norskekysten som er klare til å avfyre atomraketter mot Russland. Situasjonen er altså mer dramatisk enn hva den tilsynelatende ser ut til å være (som man sier: ute av syne - ut av sinn). Resultatet er at Norge kan bli atomslagmark ved en storkrig mellom USA og Russland (og kanskje deler av Norge kan bli ubeboelig i 100.000 år).

Men en dag endrer kanskje USA fokus og inngår fred med Russland og Kina. Kanskje USA gir opp å dominere hele verden og heller konsentrerer seg om å plyndre feks Latin-Amerika (slik som okkupasjon av Venezuela som har store oljereserver). Hvis USA trekker seg helt ut av Norge vil Norge bli sittende igjen med et forsvar som er dårlig egnet til å håndtere andre typer konflikter enn storkrig, slik som feks konflikt om havområder, fisk og olje, og store flyktningestrømmer.


#5

300 -630 - 40 000
-no problem!


#6

You bet!


#7

Norges forsvarhistorie etter krigen er en skam. Norge ble befridd av russere, krigsseilere og representanter som Shetlandsgjengen og diverse sabotasjegrupper, sistnevnte sterkt representert ved kommunistisk innslag.
Deretter tok dyrkingen av England, USA og NATO helt av - den nye fienden var Sovjetunionen. USA som aldri har sett en utenlandsk fiendtlig soldat på sin jord fikk servert det vestlige Europa på sitt fat.
Snart tre generasjoner tror på denne anglo-amerikanske fortellingen om eierskapet til seieren - og kunststykket om det farlige Sovjet.
Istedet for vennskap og utvikling med Russland er det sanksjonenes og krigstrommene til USA/NATO det norske forsvar og “forsvarspolitikere” vi danser etter.
Det er falskspill så godt som noe. Få vårt land ut av denne krigsorganisasjonen og drømmen om å innta Moskva som stadig sterkere dyrkes.


#8

Har Torbjørn Jagland vært i Kongo og fått en sønn?


#9

Vitsen med å svartmale kan være via propaganda å jobbe med sikte på økte forsvarsutgifter for skattebetalerne og opinionen.
Nato utvider og trenger å legitimere bruken av så mye penger.
Disse analyserte reisene Nato sjefen fortok seg og så at det var snakk om utvidelser.
“The Telling Travel Log of NATO Chief Stoltenberg: Is NATO Getting Desperate for a Conflict?”


#10

Forfatteren Daniel Estulin i The true story of the Bilderberg group skriver at Bilderberg ønsker at Nato skal bli FN sin hær. Jan Haarstad skriver at det er globalismens millitære arm.
FN har som kjent fred som mål , og ved nedrustning og å mobilisere en så sterk sentralisert makt, håper de på å gjøre ende på kriger.


#11

Det er meget godt å høre at det finnes fornuftige folk også innenfor systemet (dog pensjonert).

Artikkelen i Dagsavisen/ABC velger forøvrig å tone kraftig ned, nærmest forvrenge, hva Børresen faktisk sier:

De siste tre årene har regjeringen og forsvarsledelsen lagt økt vekt på å forsvare norsk territorium…Men Børresen mener regjeringen og forsvarsledelsen fortsatt nedprioriterer landforsvaret

(Dagsavisen)

Børresen skriver faktisk:

Med det som i realiteten er en avvikling av Hæren i den rette betydningen av ordet, har Regjeringen foretatt en drastisk nedbygging, grensende til avvikling, av det norske territorialforsvaret.


#12

Who cares?


#13

Er Norge nå i praksis blitt okkupert av USA?
Tankegangen kan være som følger: Ved en krig mellom stormakter kan Norge komme ille ut (slik som under WW2) pga sin militærstrategiske beliggenhet. Enten kan Norge bli okkupert av stormakt X (feks Nazi-Tyskland) eller av stormakt Y (feks Storbritannia). Hvis Norge ikke klarer å ha et sterkt nok eget militært forsvar til å kunne håndheve sin nøytralitet og uavhengighet ved en storkrig, så er det like greit å heller la en av stormaktene på forhånd okkupere landet før storkrigen begynner (for å redusere faren for krisghandlinger på norsk jord under en slik stormaktskrig). Mens befolkningen følger med på TV-serien Okkupert på NRK, så gjennomfører USA i all stillhet en okkupasjon av landet (bla ved å opprette baser med amerikanske styrker og å utplassere ubåter med atomraketter langs med norskekysten).

Og så er det dette snedige retoriske knepet med roterende militære styrker.
Også Romerriket hadde permanent roterende militære styrker, militære styrker ble sendt på kryss og tvers av romerriket til der hvor det var krig og konflikt. Dette var styrker som omtrent hele tiden var i krig og som således hadde solid og lang kamperfaring. Slik fungerer vel også USAs baser, er det krig et sted så sender man styrker med kamperfaring fra andre steder til disse baser. I vår tid har til og med store deler av de norske styrkene kamperfaring fra krigsområder i motsetning til før hvor norske soldater på norske baser stort sett aldri hadde vært i krig. Det at flere av de internasjonale styrkene har vært på norske baser gjennom rotasjon, gjør at man i en krisesituasjon kan sende forsterkninger som har krigserfaring til Norge og som raskere kan bli operative fordi de tidligere har vært på opphold i Norge (feks trent på vinterkrig).


#14

Det norske folk svindles og har blitt svindlet i årtier av Stortinget, forsvarssjefer, forsvarsministre og utenriksministre og statsministre.
Det fagmilitære grunnfjellet er vekk og medlemmer i offisersforbundet med flere må svært lenge hatt og har en flau smak i munnen.
Utallige er de milliarder som er innvistert i det norske totalforsvar for senere/snarere å bli nedlagt,
Dette går de politiske kandestøperne fra 30-tallet en høy gang - og det debatteres knapt.
Hvem er det disse representantene er redd for. Russerne? Eller seg selv?


#15

For to år siden spådde jeg på forumet til Steigan at USA om et år ville stå med tanks i Finnmark. Det har ikke gått riktig så fort. Nå kommer de inn flere steder i ly av ferien. Det norske folk vil sikkert ble presentert en ny runde Idol slik at de ikke legger merke til så mye. Antirusssiske propagandfilmer florerer nå i riksmediene. Hvorfor? Hvorfor er de så mye mer forsiktige og å stole på om de kommer inn her enn i Nord-syria?