Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vi bør frykte frykten

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/vi-bor-frykte-frykten/

Redselen for koronaviruset kan få konsekvenser for demokratiet vårt. Det bør vi frykte like mye som selve sykdommen. Dette skriver Einar Øverenget, professor i filosofi Høgskolen i Innlandet i en kronikk på NRK Ytring. Øverenget skriver videre: Det som er godt for noe, kan være farlig for noe annet. Å håndtere en sykdom kan skape…

4 Likes

Jeg har Jesus, og derfor frykter jeg ingenting, ikke en gang mørkets makt.
Prøv det med han Marxen din!

De siste dagene har VG og kommentatorene Trygve Lundemo i Adressa og Astrid Mæland i VG pekt på at det ikke er noen som dør lenger av covid-19, selv om smittetallene både i Norge og resten av Europa øker.

Kommentarene fra leserne, som henger under Mælands VG-kommentar, gir også uttrykk for at nå må myndighetene endre kurs før samfunnet bryter helt sammen. Koronahysterikerne i kommentarfeltet er helt klart i mindretall og blir sabla ned i knehøyde i svarfeltene. Den endringen har kommet brått!

Både Lundemo og Mæland helgarderer de kritiske kommentarene sine ved å understreke at regjeringen gjorde helt riktig da de stengte ned 12. mars og at det er viktig å følge regjeringens smittevernregler. Likevel er det interessant å se at den første spede kritikken mot smitteverntiltakene endelig har kommet til syne i gammelmedia.

6 Likes

Det är uppfriskande att läsa dessa två artiklarna i norsk gammelmedia även som svensk! och jag håller med om att restriktionskritikerna syns mer, liksom i Finland (svenska.yle). Hoppas krafterna räcker till så att inte främlingsrädslan, som nu i de breda folklagren inkluderar svenskar, stärks ytterligare.

4 Likes

Du sier noe der. En Norsk kommunelege som anmeldte et par som dro til Sverige for å handle for sitt kommende bryllup, en 83 år gammel bestemor som ble satt i to ukers karantene etter å ha besøkt sin datter for å ønske sitt første barnebarn velkommen til verden og politikere i Norge som ser ut til å glemme at Skandinaver er historisk søstre og brødre men kun delte militære operasjoner er akseptabelt og all annen kontakt skal skys som om Sverige sprer pesten.
Eliten har bestemt seg for at vi skal frykte og avsky hverandre. Det er direkte idioti de holder på med og enda verre er det at folk finner seg i det.

5 Likes

Vi bodde ikke i et fryktløst paradis før Coronachan kom på besøk og med korona har mange ting blitt mye bedre. Den medieinduserte frykten var ikke mindre under den kalde krigen, og klimahysteriet bør heller ikke glemmes, selv om korona har tatt plassen deres.

På fordelsiden har vi at køene i butikkene har blitt borte, at mye brød og sirkus i form av toppidrett og popmusikk har mistet betydning, og kanskje viktigest, hvitsnippsarbeiderne kan jobbe hjemmefra, noe som på sikt forhåpentligvis fører til de menneskefientlige storbyenes død.

2 Likes

Ja, og derfor kan man få folk til at acceptere at bære mundbind uden at de protesterer.
I Danmark er der ingen fornuftig logik i, at Frederiksen-regeringen påbyder befolkningen at bære kvælende mundbind, samtidigt med, at den udvider barers åbningstid fra 24-2, og dermed udbreder selve hovedfaktoren til coronaspredningen.
Med den ineffektive slingrekurs, regeringen og dens såkaldte sundhedseksperter lægger for dagen - hvor de således ikke sætter spot på de konkrete smittespredere, og fører en tilsvarende konkret opdæmningspolitik over for disse smittekilder - men i stedet straffer den almene befolkning ved at true den med udvidet krav om mundbind, kan folk altså se frem til at skulle bære disse åndedrætsprovokerende mundbind længe endnu.
Mundbind er reelt et direkte overgreb mod menneskers livgivende åndedræt, affaldsstofferne kan ikke pustes helt ud, men kommer hurtigt ind igen, og gør mange sunde syge, og folk med åndedrætsbesvær endnu mere syge. Og vigtigst af alt, er, at det ikke engang er videnskabeligt dokumenteret, at mundbind hjælper mod corona, men at de tværtimod, som antydet,og med reference til kritisk viden herom, svækker mennesker, og dermed gør dem endnu mere modtagelige for corona-smitte.
Mundbind konnoterer til tortur og nazisme, ikke engang nazisterne påtvang deres ofre kvælende mundbind i direkte forstand.
Hvis folk accepterer overgreb på deres fri åndedræt i form af mundbind uden reflekterende at protestere, er vejen piv-åben for, at de, som fuldt bearbejdede slavesjæle, vil acceptere hvad som helst, inklusiv snorkelmaske, som også dækker potentiel corona-udsivning fra øjnene - og en hvilken som helst autoritativt retfærdiggørende forklaring, og fx tolerere et neo-fascistisk samfund eller en nuklearkrig med Rusland, fremover. Perspektiverne er uhyggelige og får George Orwell´s anti-kommunistiske/anti-sovjetiske “1984” til at blegne.

5 Likes

Covid-19 er ikke farlig for 99,5% av befolkningen, 90% av de vet ikke at de har det en gang, og de neste 9,5% får bare lettere symptomer eller trenger ikke behandling. Den resterende 0,5% som kan bli alvorlig syke, er 9 av 10 er pleiepasienter på sykehjem i høy alder med underliggende sykdommer, eller andre med nedsatt-immunforsvar.

Selv i Indias storbyer hvor befolkningstettheten er ekstrem, med dårlige sanitærforhold, dårlig drikkevann-kvalitet og stor fattigdom, vet ikke 8 av 10 av de som er bærer av viruset at de har det, ifølge Financial Times India, som refererte til forskning utført av indiske eksperter.

Det beviser at kroppens naturlige immunforsvar tar seg av viruset for 9 av 10 personer, hindrer virusbæreren å bli syk av viruset, og bekjemper viruset så godt at de 9,5% øvrige ikke blir så syke at de trenger behandling.

Da skal ikke 99,5% av befolkningen ha munnbind eller holde en minimumsavstand til andre som ikke er i risikogruppen for et så ufarlig virus, for flokkimmunitet for flest mulig. De som ikke er i risikogruppen skal heller ikke ha en vaksine for et virus som er så ufarlig at immunforsvaret beviselig hinder 9 av 10 i å gjøre bæreren syk. De skal ikke være vaksiner for så ufarlige virus, for å ikke svekke immunforsvaret.

Det er risikogruppen som skal skjermes, det er personalet som omgås og pleier dem som skal ha beskyttelsesutstyr, det er risikogruppen som skal ha vaksinen, ikke de 99,5% viruset ikke er farlig for.

Det er MSM som har holdt verdens befolkning i en panikktilstand for noe som kan kalles en falsk alarm.
MSM har redaktører og journalister som skal kunne forstå dette utifra tilgjengelige tall og statistikk fra offisielle kilder, men ved å overdramatisere ekstremt så er MSM blitt medansvarlig til en nedstengning av som har ført til en elendighet for mange hundre millioner, en elendighet som tar mange liv.

Den nå uten tvil konstruerte korona-krisen har storkapitalens utnyttet for alt det er verdt. Storkapitalens MSM redaktører og journalister må ikke få lov til å gjemme seg bak at de må skrive som eierne vil ellers så får de sparken. Journalister som ikke driver journalistikk bør få sparken av leserne.

4 Likes

Jeg ser i såkalte sosiale medier at det fortsatt er svært mange hysterikere i kommentarfeltene. Noen ønsker nedstengning fordi de selv tjener på det eller det er mer komfortabelt for dem å leve på den måten. (Med hjemmekontor, osv.) Andre er bare irrasjonelt livredde for selve viruset. Jeg ser foreløpig svært få som er kritiske til tiltakene, og mange applauderer dem og ønsker full nasjonal lockdown med portforbud, stengte grenser, rasjonering, etc. Mye av dette er nok imidlertid astroturfing (falsk grasrotbevegelse), satire og trolling, osv.

Men hvis mediene og myndighetenes mål virkelig hadde vært å skremme folk mest mulig, burde de påstått at det er flere tusen pasienter med covid-19 på norske sykehus nå, og at sykdommen tar hundrevis av liv hver dag. Det gjør de ikke. Ergo ønsker de at vi skal legge merke til de sterkt overdrevne og destruktive tiltakene, som åpenbart er langt verre enn selve sykdommen. Jeg tror derfor meningen er at vi skal reise oss opp i revolusjon. Dette blir særlig tydelig når man ser på politietaten i Victoria, Australia, som har et invertert pentagram som logo, og som nylig brukte sitt nyervervede fly til å tegne et pentagram av “kondensstriper” på himmelen over Melbourne. Det hjelper heller ikke at de følger nøyaktig 322 personer på Twitter. (Jf. logoen til Yale-broderskapet Skull and Bones.) Victoria har for tiden noen av verdens strengeste koronarestriksjoner, men har hatt nesten null dødsfall fra sykdommen.

Når den sataniske symbolikken er såpass åpenbar, er det også tydelig at det hele handler om en iscenesatt kollektiv “oppvåkning”, altså en fremprovosert revolusjon. Meningen er at folket etterhvert skal reise seg i protest mot korrupte myndigheter som påtvinger dem drakoniske tiltak og en global politistat. Folket skal opponere mot myndighetene og deres gamle verdensorden, for å bane vei for den nye, som presenteres som løsningen på alle våre problemer. Men noen hysterikere kommer fortsatt til å være på myndighetenes side, og vil kjempe med nebb og klør for å få enda strengere tiltak.

Det er denne prosessen som kommer til å prege de neste årene.

3 Likes

Victoria police følger nå 323 personer. Men jeg tror du kan ha rett.

2 Likes

Hehe, nå er jo Norge «rødt», hva nå det betyr. Sverige gjør det meste feil ellers, men ikke når det gjelder korona-hysteriet. Det skal Tegnell ha.

2 Likes

Jeg fikk drømmejobben i egen by i april, og slipper heldigvis togpendling til Oslo lenger. Datteren min går på skole i Oslo og har fått munnbind, men har ennå ikke brukt det, jeg har sagt hun ikke må ta det på før hun blir truet med vold av idioter. Jeg tok toget til Oslo i dag for å ta en øl med en kompis, og ble positivt overrasket over å se maks 10-15 personer med munnbind hele kvelden, de fleste virket som turister eller innvandrere. Så hysteriet brenner nok ut.

3 Likes

Forsvarere av tiltakene vil si at tallene for dødsfall på grunn av Covid-19 hadde vært mye høyere hvis tiltak som lockdowns og munnbind-påbud ikke hadde blitt gjennomført. Men ikke for de 99,5% som ikke blir syke eller ikke trenger behandling hvis de blir syke. Tallene hadde bare blitt høyere i risikogruppen som beskrevet og som utgjør bare 0,5%.

Selv om det hadde blitt iverksatt ekstraordinære tiltak til en svært høy kostnad for risikogruppen, hadde denne kostnaden forsvunnet helt sammenlignet med den enorme prisen nedstengningen av verdens-økonomien for har blitt for vanlige folk og vil bli.

MSM fremstiller det som at tiltakene med nedstengning og munnbind forhindrer at folk smitter hverandre, som om det å bli bærer av viruset fører til sykdom, men tallene viser at 90% ikke engang vet at de har det.

Covid-19 er altså mindre farlig enn et mildt sesonginfluensavirus. Skal da verdensøkonomien stenges ned hver år fra nå av i influensasesongen? Finanskapitalen er blitt adskilt fra realøkonomien som vanlige folk lever i, for de ultrarike har blitt enormt mye rikere under den konstruerte krisen de har påført lavere samfunnsklasser, så det hadde vel ikke vært dem imot at det ble årlig.

Men nå åpner de vel opp økonomien igjen, for nå har den globale storkapitalen oppnådd mye, de har bla fått sine politikere verden over til å vedta å gi dem flere tusen milliarder dollar i “krisepakker og stimulanspakker”, enda bankkartellenes kapitalreserver og de store selskapenes kapital de eier aldri var truet.

Pengene regjeringene ga dem var skattepenger fra arbeider- og middelklassen som er stort sett de som betaler skatt og avgifter. Når landenes skattekister er fylt opp igjen om en ti års tid, konstruerer de en ny katastrofe, og raner de lavere samfunnsklassene igjen med hjelp fra sine politikere og MSM.

3 Likes

Bankraner har fått en helt ny betydning. Språket er i stadig utvikling

3 Likes

Den kassa kommer nok ikke til å bli fylt opp igjen. Dette skal være den nye normalen. Det har eliten bestemt seg for. Den avstands regelen har kommet for å bli, dersom de får det som de vil. Korona er kun en bortforklaring for å dekke over at det handler om biometrisk teknologi (face recognition) for å fotfølge oss via alle 5G tårnene som etterhvert vil overføre alle våre fysiske bevegelser utenfor hjemmet til databaser. Det handler om 24/7 overvåking. Vi er alle ansett som potensielle kriminelle men for å slippe brysom politi som kun er ment å beskytte dem istedenfor å etterforske elitens kriminalitet vil AI være lovens elektroniske lange arm i fremtiden.
Det er hva det handler om. Å overvåke oss mens de får mer frihet til å vie seg til sine egene perverse lek, slik som pedofili.
Har du lagt merke til hvordan Norges egen store pedofiliring ikke lenger blir snakket om mens det blir planlagt mindre etterforskning av serieforbrytere med mange ofre?Merkelig at ikke Tommy Robinson lager styr her til lands om det eller noen andre, for den saks skyld. Det er total stillhet om saken.
3 Likes

Spekulering så klart, men det kan også tenkes at avstandsregelen er for å lettere kunne skille individer fra hverandre, etter hvert som 5g-teknologien brukes for å aktivere ulike biologiske prosesser på individnivå.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.