Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Vi kan ikke forby alt vi ikke liker


#121

Ja og nei.

Tingene er der der, men de behøver ikke være riktig datert eller omgitt av et narrativ som korresponderer med hva som skjedde.

Det er ikke noe med stedsnavn eller hendelser som skjer i evangeliene, som ikke kunne foregått i Frankrike, omkring Svartehavet eller Spania. Personlig så mener jeg at de som mener at evangeliene foregikk over større områder enn hva dagens Israel-geografi tilsier, og kanskje på et annet sted, har noen gode poenger, som at Genesaretsjøen er litt for liten til at det skulle være noe behov for Jesus å stille stormen,

Nå er det ikke noe poeng for meg om hvem som mest sannsynligvis har rett her, da jeg forsto at selv om det skulle være mulig å få vite sikkert, så ville du ikke å få andre til å legge inn den jobben det er å se etter om du sier sannheten.

Tilsvarende er det med den meste av historien fra før boktrykkerkunsten, da det ikke tas opp som et problem at kildene her er så få og at da man visste mindre i gamle dager, er det mulig at de gjorde en del feil.

Om vi tar Italia som et eksempel, så er renessansen veldig opptatt av hvordan kristendommen vant over hedendommen, og malere og skulptører viser stor kunskap om hedenske myter, og da er det ikke 1200 år siden kristendommen vant. Når det gjelder c14, så brukes det kalibrert c14, hvor alderen kalibreres mot ting man vet alderen på. Ved å gjøre dette så blir ting datert riktig, men tilgjengjeld så vet du ikke om kalibreringen gir deg systematiske feil.

Jeg skal ikke påstå å kunne forklare dette eller de andre tingene som ikke gir mening, men jeg har lest nok revisjonisme til at jeg ikke ser noen stor grunn til tro at hva historikerne forteller fra før boktrykkerkunsten, korresponderer med hva som faktisk skjedde.


#122

Frimurerstyrte Sionister tok kontroll på Skoler og Universiteter Verden over.
Det skjedde på begynnelsen av 1900 og frem til i dag - ikke for 2000 år siden!

Tar en rep.om hva som skjedde med utdanningen.

Utdrag av Norman Dodd transcript om etterforskning av de skattefrie stiftelsene Carnegie, Rockefeller, og Ford foundation i 1954
United States House Select Committee to Investigate Tax-Exempt Foundations and Comparable Organizations
The Select Committee to Investigate Tax-Exempt Foundations and Comparable Organizations was an investigative committee of the United States House of Representatives between 1952 and 1954.[1] The committee was originally created by House Resolution 561 during the 82nd Congress.


Dodd: That affect was to orient our educational system away from support of the principles embodied in the Declaration of Independence, and implemented in the Constitution; and to educate them over to the idea that the task now was to effect an orientation of education away from these briefly stated principles and self-evident truths.

And, that’s what had been the effect of the wealth which constituted the endowments of those foundations -– foundations that had been in existence over the largest portion of the span of fifty years – and holding them responsible for this change. What we were able to bring forward was – what we had uncovered was – the determination of these large endowed foundations, through their trustees, actually to get control over the content of American education.
We are now at the year nineteen hundred and eight, which was the year that the Carnegie Foundation began operations. And, in that year, the trustees meeting, for the first time, raised a specific question, which they discussed throughout the balance of the year, in a very learned fashion. And the question is this: Is there any means known more effective than war, assuming you wish to alter the life of an entire people? And they conclude that, no more effective means to that end is known to humanity, than war. So then, in 1909, they raise the second question, and discuss it, namely, how do we involve the United States in a war?
Well, I doubt, at that time, if there was any subject more removed from the thinking of most of the People of this country, than its involvement in a war. There were intermittent shows in the Balkans, but I doubt very much if many people even knew where the Balkans were. And finally, they answer that question as follows: we must control the State Department.

And then, that very naturally raises the question of how do we do that? They answer it by saying, we must take over and control the diplomatic machinery of this country and, finally, they resolve to aim at that as an objective. Then, time passes, and we are eventually in a war, which would be World War I. At that time, they record on their minutes a shocking report in which they dispatch to President Wilson a telegram cautioning him to see that the war does not end too quickly. And finally, of course, the war is over.

At that time, their interest shifts over to preventing what they call a reversion of life in the United States to what it was prior to 1914, when World War I broke out. At that point, they come to the conclusion that, to prevent a reversion, we must control education in the United States. And they realize that is a pretty big task. To them it is too big for them alone.
So they approach the Rockefeller Foundation with a suggestion: that portion of education which could be considered domestic should be handled by the Rockefeller Foundation, and that portion which is international should be handled by the Endowment.
They then decide that the key to the success of these two operations lay in the alteration of the teaching of American History. So, they approach four of the then most prominent teachers of American History in the country – people like Charles and Mary Byrd. Their suggestion to them is this, “Will they alter the manner in which they present their subject”” And, they get turned down, flatly.
So, they then decide that it is necessary for them to do as they say, i.e. “build our own stable of historians." Then, they approach the Guggenheim Foundation, which specializes in fellowships, and say” “When we find young men in the process of studying for doctorates in the field of American History, and we feel that they are the right caliber, will you grant them fellowships on our say so? And the answer is, “Yes.”
So, under that condition, eventually they assemble twenty (20), and they take these twenty potential teachers of American History to London. There, they are briefed in what is expected of them – when, as, and if they secure appointments in keeping with the doctorates they will have earned.
That group of twenty historians ultimately becomes the nucleus of the American Historical Association. And then, toward the end of the 1920’s, the Endowment grants to the American Historical Association four hundred thousand dollars ($400,000) for a study of our history in a manner which points to what this country look forward to, in the future.
That culminates in a seven-volume study, the last volume of which is, of course, in essence, a summary of the contents of the other six. The essence of the last volume is this: the future of this country belongs to collectivism, administered with characteristic American efficiency.
http://www.supremelaw.org/authors/dodd/interview.htm


#123

Som du ser okkuperte Rockefeller og Carnegie historieundervisningen på 50 tallet.
Poenget med dette var å forme den nye tidsalderen med hensikt for å tilpasse dem til den nye verdensordenen.
Jeg har noen kommentarer til dette :
" da man visste mindre i gamle dager"
Det som var typisk fra gammelt av, var at de hadde egne skrivere, og kongene hadde egne skrivekyndige som optegnet hendelser i krøniker. Det var nødt til å være folk med boklig lærdom som kunne geografi og historie når de store verdensrikene drev sine kriger.Det de visste er imponerende, når man tenker på at de ikke hadde slike hjelpmidler som trykte bøker eller internett. Den katolske kirken har et enormt bibliotek med gamle skrifter.
(.1million 600.000 volums )Tidligere var det dem som hadde kjennskap til latin som fikk innsikt i litteratur, men det som skjedde på 1000 tallet var at Karl den store ville at folk skulle lære å lese, dvs en prosess som han satte igang på 7-800 tallet., og som fortsatte ved hjelp av den katolske kirken.
Noe man ikke tenker over, er hvor mange skrifter som er blitt ødelagt opp igjennom årene.

Rasering av bibliotek ble utført i forbindelse med den franske revolusjon, .
Kirken med lærestedet “Abbey of St Victor” i Paris, ble ødelagt under denne revolusjonen.
Der var det bøker som hang i kjettinger, fordi de var så dyre. Disse kirkelige lærestedene var vuggene til universitetene i Europa.

Bibliotekene våre i Nidaros, Stavanger og i København ble rammet av brann.
Sæmund Frode i Norgeshistorien var utdannet i Paris, og lærte bort latin på Island.
Islendingene, som var de gamle nordmennene, tok med seg språket vårt, og vår intellektuelle elite da de flyktet for Harald Hårfagre som skulle samle Norge, og våre skriftlige kilder er i stor grad bevart der.

Torgrim Titlestad er tildelt Islands falkeorden for arbeidet med sagalitteraturen der, blant annet Flatøybok.
https://sagabok.no/no/nyheter/blogitem/102_islandsk_heder_til_sagaformidler
Lærestedene var rundt 1000 tallet i kirkene, pga Karl den stores påbud om å ha skoler i kirkene.Den katolske kirken skulle sikre rekrutteringen, og det ble undervist i latin.
Bøkene ble skrevet for hånd , ofte av munker, som kopierte bøker.
Vi har i Norge ei bok på Glomdalsmuseet, som er delvis forfattet av den lærde Hugh of st Victor, man kan se her , som er fra langt tilbake til 1100tallet, og en annen bok som er lagt ut på nettet og oversatt fra Latin , der han forteller om undervisningen de hadde den gangen.
Den heter : Didascalicon; a medieval guide to the arts"

https://archive.org/stream/didascaliconmedi00hugh/didascaliconmedi00hugh_djvu.txt
Norges eksemplar fra 1100 tallet:

«The study of wisdom» er et munkeskrift fra siste halvdel av 1100-tallet. Dette er det eldste håndskriftet i samlingen. Skriftet er ført i pennen av munkene Hugo av St. Victor (1096-1141), Richard av St. Victor (død 1173) og Bernard av Clairvaux (1090-1153) og er på hele 120 sider.
Bilde av bøkene på den tiden : Her av den lærde Hugh of St Victor som var en av dem som underviste der på Abbey of st Victor. De bygde på romerske tradisjoner.
Glomdalsmuseet har denne gamle boka :

Her er eksempel på skriftene for hånd :
https://media.digitalarkivet.no/view/88688/7

Jeg tror de visste ganske mye, bare at det var forbeholdt noen få.
Dette med allmennskolen på landet, er jo av nyere dato, og våre første klasserom var i Nidarosdomen, og i Oslo katedralskole.
Vi vet jo at prestene kunne latin,og mye av gudstjenestene i kirkene forgikk på latin, og i de gamle kirkene var det ofte mye kunst, fordi det skulle lære de som ikke kunne lese, om de bibelske historiene, gjennom utskjæringer og figurer. Mye av dette ble tatt bort under reformasjonen, men en god del er fortsatt å se som i gamle ringebu kirke, eller i et spesielt rom i tilknytning til Nidaros Domkirke, der man har tatt vare på gjenstander reddet ut ved kirkebranner f. eks.

For centuries the Middle Ages have been looked upon as a period of ignorance and stagnation. The twelfth century in particular, often known as the century of St. Bernard, has been regarded as an epoch when humanity, like a pilgrim along the highways of the world, intent upon the horrors of sin, death and judgement, rode on, unconscious of the beauties of the road, or of the blessings of life. Only in recent years have historians begun to realize and to admit that the Middle Ages were less dark and less static than was commonly supposed.
The twelfth century, the epoch of the Crusades, of the rise of towns, and of the origin of the first European universities, left its impress upon higher education, on scholastic philosophy, on European systems of law, of architecture, sculpture and poetry. Like other products of his age, Hugh of St. Victor has, until recent years been looked upon with contempt as a narrow-minded mystic, out of touch with the world of thought and study, who hampered rather than helped scientific progress. A careful examination of his works, however, has led to a truer examination of one who has since been called “the most influential theologian of the twelfth century”. It is the purpose of this thesis to give to the English reader an opportunity to evaluate for himself one of the important works of Hugh of St. Victor, for, as far as the writer has been able to discover, no translation of the Didascalion has ever appeared.


#124

Helt enig, vi kan ikke vite hva som skjedde, man må velge hva eller hvem man skal tro på, eller man kan bruke sin logiske/vitenskapelige sans. Tror du f.eks på jomfrufødsler, at Jesus kunne helbrede samt gå på vannet?

Men hvorfor blir menneske religiøse, artikkelen under gir noe av svaret. Religiøse mennesker holder fast ved mange av barnets forestillinger, dvs. utviklingen til de religiøse stanser ved 13 års alderen:


#125

Greit nok, men det er ikke at folk var dumme før, som gjorde at man kunne lyve om historie og geografi før boktrykkerkunsten. Forskjellen er at når bøker trykkes i store nok opplag, så blir det vanskelig å endre fortiden. Man kan fremdeles gjøre viktige ting uviktig, eller bruke statsmakten til å endre bildet av virkeligheten folket ser. Hva de ikke kan gjøre er å endre bøkene som er der, så massive forfalskninger er vanskelig.

Et eksempel er Frisia, som mest sannsynlig alltid har vært i området det er i dag, selv om det sikkert var større, ble til en øy ute i atlanteren en lang periode på gamle kart, men slikt ble umulig nok bøker og kart hadde blitt billig nok til at Frisene gav ut bøker på frisisk.

Om alt skulle bli digitalt og det er filtre over alt for å hindre hat-propaganda, så er det også relativt lett å ta kontrollen over historien igjen.
globaliststs%20btfo


#126

Imponerende - lytt og lær!


#127

Du kan ikke bruke statsmakten til å endre ting, du trenger folket og revolusjon!

Virkeligheten/sannheten er uforanderlig, men vi oppfatter virkeligheten på forskjellige måter fordi vi blir bedratt av autoriteter, kirken, lærere, politikere og til og med av våre egne sanser.

Et enkelt spørsmål, hvilken vei snurrer kvinnen under?


#128

Nå er ikke jeg troende kristen, så jeg har ikke behov for å tro på jomfrufødsler eller det å gå på vannet (for øvrig er det heller ikke alle kristne som tror bokstavelig på dette). Når det gjelder helbredelser mener jeg at det ikke er umulig, ettersom noen mennesker ser ut til å være i stand til å sette i gang selvhelbredende prosesser hos andre, uten at jeg vet hvorfor eller hvordan. (Og jeg minner om at selv den mest skeptiske skeptiker tror på placeboeffekten, i det minste).

Ad artikkel. Joda, men ellers vil jeg ikke uten videre kimse av mennesker som tar vare på det barnlige i seg, slik professoren mener de religiøse gjør, og en del religiøse sikkert vil være enige i (og ikke bare tanker, men også følelser: jeg tror ofte religiøse følelser for en Gud gjerne blir en videreføring av barnets følelser for sine foreldre, men det er for så vidt også en del kristne teologer veldig bevisst). Barnlige egenskaper er også knyttet til kreativitet, åpenhet og livsglede. Men det er også selvsagt viktig å utvikle de egenskaper som de minste barna ikke har så mye av, som empati (evnen til å sette seg i andres sted), impulskontroll, evnen til å takle/regulere sterke følelser, ansvarsfølelse og kritisk tenkning. Hvis religionen ikke er for bokstavtro, tror jeg ikke den står i veien for dette, og kanskje kan fokuset på etikk og gode verdier være en hjelp for mange. I tillegg til at religion gir en Mening, og det tror jeg personlig kanskje er den viktigste grunnen til at folk blir religiøse.

Men som fanatisk agnostiker, synes jeg jo ateisme blir alt for skråsikkert i en verden vi egentlig skjønner fryktelig lite av (og dessuten er da ren ateisme litt kjedelig?).


#129

Den snurrende damen viser følgende, hvis den snurrer med klokken domineres du av venstre hjernehalvdel (logisk), og snurrer den mot klokken domineres du av høyre hjernehalvdel (intuitiv). Men mange klarer å snu damen, dvs få den til å snurre andre veien. :slight_smile:


#130

Interessant. Jeg så henne kun snurre mot klokken for mange år siden da jeg så den snurrende danseren første gang. Da var jeg superfornøyd med å være intuitiv. Men nå ser jeg henne snurre med klokken (i mellomtiden har jeg egentlig bare holdt på med ting som krever logisk sans, så kanskje jeg er blitt mer logisk med årene? Eller kanskje har den optiske illusjonen med helt andre ting å gjøre, jeg vet ikke om jeg kjøper forklaringen helt). Men om jeg fokuserer litt vagt på noe enten på den venstre siden av henne - eller på noe under henne og bare gløtter så vidt opp (uten veldig fokus), slik jeg gjør nå som jeg skriver - snur hun mot klokka igjen og holder seg slik en liten stund også om jeg ser rett på henne, før hun snur igjen. Det samme om jeg flytter meg under skjermen og ser opp på henne nedenfra.


#131

Hvis vi skal følge argumentet ditt om kristendommen som en jødisk konspirasjon, noe jeg ikke tror på, hva kan årsaken være til at de er så imot at jødene skal få vite om den såkalte konspirasjonen ? De driver jo med å omtaler det på en måte som skal ha til hensikt at deres egne ikke skal få kjennskap til det . Når noen likevel gjør det, blir de ganske overrasket over at det ikke er slik de har blitt innprentet. De er blitt kraftig desinformert m.a o.
De som konverterer, og blir messianske troende jøder, blir jo sett på som nærmest forrædere.Her er det faktisk kraftige motsetninger, ifølge det som de jødene som konverterer, forteller.
Det var også kraftige motsetninger i den bibelske framstillingen , at Paulus som var eks jøde, forteller at de forfulgte kristne, og når man hører om Talmud, så er de ikke akkurat kjent for å favorisere kristendommen der heller, såvidt jeg har skjønt.
Mener du at de er i strid med seg selv ?


#132

“For meg er bevis viktige, som at det finnes ikke nok vann på jorden til en global syndeflod som sto 9 meter over det høyeste fjell (matematisk bevist).”

Dette kan jeg forklare.

Bibelen sier at vannet som stod over fjellene forsvant under jordklodens overflate.
Det sank ned.De måtte vente med å gå ut av arken til det hadde sunket.

Det var disse enorme store underjordiske reservoarene og kilder med vann som i utgangspunktet også forårsaket flommen, i tillegg til regn.

Det er et eget ord for underjordisk vann som er brukt, og det er ikke samme ordet som kilder, eller hav. Det er ordet tĕhowm som betyr underjordisk .En geysir på Island spruter ut vann mellom hvert 6. og 10 minutt, men det er bare en hyggelig liten illustrasjon på underjordiske vannkilder.
Men det vannet som jeg skal fortelle om her, ligger nå dypere ned, i en sirkel under jordskorpa.

Dette underjordiske vannet brøt opp igjennom overflaten. Man kan tenke seg at en eksplosjon fra jordens indre, kan ha forårsaket at vannet ble presset oppover og ut.
Det er oversatt med " det store dyp" hos oss.

Down into the underworld.
Der nede under trykk skjedde det noe med konsistensen, så man fikk en forsteining av vannet, noe som kalles ringwoodite.
Dybden er 620 miles below the surface, mile = 1 609,344 meter

https://forum.steigan.no/uploads/default/original/2X/d/d4a55a0ad9cf56779fc00e2da35b239a9e07e640.jpeg

Dersom du tenker på havene som badekar, og proppen du drar ut så vannet går ned i sluket, kan du få et morsomt bilde.
Etterpå forseglet Gud åpningen, satte proppen i.:scream:

Der nede er det nemlig tre ganger så mye vann nå, under oss, som i alle hav tilsammen !
Se bilde av dette her :

“From space down to Earth, ringwoodite had only been previously found on the inside of meteorites; its discovery inside a Brazilian diamond has set a new guide for the world of science”

søk “Water beneath the earth.”

De har oppdaget dette nå.

Gud befalte strømmene i dypet å tørke ut. Esaias 44,27.
Vannet er forsteinet.


Den blå linja du ser i ytterkanten , dette mener man nå er fengslede vannmolekyler.
Det er noe spesielt med krystallstrukturen i ringwoodite som gjør at det fungerer som en svamp, tiltrekker hydrogen, og lukker vannet inne.
Verden er et forunderlig sted.

#133

For meg er bevis viktige, som at det finnes ikke nok vann på jorden til en global syndeflod som sto 9 meter over det høyeste fjell (matematisk bevist

…" den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes, og regnet strømmet ned på jorden i firti dager og firti netter."

the same day were all the fountains of the great deep H8415 broken up, and the windows of heaven were opened.

H8415 - tĕhowm som er oversatt med dyp på norsk, betyr underjordisk vann.

deep (of subterranean waters)

Når det står at det ble brutt opp, dvs ALLE kildene i det store dyp ble brutt opp, så er det ikke havet det er snakk om, det gir ingen mening at havet ble brutt opp,og ordet som er brukt på hebraisk, om havet er heller ikke samme ord, men det står ALLE kildene i det store dyp ( underjordisk vann ) brast, da er det snakk om noen voldsomme krefter , at sperrene for vann som var vanligvis lukket nede, ble åpnet.

Det er nå i det seinere at man har funnet ut at det er tre ganger så mye vann som i havet, under jorda. Så når dette vannet ble presset opp gjennom jordskorpa, enten det nå var på havbunnen eller andre steder, eller begge deler disse sprengningene av jordskorpa skjedde , er det en opplysning som kan gi et argument i forhold til det du sier at det ikke er matematisk så mye vann på jorda .

Da lurer jeg på hvorfor du ikke har en eneste kommentar til det, siden du er opptatt av vitenskap, og dette handler om ting de har funnet ut i seinere tid om vann som ligger langt nede, i et belte under jordskorpa. Jeg skjønner at det kan være nytt for deg, eller at du kanskje ikke har rukket å sett videoen, men det er ingen forklaring på at du ikke sier et kvekk, når du er opptatt av vitenskap. Er det bare når vitenskapen motsier Bibelen, at du er interessert ?
Burde det ikke være viktig om du er ærlig , at du er villig til å endre oppfatning, eller ha en dør åpen for at du kan ta feil i enkelte tilfeller, selv når det talte til fordel for Bibelen det som kommer for dagen , og mot dine egne argumenter, hvis det er sant som du sier at du er opptatt av vitenskap ?

Jeg tror jorden er eldre enn 6000 år, og det er fordi selve kunnskapen og bruken av grunnspråket som blir brukt, i mine øyne gir en åpning for det at det IKKE betyr at
når det står at han skapte jorden i 1. mosebok , så står det IKKE der rent logisk
at han skapte den av ingenting.

Ordet som er brukt om å skape, er nemlig brukt akkurat samme ordet når det står at han skapte Adam.
Vi vet at Bibelen sier at Adam ble skapt av jord, altså ikke av ingenting.
Det ordet som er brukt er samme betydning som når du legger på deg 2 kilo.
Det betyr altså nærmest å gjøre mer av noe som alt er der.
Siden ordet "skape " er brukt i flere andre sammenhenger, kan man sammenlikne på hvilken måte det er brukt andre steder, som viser en kontekst som jeg mener indikerer at det kan ha vært noe der når han skapte. Den oppfatningen jeg har, er at det har vært en sivilisasjon der tidligere.
Dette er det nemlig indikasjoner på andre steder i Bibelen, fordi det står om en handels sivilisasjon, om musikk, og om vold i denne sivilisasjonen.
Jeg skal ikke si at min tolkning er den rette, jeg bare syns at ord og betydningen av ord er et poeng å få fram, og at jeg tror at det er mulig at Gud skapte i flere omganger. Mitt syn er at han skaper fortsatt, for det er han som gjør at livet opprettholdes i en prosess som pågår fortsatt, som DNA replikasjonen i cellene, immunforsvaret med de kompliserte aktive prosessene osv.