Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Vi kan ikke forby alt vi ikke liker


#21

  • Nice try! . . . . .

#22

Min innvending mot de store religionene som jødedom, kristendom og islam er at alle disse er Abrahamittiske religioner, og de har alle samme guden som utgangspunkt!

Alle tre religionene anerkjenner skapelsesberetningen, Adam og Eva, fortellingen om Noah/syndefloden samt Moses. Kristendommen betrakter Jesus som guds sønn, Islam sier han var en profet og Israelerne mener han var en sinnsforvirret person som startet sin egen sære religion!

Alle tre religionene påstår at de har den rette lære, og tilhengere av de to andre er fortapte! Den abrahamittiske guden har tydeligvis svært liten kontroll, for religionen hans har delt seg i tre, og velger du ikke riktig versjon så bærer det strake veien til helvete!

For et kaos…


#23

Det var ikke det jeg tenkte på. Prøv igjen.


#24

Om jeg ble konfrontert med å forklare begrepet helvete, ville mitt svar være:
Nettop det ‘‘kaoset’’ mentalt forstyrrede ‘ledere’ og div. eliter etter aller beste
evne forsøker å opprette på planeten Tellus . . . . . .


#25

Et eller annet sier meg at jeg blir ‘avkrevd bevis’ for noe jeg i fast og bestemt mener ikke eksisterer.

Hva angår religiøse, ‘utenomjordiske fenomener’ - undres jeg på om du (eller
andre som leser dette), sitter på informasjon av verifiserbar betydning for
meg (og evt. andre) ikke ‘‘troende’’…? - I så tilfelle antar jeg at sannsynligheten for å motta en eller annen Nobel-pris er innen rekkevidde…)

  • For å være helt krystallklar; I mine øyne er ideen om religion rett og slett latterlig! . . . . .

#26

Neida, jeg mener bare at det finnes ting i din verden som du tror eksisterer, selv om du ikke ser det.


#27

Selv om araberne har Abraham som utgangspunkt, som jo stemmer, siden det betyr mix, og er en mix av hebreer og egypter, med Hagar som Saras slavinne, så betyr ikke det at religionen har samme opphav.Islam er jo av nyere dato, etter kristendommen, men opprinnelig hadde de samme gudsbegreper, men det var lenge, lenge før Islam kom. De hevder noen ganger at det står om profeten Muhammed i GT, men det er feil. Det de bommer på er at det står at Gud skal reise opp en profet, at han skal være “blandt deres brødre”, og de var den gangen jøder, helt semittisk, som araberne jo ikke er, de er etnisk en blanding av egypter og hebreer, som er halvt semittisk.

Arabiske muslimer har delvis etnisk men ikke åndelig samme opphav, og det er to forskjellige ting.Bortsett fra de mange araberne som har blitt kristne, som det er mange som blir pga TV sendinger blandt annet. Paulus sa klart at han ikke godtok budskap fra engler som kom og forkynte et annet evangelium, og Islam kom da etterpå og hevdet at Muhammed var veldig anfektet da han etter sigende hadde opplevd at en engel gav ham et budskap. Nå er ikke jeg så kjent med Islam, og jeg vet at de mener Jesus var en profet, men samtidig er de mot alkohol, noe Jesus ikke var, siden han gjorde vann til vin, så der røk Islam ut for vikingene, da de skulle velge. Når det gjelder den siste, jødedommen, er det ikke etnisitet alene som er nok, de må også ha Abrahams tro, siden fruktene teller. Dersom fruktene er onde, er det ikke samme opphav, som profeten Jesus påpekte til fariseerne og de skriftlærde. Derimot finnes det jøder som har samme tro som Abraham, med gode frukter, og deriblandt var også mange av de første kristne, som var troende jøder, for GT forteller i Esaias om Jesus, lenge før han kom , som var deres bibel, for den andre var ikke skrevet, så de første kristne la merke til at det var profetert om Jesus i GT ( det gamle testamentet) og johannes døperen avviste og ble rasende da fariseerne kom for å la seg døpe av ham. Han godtok ikke at de bare hevdet å ha Abraham til far. Da er konklusjonen, at kjærligheten er det som er viktig.


#28

Du tar feil her, de tre nevnte religionene har akkurat samme gud. I islam fortelles det at jødene brøt pakten, og vendte seg bort fra Gud.
Du kan lese litt om Abrahamittisk religion her:


#29

Ja, opprinnelig hadde de det, jeg så at jeg skrev feil, og gir deg rett i det, for Hagar, Ismaels mor, som araberne stammer fra, hadde samme Gud som Abraham, men Islam har ikke samme opphav, Islam kom etter kristendommen, og har opphav etter det de selv sier, i en engel .


#30

Gud sendte engelen Gabriel til Muhammed (år 600 etter Kristus), fordi jødene brøt pakten og vendte seg bort fra gud!


#31

Det er en ting som skille den orginale relgionen fra Judea fra alle andre relgioner og det er at deres gud ikke har noen fysisk form. Deres gud er kun en bevisshet. Derfor er det også forbud å tegne dere gud. I motsetning til Michelangelos halvnakne julenisse så lar ikke en bevissthet seg avbilde.


#32

Det kan de godt hevde, men Gud gjør ikke forskjell på folk, så at han forbyr noen alkohol, og andre ikke : ) Da jødene brøt pakten, som er helt korrekt, så opprettet Gud en ny pakt, og det var lenge før Muhammed sin tid, gjennom Jesus.Når du ser hva de får i paradis, alle de jomfruene, så er det heller ikke samme, siden det ikke er noen jomfruer lovet i kristendommen, det er heller ikke å dø i jihad som er utgangsdøra, exit , bankers veien dit, så det hele illustrerer det som er hele problemet , at det er ikke alle engler som er det de gir seg ut for å være.Som du sikkert vet, var det bare en tredjedel av englene som fulgte Lucifer i opprøret, og det gir majoriteten på Guds side.


#33

Det bildet skapte Gud selv, i mann og kvinne.


#34

Svaret jeg tenkte på var : Vinden.

Ellers en kommentar til det lenger opp.
I vitenskapsteorien skinner det igjennom at man skal ha en ærlig holdning med ydmykhet for at det på et senere tidspunkt kan komme nye opplysninger som gir et annet bilde enn det man har utfra sine konklusjoner. Mao er det ikke statisk og absolutt i sitt vesen, men en erkjennelse av at man er i en prosess, og er subjektiv og begrenset i sin observasjon , og som du sikkert kan tenke deg oppstår det også en masse valg mellom data som man observerer, der det kan være fristende å velge dem som underbygger det synet man har fra før, og at et vitenskapsparadigme er det som mange er blitt enige om, og at det ikke alltid er at de er enige kanskje nettopp fordi datamengdene kan være store og kreve avgrensning i utvalgsprosessen.

Mennesket vet lite, som det sto på gjenstanden fra Osebergskipet.
Så spørs det hvem som betaler dem, noe vi kan se spiller inn, vi kan ta eksempel i fenomenet lettprodukter der forskerne opprinnelig ble betalt av sukkerinndustrien som en avsporing fra farene ved sukker.
Last year, based on a review of internal industry documents, the same group of UCSF researchers showed that in the 1960s, ISRF — then known as the Sugar Research Foundation — also paid Harvard scientists to obscure the relationship between sugar and heart disease, pushing them to blame saturated fats instead.

Som konklusjon : En vitenskapelig holdning er at konklusjonene er foreløpige med en dør åpen for at man kan ta feil, så da konkluderer i alle fall jeg at det er helt greit med en vitenskapelig holdning


#35

Jeg ville sagt: tanken (man kan riktig nok måle hjerneaktivitet, men er det selve tanken man måler? Det kan man egentlig ikke vite).


#36

Man kan jo både være lettsindig og ha tunge tanker i alle fall : )


#37

Ja, jeg sitter på masse informasjon, ikke om gud men om mange andre ting. Quantum Gravity Research og det fysikerne der har funnet ut er grei plass å starte. Virkeligheten er nok merkeligere enn hva vi hittil har trodd.

What Is Reality?


#38

Konkurrenter ender opp med å bli like, så gud vet hvordan de begynte, siden jeg er helt sikker på at hva blir fortalt om de braminske religioners opphav er løgn.


#39

Derfor måtte jeg renses, både en og to ganger, før jeg forsto at tro ikke handlet om å overbevise andre, men å leve etter det. Å teste det - daglig, på seg selv.


#40

Slik at det ikke er til å misforstå - det var dette ‘gudebegrepet’ jeg etterlyste
nærmere informasjon om.

  • Går ut fra at vi - som alle andre (inkl. AnneBrit) er i samme båt når det gjelder akkurat det . . . . .