Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vi bør bytte ut et økonomisk system når det har hatt sin tid

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/vi-bor-bytte-ut-et-okonomisk-system-nar-det-har-hatt-sin-tid/

Av Tollef Hovig. Kristin Clemet (KC), leder i tankesmien Civita, formidler sine tanker om hvordan det økonomiske systemet i samfunnet fungerer i en kronikk i Aftenposten søndag 19. juli. Hennes tanker er utformet som et svar på at 75 personer har undertegnet et opprop med et krav om at en utskiftning av det økonomiske systemet…

2 Likes

utskiftning av det økonomiske systemet må bli et tema før valget i 2021

Enn idag så har den største delen av befolkningen samt økonomer i ulike sammenhenger ikke kunnskap om det monetære systemet og derigjennom ikke kunnskap om det det økonomiske systemet. Hvordan skal man ha en demokratisk diskusjon om noe man ikke har kunnskap om… Eller tør eller kan diskutere offentlig… En annen problemstilling.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.