Nyheter MDTV Forum Om Doner

VG om EUs frykt for troll


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/vg-om-eus-frykt-for-troll/

Av Ivar Austbø. EU tror at Russland vil påvirke det kommende valget til EU-parlamentet gjennom bruk hacking og av såkalte troll, ifølge VG. At panikk rundt russisk påvirkning kan bidra til å undergrave tilliten til valgprosessen skriver ikke avisen, men erfaringene fra de seneste par årene tilsier at denne Russland-panikken er en større potensiell fare…


#2

Men bomstasjoner er tydligvis helt greit.


#3

Hvorfor VG fortsetter å skrive om ting som fakta, når de for alle oppegående journalister som har gjort et minimum av undersøkelser av bevisene har tilbakevist dem og konkludert helt anderledes , kan bare bety at VG enten er Fake news, eller at de bevisst villeder sitt publikum.


#4

Fake news i vestens ledere sine øyne er rett og slett bare news som ikke er deres egen falske ideologi og propaganda. Vi skal bare tro på denne siste falske verdensframstillingen. Blindt og selvutslettende og hyperkonformt. Og man har ideologiske apparater som "informasjons"mediene, skolen, og lignende, til å spre denne falske positivismen. Hegemoniske diskurser som bare skal få oss til å bli idioter som, ved vår dumskap, hjelper til med å opprettholde urettferdig dominans og maktovergrep fra det USA ledede vesten overfor de som bor utenfor den vestlige bobla.