Nyheter MDTV Forum Om Doner

”Vi skal dø oppreist, gutter”


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/vi-skal-do-oppreist-gutter/

Av Terje Halvorsen 1. mars for 75 år siden kom den første tyske massehenrettelsen av kommunister i Norge. Det var bare to ikke-kommunister blant de 17 som ble skutt i Trandumskogen 1. mars 1943. De to var Gustav Neraasen fra Øyer i Gudbrandsdalen, som ble dømt for å ha oppbevart et våpenlager, og Reidar Svendsen…