Nyheter MDTV Forum Om Doner

- Vi har rett til å være forbannet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/vi-har-rett-til-a-vaere-forbannet/

Motvind Norge forbereder 7 rettssaker – flere kommer om nødvendig. Av Jan Herdal. Vindkraft løser ingen problemer, den skaper bare nye.  Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge natur. Dette er budskapet som møter oss på nettsida til Motvind Norge – folkebevegelsen som vil stoppe vindindustrien og ta naturen tilbake til folket. – Mange trodde…

4 Likes

78 TWh som skal til Europa via kabler. I et Europa som har et forbruk på mange tusen TWh er 78TWh forsvinnende lite, og til et Europa som helt uanstrengt kan spare mye mer enn 78 TWh på enøktiltak og energieffektivisering. Acer som fører fellesgodet vannkraften til Europa via kabler dreier seg altså ikke om å hjelpe Europa med strøm, for Europa trenger ikke strøm fra Norge.

“Grønt batteri for Europa” er noe storkapitalens politikere og MSM med NRK bruker for å selge dette til befolkningen. Å tappe det norske fellesgodet vannkraften med kabler til Europa er globalistisk, hvor den billige pålitelige og rene norske strømmen som kommer fra kablene i andre enden kan selges av kraftspekulanter til markedspriser på et europeisk marked. Det er altså europeiske markedspriser som for tiden er det dobbelte i Tyskland som norske husholdninger må betale snart. Acer er bondefangeri.

Tapping av den norske vannkraften er det bare kraftspekulanter og en liten gruppe sterke kapital-interesser som tjener stort på. Dette er globalisme, norske naturressurser tappes og føres ut av landet hvor storkapitalen tjener mye mer på dem enn i Norge. Som fiskeressursene, fiskekvoter tas fra norske kystfiskene og gis til fabrikktrålerflåter som ikke er pålagt å levere til norske fiskemottak. Våre naturressurser tas fra Norge, og kystnorge og distriktsnorge legges ned av den globale storkapitalens politikere.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.