Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Vi kan ikke forby alt vi ikke liker


#101

Ja- De vestlige jødene døde på Cap Arcona, bombet av briter og amerikanere på vei til Sverige.

Når krigen var i sine siste dager og de hvite bussene hadde fått fraktet nordmenn og dansker til Sverige, så ble det tatt en avgjørelse om å også evakuere de vestlige jødene til Sverige. De ‘danske’ jødene fikk kjøre med de hvite bussene, så de overlevde, men de ‘norske’ ble plassert på tre skip i Lübeck havn sammen med de andre vestlige jødene, og før disse begynte reisen, så ble de bombet og senket av briter og amerkanske fly, visstnok fordi de trodde det var høyere nazister som flyktet.

Når søsterskipet til Arcona ble senket, så døde det visstnok 30.000 tyskere, men det skal knapt nok bare ha vært 5000 døde jøder på Arcona, Thielbeck og Deutschland, da de vestlige jødene var gasset lenge før dette.

Kanskje igjen fordi det ikke er noen bevis på at det skjedde?


#102

Det er vel egentlig ingen tvil om at svært mange sigøynere/romer ble drept under krigen (de offisielle tallene er en halv million, men det hevdes også at det kan være over dobbelt så mange), men det man ikke vet er eksakt hvor mange. En god del vet man at havnet i konsentrasjonsleirene, men mange ble også bare skutt på landeveier og lagt i anonyme massegraver eller druknet i elver. Noe annet som gjør det vanskelig å vite eksakt hvor mange som ble internert og drept (eller døde av sult og sykdom i leirene), er at de ofte forsøkte å skjule opprinnelsen sin om de ble fengslet, og hevdet at de var for eksempel tsjekkere eller polakker.

Det er for mange konsistente øyevitneskildringer fra konsentrasjonsleirene til at det er rimelig å betvile det som skjedde der, selv om det også stemmer at seierherrene selvfølgelig nedtoner sine krigsforbrytelser. Men jeg tror likevel ikke det minste på påstanden om at britene og amerikanerne skal ha drept alle de vestlige jødene, hvis det er det du påstår.

Det var jo ellers også andre i tillegg til jøder og sigøynere/romer som ble internert og/eller drept av nazistene og deres støttespillere, for eksempel politiske motstandere, homofile, Jehovas vitner og en del funksjonshemmede.


#103

Om dette var sant, så skulle det ikke være noe problem å finne disse sammenfallende øyenvitneskildringer?

Jeg har sett etter, og ikke funnet mye konsistens når det kommer til skildringer av massedrap på jøder. Jødene ble internert og tvunget til å jobbe i krigsindustrien, og da forskyningslinjene brøt sammen under alliert bombing, så døde det nok mange jøder av sykdom og matmangel.

6 millioner døde jøder som et sonoffer for å få tilbake Israel er jødisk teologi, og de ateistiske jødene brukte nok myten om gassingene til å få jødene til å reise til Israel, i steden for å reise tilbake til en plass hvor “alle var døde”.

Det er verdt å nevne at sionismen også ble startet fordi jødene var i ferd med å bli assimilert bort, og ikke bare fordi enkelte mente at bare i et jødisk land, ville jødene kunne bli et normalt og anstendig folkeslag. Når føst sionistene var der, så var det ikke rart at de forsøkte å få de religiøse til å støtte Israel, ved å spinne videre på profetien om de 6 millioner døde jøder, når alliert propaganda hadde laget fundamentet med propaganda om at tyskerne gasset de fleste folkeslagene de internerte.

Hva du vil finne hvis du ser på konsentrasjonsleier-propagandaen etter krigen, er at den varierer fra land til land, og at holocaust først blir pushet på de vestlige befolkninger fra 60 tallet.

Det er ikke spesielt vanskelig for noen å finne ut at massegassingene ikke skjedde, om de velger å se etter og besitter normal dømmekraft, men det er veldig vanskelig å få dem til å tro at det ikke ligger onde henskiter bak at holocaust har blitt statsreligion i Vesten, når løgnen er så infantilt dum.

Alt dette er imidlertid for komplisert å forklare massene, så vi sier at holocaust er propaganda ment for å få hvite til å akseptere sitt eget folkemord, da dette kan virke sant også på de som tror at 6 millioner jøder døde for våre synder.


#104

Du skriver tror, men er samtidig skråsikker. Er ikke det et aldri så lite paradoks?


#105

Det må du gjerne mene. Jeg skrev jeg “tror ikke det minste på” men jeg kan godt bruke enda sterkere ord når det gjelder påstanden jeg refererte til.

Jeg har hittil aldri sett noe troverdig belegg for å benekte Holocaust, og inntil det eventuelt skulle bli presentert, tror jeg ikke jeg gidder å bruke så fryktelig mye tid på diskusjonen.


#106

Hva du egentlig sier er at du har aldri sett på noen av revisjonistenes argumenter, noe vi egentlig visste fra før, når du klarte å snakke om de sammenfallende historiene du tror at vitnene skal ha kommet med.

Når det gjelder kristendommen så er det mange gullkorn fra Jesus, som det om flisa i andres øyne og bjelken i ditt eget, men når det kommer til holokaust-religionen du tror er sann, så er det ingen slike gullkorn å finne.

Når Jesus døde for våre synder, så betyr det at vi får syndenes forlatelse, og det er da i hverfall noe, men når de seks millionene med jøder døde for vår rasisme i Holokaust-kulten, så er dette en arvesynd vi aldri blir kvitt. Ikke en gang mine foreldre hadde blitt født når tyskerne gasset jøder, og dagens ungdom sendes fremdeles på pilgrimsferd til leirene.

Takke meg til kristendom som statsreligion, da jeg skulle klart de obligatoriske kirkebesøkene om jeg slapp hele Globohomo dyttet opp i trynet over hele den vestlige verden.


#107

Jeg har aldri før tenkt på holocaust tilhengere som del av en relgiøs kult, men det gjør jeg nå. Jeg har ofte besøk av Jehovas vitner og setter stor pris på de teologiske diskusjonene vi har. Det underlige er at Jehovas vitner blir sett på som fundamentalistiske, som er absurd når en tenker på at holocaust tilhengere kan få mennesker som ikke har den samme tro som dem selv fengslet. Det er automatisk en hats uttalelse å ikke ha den samme tro som dem selv. En blir automatisk stemplet som en nazist. Et slemt og grufullt menneske. Ikke for hva en tror, men for hva en ikke tror på. det er jo et lite paradoks at den delen av hjernen de bruker til å reagere på mennesker som ikke deler deres tro er den samme delen av hjernen som reagere på råtten mat. Det er mao ikke noe rasjonelt eller gjennomtenkt bak deres reaksjoner snarer så er det så primitivt som det overhode er mulig å bli.


#108

#109
Conclusion

The German prisoners in postwar Soviet, Polish, and Czech concentration camps were subject to brutal treatment resulting in the loss of many tens of thousands of lives. Their treatment was probably worse than the treatment of prisoners at German-run concentration camps during World War II.

http://whale.to/b/starvation_of_germans.html


#110

[quote=“runeulv, post:106, topic:3096, full:true”]

Resett hadde en gjennomgang av dette emnet, og her er deres konklusjoner:

Romerne hadde okkupert Israel for å sikre seg naturressursene som var der, og de var selvfølgelig ikke interessert i bråk og opprør fordi det koster penger.

Den bibelske Jesus var fredelig og ingen opprører (vende det andre kinnet til osv.), Jesus var med andre ord en person som kunne roe ned det jødiske folk, og romerne ville sannsynligvis støttet en slik person.

Men Jesus var en opprører, han var jødenes konge, og han ville frigjøre Israel fra romernes okkupasjon. En slik person kunne ikke romerriket akseptere, og derfor måtte han henrettes. Pilatus laget en innskrift som ble festet til korset. Den lød: “Jesus fra Nasaret, jødenes konge”, og denne innskriften forteller hvorfor Jesus ble drept.

Case closed . :male_detective:


#111

Du har tatt de verste fra de religiøse, nemlig bokstavtroen, og kombinert den med autoritetsdyrking, og jeg er ikke imponert.

Når det gjelder holocaust, så er det i dag en god måte å skille klinten fra hveten, da ærlige sjeler som liker å vurdere bevis selv, i hverfall mister skråsikkerheten, mens gurudyrkerne som baserer seg på hva en autoritet sier, kan fortsette å leve i skråsikkerhet.


#112

La meg beggynne med et sitat fra Reset sin gjennomgang : Det er usmakelig, men ikke ulovlig, å fornekte Holocaust. Den delen av hjernen som dere holocaust tilhengere bruker for å avgjøre om holocaust er sant eller ikke er den samme delen av hjernen som vi og andre dyr bruker for å avgjøre om mat er spiselig eller ikke. Det er en del av det vi kaller for reptil hjernen. Dette er enevolusjonsbiologisk oppdeling av hjernen. Denne delen av hjerne har som oppvave å kontinuerlig stille oss selv tre spørsmål. Kan det drepe meg? Kan jeg ha sex med det? og til sist, kan jeg spise det? For øvrig så er det og denne delen av hjerne som styrer det aller meste av våre moralske overveininger. Dette er årsaken til at det så ofte blir brukt utrykk som drittsekk, avskyelig, usmakelig, jeg vil spy av hva du sier. jeg blir kvalm av deg osv osv. Så derfor vil alt og alle som stiller spørsmål ved deres tro være usmakelige. Dette er grenseløst primitivt, men effektivt. Det er nærmest umulig å skifte mening som basere seg på disse primitive mekanismene.


#113

TruNews tar et skikkelig oppgjør med synspunktene at Jesus var en opprører og ikke Guds sønn som stod opp fra de døde.
Etter min mening verdt tiden. dersom man ønsker begge siders synspunkter.

https://www.trunews.com/stream/rick-wiles-rebukes-ben-shapiro-s-blasphemy-of-jesus-christ-trunews.


#114

Jeg har som sagt før, gitt opp historie fra før boktrykkerkunsten. Kildene er så få, og forskjellige eliter har kunne lagt til og trukket fra i århundrer, så uansett hvor mye tid du legger inn, så får du egentlig ikke noe sikkert svar.


#115

En Bibelbasert Kristen Kulturarv har bragt oss dit vi er i dag.
Verdenseliten, derimot, har andre forutsetninger, basert på Kabbala, Talmud, Frimurerstyrt Sionisme, Noahide Lover og Scofields Bibel.
Verdenseliten, eller Globalistene er våre fiender i en pågående krig, der vi foreløpig kommer tapende ut.
Det er det linken jeg sendte deg handler om.

For å sitere Sun Tzu…


#116

Tja. Jeg kan virkelig styre meg for Bibel-tro kristendom, og ikke tror jeg det vil være en viktig del av den kristendommen som overlever heller.

I Norge var det når vi fikk tilgang på det gamle testamentet og Moselovene, at vi hadde straffer som stred mye mot folkeviljen, da det var vanskelig å argumentere mot Gud’s ord når det stod svart på hvitt i ei bok. Når biblene ble billige nok til at folket selv hadde tilgang, var det nok en del folkelig støtte for å følge Moselovene, men da hadde vel staten mye gitt opp å følge dem, om jeg husker riktig.


#117

Det er en interessant teori, men om bildet av den bibelske Jesus stemmer eller om han faktisk ønsket å befri det jødiske folket politisk, kan vi vel egentlig rett og slett ikke vite? Jeg så den videoen du la ut om Jesu liv og de første kristne, men jeg synes den bar mye preg av spekulasjon. Det som virker sannsynlig på meg, var at romerne oppfattet ham som en trussel, enten han selv faktisk sa at “mitt rike er ikke av denne verden” eller ikke, og at mange av hans tilhengere håpet at han ville bli en politisk leder og styrte romerne (det går jo forresten også fram av Bibelen at mange håpet på). Men hva han selv egentlig sa 60 år før evangeliene ble nedskrevet, er jo ikke noe vi kan vite sikkert, og han kan også ha vært en misforstått mystiker. Eller han kan i teorien ha startet med politiske ambisjoner, men hatt opplevelser som har gjort at han har blitt mer interessert i det åndelige (i følge Bibelen tar han faktisk et slikt valg om å gi opp jordisk makt ute i ørkenen mens han er alene og faster).

Uansett er det etter min mening “den bibelske Jesus” som er interessant for å forstå kristendommen som religion. Jeg tenker at det viktigste er de egenskapene og verdiene han representerer i den kristne mytologien (enten mytene er bokstavelig sanne eller om vi snakker mer om “poetiske sannheter”) - som er kjærlighet, mot, visdom, medfølelse, tilgivelse etc - som er egenskaper som ligger latent i mennesket, og som vi bør finne og realisere i våre egne liv og også se etter hos andre. Jesus er et fint eksempel, men man må finne “ham” i seg selv.

Altså gjøre sitt beste, heller enn å vente på at noen andre skal komme fra oven og lage et fantastisk tusenårsrike på jorden (og særlig hvis man mener at den personen man venter på, var kjent for å si at “Mitt rike er ikke av denne verden” da han levde.).


#118

“Det er med stor uro vi registrerer at noen av verdens mest respekterte læresteder lar seg presse av krenkede studenter og ansatte til å bryte med universitetenes grunnleggende verdier, skriver rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen”.

For undertegnede er det med stor uro jeg konstaterer, at debattanter i Steigans Forum ikke lykkes fokusere på dem som står bak, men lar seg lede inn i mørke sidekorridorer, der man debatterer Jesus og Moses.

Frimurerstyrte Sionister tok kontroll på Skoler og Universiteter Verden over.
Det skjedde på begynnelsen av 1900 og frem til i dag - ikke for 2000 år siden!


#119

Når har avsløringsstrategien virket? Kristne har klaget over frimurere og jesuitter i århundrer, og problemet er fremdeles der.

Hva som virker er å få presteskapet til å miste troen på sin egen religion, ved at det fokuseres på de indre motsetningen som finnes innenfor ethvert paradigme.

Kort sagt bør Globohomo ufarliggjøres på mye samme sett som kristendommen ble kastrert i Vesten. Globohomos hellige dogmer må spottes som overtro, og deres presteskap må vises å være narrer.
a%20separte%20place%20for%20every%20race


#120

Du utraderer med et pennestrøk arkeologien som er en grein av vitenskapen, med sine kunst tradisjoner, Inngraveringer på stein i Britisk museum, biblioteket fra Ninive, kinesiske historieskrivere, persiske kilder som er skrevet på flere språk som f.eks Behistun fjellveggen, verdens museer, osv, eller er det noe jeg har misforstått ?