Nyheter MDTV Forum Om Doner

VG lyver: White Helmets var ikke i Aleppo i 2018. Ikke VG heller


#21

Var Syria årsaken til at Helge Lurås ikke fikk være med i redaktørforeningen?

Jeg liker ikke at de militære får skylda her, da de er under politisk kontroll, noe pressen i det frie Vesten ikke skal være om de forteller oss sannheten…


#22

Lurås forstår selvsagt Syria fullt ut, men jeg har aldri oppfattet aldri Helge Lurås som veldig engasjert i Syria på noen som helst måte. Tvert i mot fremholder han jo realisme fremfor idealisme, og da faktisk også “behovet” for at en stat må kunne lyge når det er formålstjenelig. Det er helst på innvandring og Russland at Helge Lurås får gjennomgå mener jeg. Hans umiddelbare kommentarer til 22.07 angrepene der han koblet angrepene til landets innvandringspolitik, har fått en del journalister til å mobilisere mot ham. Jeg mener at disse journalistene skal gjøre jobben sin og konfrontere Lurås med argumentasjon i stedet for utfrysning. Men der har du problemet med journalismen. -Den forstår ikke sitt eget mandat for tiden.

Når det gjelder den politiske kontrollen over det amerikanske forsvarsdepartementet og diverse etterretningsorganisasjoner osv. burde vel de siste års begivenheter fortelle oss at den politiske kontrollen med amerikas væpnede styrker som regel ikke følger loven. F.eks er det blitt svært vanlig at presidenter går til krig uten kongressens godkjennelse, uten at det får noe som helst etterspill. Dette hendte sågar også her til lands da Støre, Stoltenberg iverksatte bombingen av Libya uten Stortingets godkjennelse. -Også her uten etterspill.


#23

???

Vi er da i krig mot Terror som NATO-medlem, og Stortinget og Kongressen har godkjent den krigen.

At krigen aldri sluttet, forhindrer ikke at det formaljuridiske er på plass. Da Norge har sedvanerett, og til en viss grad sedvane for å ikke godta formaljuridikk, så vet jeg ikke hvor mye det egentlig betyr om den uendelige krigen mot Terror som rettferdigjørelse for alt mulig, skulle komme opp for rettsvesenet.

Og det har ført til at alle lyver for alle gode formål, fordi folk er bare klar over sine egne løgner og tror de er de eneste som gjør det. Det er derfor kun formålstjenelig når det er unntaket og ikke regelen, og Syria hadde sikkert klart å seilt under min radar, om ikke det var alternativmedia på grunn av all lyvingen de har gjort før.


#24

Ingen amerikaner skal bli, eller vil kunne bli, stilt for den Internasjonale krigsforbryterdomstolen ICC - International Criminal Court.
https://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law

USA går altså om nødvendig til krig mot Nederland om noen amerikaner fengsles i Haag for å stilles for ICC.

USA, landet amerikanerne påstår er “The best democracy on Earth”, var en hovedpådriver for Roma Traktaten - ICC. Men USA har ikke selv forpliktet seg til denne.
USA/Clinton signerte traktaten i 2000, men sendte så ikke traktaten til ratifisering av det amerikanske Senatet. Bush trakk USAs traktatsignatur i 2002.
Altså, i praksis en umulighet at noen amerikaner stilles for ICC. Uansett hva begåtte krigsforbrytelser.
ICC tar seg av “War Crimes”.

Ingen tør heller bringe noen av alle USAs ulovlige angrepskriger til den Internasjonale domstolen ICJ - International Court of Justice - i Haag.
ICJ tar seg av “Crimes against peace” og “Crimes against Humanity”.

USAs angrepskrig mot Irak i mars 2003, basert på kun løgner, er en soleklar sakskandidat til ICJ.
Det samme er USAs pågående helt ulovlige okkupasjon av nordøst Syria.
Det er også USAs angrepskrig mot Libya i 2011.
Pluss en rekke flere.
Men ingen sak mot USA bringes til ICJ. Ingen tør.


#25

Jeg er enig i at den omtalte VG-artikkelen framstår veldig propaganda-aktig.
Men for ordens skyld: Slår man opp Afrin på for eksempel Wikipedia, står det: " Afrin (arabisk عفرين, ’ Afrīn , kurdisk Efrîn) er både et distrikt og en by i guvernementet Aleppo i Syria."

Men jeg ser at Thomassen skriver i oppfølgeren sin at VG etter kritikken har endret billedteksten og nå presiserer at bildet er fra Afrin.


#26

Og hva har Norge å si til det? Vår tøffe Erna Solberg? -Ingenting selvsagt! Vi må ut av dette sporet med feighet, og konfrontere amerikanerne. Også må vi bruke fredsprisen vår til å løfte frem og slå et slag for bruk av internasjonalt rettsvesen som konflikløser. Dagens ordning er jungel og kaos!


#27

Norge er utvilsomt ett av landene som slett ikke tør eller vil yppe en ting mot USA.
Norge er tvert imot ett av de verste US-klakør landene i verden. Etter Storbritannia og kanskje Danmark og Polen.

Norge gav Fredsprisen til Obama kort etter han var innsatt som president. Verden undret seg. Så pinlig at man som norsk gremmes mange år senere.
Obama hadde ikke gjort noen verdens ting for å fortjene Fredsprisen. Han fikk den på forventningene Den norske Nobelkomiteen v. i første rekke dens leder Torbjørn Jagland hadde til ham som USA første fargede president.
Den tildelingen har trolig vært meget skadelig for Fredsprisens omdømme i verden.

Obama viste seg tvert imot å bli en krigspresident. Men utgav seg for det motsatte igjennom hele sin presidenttid. Som mainstreamedia støttet massivt opp. Også i Norge.

Erna Solberg er overhodet ikke tøff i forhold til USA.
På hennes vakt har Norge tillatt amerikanske soldater stasjonert på norsk jord. Et enormt stort knefall for USA.
Igjennom hele den Kalde Krigs tid fra 2. verdenskrig til Sovietunionens kollaps i 1991, og videre inntil for få år siden, var det tverrpolitisk enighet på Stortinget at Norge ikke skulle ha fremmede makters soldater stasjonert på norsk jord.

Norge var ett av de aller viktigste land USA benyttet seg av igjennom hele den Kalde Krig for spionasje mot Sovietunionen. Mye som foregikk var ikke godkjent av den norske regjering.

Den som venter på noe styrke, aksjon eller handling ifra Norge overfor verdens i særklasse verste angrepskrigshisser USA, venter forgjeves.

Det er Russland og Kina som er drivkreftene for å stoppe USAs aggresjon, krigshissing og angrepskriger i verden. Dette pågår på mange plan.
Flere land er i ferd å endres til støtte av Russland - Kina. Også land i Europa. F.eks. Italia og Tyrkia. Tyskland er trolig også på glid.


#28

Oama gjorde faktisk narr av at han fikk prisen selv: Her og her


#29

Jagland ønsket Obama til å kaste lys over seg selv.

Hvordan AP klarte å produsere Jagland, er egentlig en kjempeskandale, da man forventer at partisystemet sparker smarte folk oppover.


#30