Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Vet politikerne i Tysvær hva de driver med?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/vet-politikerne-i-tysvaer-hva-de-driver-med/

I et leserinnlegg i Haugesunds avis skriver Ådne Bratthammer, nabo til det planlagte vindkraftanlegget i Hervik: Tysvær-politikernes håndtering av vindkraftsakene i kommunen gjør at det er all grunn til å stille spørsmål om de vet hva de holder på med. …Tysvær Vindkraftverk kom først opp for 15 år siden, men planene har aldri vært lagt…


#2

Slett ikke sikkert at de vet hva de holder på med? Kommunepolitikere over det ganske land er dessverre en inkompetent gjeng - med ett og annet hederlig unntak her og der. De fleste aner ikke opp ned på forvaltningsloven, eller annet lovverk for den del. Og kommer det “storkarer” til gards pusses ordførerekjeder og den nedleggingstrua lokalavisa forteller hvor kjempestas dette var… Om natur’n ryker med i dragsuget får så være…det er bare å gjenta papegøyemantraet; arbeidsplasser - næringsliv. Arbeidsplasser - næringsliv, til ingen orker høre etter lenger. En 2-3 snap chats tid :wink:


#3

Dette gir vel svaret.


#4

Men de er ikke maligne, og de går ikke bevisst inn for politikk ment å skade den hjemlige arbeiderklassen på forskjellige vis.

For å finne slikt, så må man til de tenkende klasser av opplyste, som kjenner de dypere sannhetene man ikke forteller småfolket.


#5

Nei, det har jeg heller ikke påstått. Inkompetanse og selvtilfredshet når de kan spise kirsebær med de store gutta, holder mer enn lenge til de mest skrullete kommunale vedtak :slight_smile:


#6

Det er noe gjenkjenbart menneskelig over slikt. så jeg klarer ikke bli så sint. Det skulle ikke vært slik, men det er stort sett ikke korrupsjon for å berike seg selv, selv om andre tjener penger på at de ikke vet hva de gjør.

Det sykt syke er når sosialister blir maligne, da folket må gjøres fattige om de skal gjøre revolusjon, og at de andre sosialistene er redde dem og lar de holde på.


#7

Dessuten; jeg tror nok det foregår en hel del som både er i grenseland korrupsjonsmessig og også langt over grensen. Men vi nordmenn er utrolig naive og godtar det meste uten å stille plagsomme spørsmål. Svak selvtillit og sterk husmannsånd er ingen god kombo :slight_smile:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/72X1B/ordfoerer-mottar-millioner-for-tomt-mottak-kritiseres-for-rolleblanding


#8

Sikkert, men for å ta et eksempel.

I Sverige hadde de apatiske asylbarn, dvs sigøynere som sulteforet barn til de ble apatiske så de fikk oppholdstillatelse. At det var slik kunne ikke den sosialistiske eliten la folket få vite, så de hang ut varslerne som rasister og fortalte at årsaken var strenge svenske asylregler.

I Norge, Nederland, Danmark og Finnland så fantes det ikke apatiske asylbarn, fordi der tok man barn vekk fra “foreldrene” når dette skjedde, hvorpå barna ble friske.

Selv om alså barn ble sulteforet apatiske i nabolandet, og fenomenet ikke fantes i Norge, ville ikke norske journalister skrive om det, og de ville heller ikke si noe om årsaken til at det måtte skjules.

Det er slikt som dette jeg mener når jeg kaller den sosialistiske eliten maligne, da det kun er akademikere med mange år på universitetet som kan rettferdiggjøre tortur av barn for en høyere sannhet.


#9

Vi har knapt journalister i Norge. Kun “plutocrat-owned media”. Da går det som det går :slight_smile:


#10

Selv ikke sosialistene som skriver her på Steigan tør kommentere de apatiske asylbarna, da de vet at de ikke kan rettferdiggjøre tortur av barn, så det er hele den snakkende sosialistiske eliten som foretrekker at barnetorturen fortsetter, da å avsløre det kunne før til mer rasisme og et tillitstap for venstresiden.


#11

Jeg tror denne saken må gripes an etter en annen innfallsvinkel.

Man kan begynne med å se hvor på kartet Tysvær ligger.
Kommunen ligger ved Haugesund og Karmøy.
Og det betyr at stedet ikke er så veldig langt unna både utenlandskabler og olje/gass-felt.

Det har foregått en storstilt ubygging av overføringslinjer i Norge i de senere år og spesielt i områder der hvor det finnes olje/gass-felt. Den mest kontroversielle overføringslinjen har vært Hardangerlinjen (ref monstermaster i Hardanger). En bakgrunn for denne linjen er trykkfall på gassfeltet Troll. For å motvirke dette trykkfall trengs det kunstig trykkstøtte og pumping, noe som krever økt energiforbruk/strømforbruk. Troll feltets strømforbruk har nå økt fra det som før tilsvarte halve Bergens strømforbruk til nå å tilsvare hele Bergens strømforbruk. Og strømmen kommer fra land gjennom kabler. Og dette muliggjøres vhja Hardangerlinjen.

Tilsvarende forhold gjelder også for (subsea-feltet) Ormen Lange utenfor Midt-Norge . Her må strømforbruket økes med en halv Bergen for å kunne opprettholde trykk og uttapping av gass. I nærheten ligger det helt nye vindkraft-området Fosen-Hitra (som skal produsere omtrent like mye strøm som hele Bergens strømforbruk). Det er også bygget en ny overføringslinje innover mot svenskegrensen og over til Sverige.

Det er mulig at det er vindkraftutbyggingen i Fosen-Hitra området som best kan forklare det som nå skjer i Tysvær. Og myndighetene har forutsett det økte strømbehovet i oljeindustrien siden 2009 eller før og har bla bygget store mengder nye overføringslinjer i Norge. Dette dreier seg om bevisst lantidsplanlegging for å opprettholde norsk gass og olje eksport.

Vet politikerne hva de driver med? Svaret er at de nasjonale politikerne meget godt vet hva de driver med. (Men det kan samtidig virke som om satsingen på vindkraft løper løpsk under den blåblå regjeringen, for dem dreier det seg bla om å tjene profitt på subsidiert vindkraft uavhengig av behovet for strøm i Norge).


#12

Honnør til deg SHO som holder deg til emnet og kommer med en interessant innfallsvinkel :star_struck:

Jeg tror du kan ha mye rett i dette selv om det også ligger mye politisk ideologi bak, jfr. “klimakampen”. Offshorevirksomheten sammen med ny kraftkrevende industri vil kreve mer kraft i åra framover, det er forutsett av flere bl.annet NVE. I den anledning må også nevnes en eventuell utvidelse av aluminiumsverket på Karmøy.

Hvordan dette skal løses økonomisk har jeg ikke sett noen svar på. Det mest nærliggende er å tro at det samme vil skje her som i f.eks Danmark og Tyskland hvor industrien blir skjermet for prisøkningene på bekostning av vanlige forbrukere som må dekke opp. I praksis vil det på en måte si at forbrukerne får den dyre vindkraften og industrien den billige vannkraften.


#13

Nettopp. Som brekkstang for industrien er miljøaspektet uovertruffent. At Regnskogsfondet, Erik Solheim og Hydros engasjemang i Amazonas avvikles parallelt kan tyde på det


#14

Ja, og det kommer fram i den lenkede artikkelen at Hydro allerede kjøper vindkraft fra Fosen og svensk vindkraft.


#15

Er ikke dette riktig bruk av variabel vindkraft, da trykkstøtte virkelig høres ut som noe man bare kan øke kapasiteten på, så trykkstøtte er noe man bare gjør når det blåser, i steden for hele tiden?


#16

Oppgradering av eksisterende vannkraftverk vil gi opptil 22-30 TWh mer har Vassdragslaboratoriet/Institutt for Bygg og Miljøteknikk ved NTNU kommet frem til. 22-30TWh skulle holde til den ekstra strømmen som brukes til pumper ved trykkfall på olje/gassfelt og til økt forbruk ellers.

Sammen med varmepumper og ekstraisolerte nye hus og bygninger skulle det være mer enn nok til å avvise hele vindturbinpark-vederstyggeligheten. Disse forskningsresultatene er mer enn ett år gammel, og det skulle lokal og rikspolitikere ha fått med seg.

Det er grunn til å tro at enten så er de lovet høye stillinger i multinasjonale/nasjonale kraftselskaper, eller så er de bestukket. Ikke rart mange tror det så ødeleggende som vindturbinparkene er for bomiljø, natur, dyr og insekt-liv og så dyre i drift over tid som de er for en så upålitelig kraftkilde.


#17

Jeg tror det kreves jevn bruk av strøm i takt med jevn utvinning av feks gass (spesielt på vinteren da gasseksporten er høy når det er ekstra kaldt i utlandet). Da kan man enten bruke strøm fra vindkraft (når det blåser) eller fra strøm fra vannkraft (når det ikke blåser). Jeg tipper at også oljeutvinningen er noe man ønsker å holde på jevnt nivå istedenfor at den skal variere i takt med hvordan det blåser, selv om det teknisk sett skulle være mulig (det er gunstig å kunne planlegge utvinningstakten istedenfor å være prisgitt været).


#18

Det er det jeg ikke tror. Trykkluftverktøy fungerer ved å ta luft fra et reservoar, som fylles når trykket blir for lavt. Har du en liten motor, går den nesten hele tiden, men med stor tank og stor motor, går den bare en gang i mellom.


#19

Det er vanskelig å vite hvilke vurderinger som NVE og OED eksakt har gjort i denne saken med Tysvær. Er det feks helt påkrevd at det bygges ut vindkraft på Tysvær eller skjer utbyggingen utelukkende fordi utbygger ser at det gir profitt muligheter? Trengs vindkraften fra Tysvær pga trykkfall i olje/gass-felt, trengs strømmen fra Tysvær pga mer industri på Karmøy el, eller skal strømmen fra Tysvær eksporteres via nye utenlandskabler? Det er ikke helt enkelt å svare på dette spørsmål. Men i og med at saken går tilbake til 2009, så kan det muligens tyde på at Tysvær-området har blitt valgt ut pga mulighet for framtidig strømmangel i området (jeg tror Stoltenberg var litt mer nøktern i slike vindkraft-saker enn det dagens regjering er).

Mitt inntrykk er at feks vindkraftutbyggingen på Frøya er helt unødvendig, men at vindkraftutbyggingen på Fosen-Hitra i mye større grad er nødvendig pga trykkfall på Ormen Lange og pga ny industri i Trøndelag. Spørsmålet er om Tysvær-saken ligner mest på Frøya utbyggingen eller mest på Fosen-Hitra utbyggingen.

Ola Borten Moe har kommet med en del uttalelser som angir at det etter hans mening er en del av vindkraft-utbyggingen i Norge som er helt påkrevd (eller som kan bli påkrevd på litt lenger sikt), men at de siste planene til NVE om mer vindkraft derimot er helt unødvendig og bør utsettes i 20 år før noe slikt bør vurderes.

https://www.klassekampen.no/article/20190607/ARTICLE/190609977


#20

Man er nødt for å pumpe for å få opp olje og gass. I gamle felt er det indre trykket i feltet lavere enn i helt nye felt, og det må derfor pumpes (mye) mer i gamle felt enn i nye felt.