Nyheter MDTV Forum Om Doner

Vesten viser sitt usikkerhetskompleks

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/vesten-viser-sitt-usikkerhetskompleks/

Den eneste klagen USA tillater er at USA kanskje ikke forsvarer oss nok, når den større faren kommer fra å bli forsvart for mye, skriver Diana Johnstone om Sikkerhets-konferansen i München. Av Diana Johnstone. «Vesten vinner!» proklamerte amerikanske ledere på den årlige toppmøtet som ble holdt i München sist helg. Ikke alle var like sikre.…

4 Likes

Diana Johnstone forteller hva hun står for. Jeg deler knapt halvparten av det. Å diskutere Diana Johnstone her er bortkasted tid. Hun vil ikke svare uansett.

1 Like

Bare spørsmålet om hva “Vesten” er er nesten nok i seg selv til å berømme forsøket. Det åpner ihvertfall opp for at man kan svare selv, kritisere, stille spørsmål ved hennes eget forsøk på et svar osv. Det er ikke så lite bare det. For de som virkelig er interessert i å reflektere videre over dette spørsmålet vil jeg anbefale boken Fighting for the Essence - Western Ethnosuicide or European Renaissance? av Pierre Krebs. Han kritiserer selve begrepet “Vesten” som i bunn og grunn antieuropeisk, men også som et fenomen som i siste instans truer ethvert folkelig særpreg globalt. Forsøk sånn sett å ikke bare avfeie han som en “høyreekstremist”. Når Johnston skriver at disse “vestlige verdiene” kun er en bestemt angloamerikansk tolkning så kan det kanskje overfladisk synes riktig. Men det skyldes i hovedsak at både USA og Storbritannia i den grad er havnet under sionistisk/jødisk innflytelse at de knapt lenger kan regnes som europeiske. Allerede da det britiske imperiet ble til på 1800-tallet og ekspanderte på sitt mest aggressive så skjedde det også som følge av jødisk/sionistisk innflytelse og kontroll, ihvertfall langt ifra bare som følge av interessene til “overklassen i Storbritannia” eller noe i den dur. De to mest sentrale navnene er Disraeli og, kanskje mer selvsagt for mange, Rotschild. Disraeli beskrives blant annet slik i artikkelen om han hos Wikipedia:

He made the Conservatives the party most identified with the glory and power of the British Empire. He is the only British prime minister to have been of Jewish birth.

Det er selvsagt ingen tilfeldighet. “Flerkulturen” på hjemmebane i Storbritannia begynner nettopp med den jødiske innflytelsen og tendensen til å bygge opp om imperiedannelsen som redskap for egne interesser på bekostning av det etnisk-nasjonale som de ikke helt uten grunn fryktet. Skal man forstå hvorfor Churchill opptrådte som han gjorde så handler det også i stor grad om den jødisk/sionistiske innflytelsen. Lord Nathaniel Rotschild var til og med hans gudfar, faren ble hjulpet ut av sine økonomiske problemer av Rotschilds, Winston selv fikk sin ekstremt sløsaktige overklasselivsstil finansiert av både Rothschild og Ernest Cassel osv osv. Uten den innflytelse og kontroll disse hadde over Churchill og hans muligheter til å bli statsminister så ville det neppe blitt noen “verdenskrig” i det hele tatt. Tilsvarende var også allerede Woodrow Wilson og hans administrasjon under samme slags innflytelse i USA.

4 Likes

Bare et par litt tilfeldig valgte eksempler på hvordan også Frankrike som europeisk nasjon har blitt ødelagt på denne måten:Fabius med sin lojalitet til først og fremst Israel og til den kosmopolitiske jødiske overklassen, spilte en hovedrolle ved angrepet på Syria. Sarkozy, halvt jødisk, var den som førte Frankrike tilbake til en klar vasallrolle underlagt “Washington”, dvs det “angloamerikanske”, jødisk-sionistisk kontrollerte imperiet. Sarkozy er til og med halvbror av en av de viktigste skikkelsene innenfor “den dype staten” i USA, Frank Wisner, som også er jødisk. Når Sarkozy kunne bli president så var det kun takket være en regelrett løgnkampanje mot Dominique Villepin som var den siste som forsvarte Franrikes relativt mer selvstendige rolle, blant annet ved å gå imot invasjonen av Iraq i 2003 da han var utenriksminister. Sarkozy spilte som kjent også en avgjørende rolle ved angrepet på Libya. Og dette ender altså med at Rothschilds nærmest utnevner Macron til president helt åpenlyst, ved å ha bygget ham opp og ved å kaste inn hele sin innflytelse gjennom mediene. Osv osv. Det er som en langt fremtreden kreftsykdom som har metastasert det hele, etter mer enn to hundreår med “emansipasjon”.

2 Likes

Verken Nocolas Sarkozy eller Laurent Fabius er semittiske. De er hvite (kaukasiske). Det betyr de stammer ikke fra bibelske jøder / jøder i Babylon.
Mein Kampf er det største bedraget i moderne historie, men de fleste tror på det.
Skrev Hitler Mein Kampf? Nei.
Tok Hitler sitt eget liv? Nei
Ble Hitler etterlyst etter krigen? Nei

“Semittisk” var inntil for bare et par hundre år siden et ord som kun ble brukt om visse språk. Så ble det overført til å bety både jødisk, arabisk, syrisk, arameisk, inkludert Ashkenazi-jøder med en mer eller mindre betydelig andel gener fra diverse europeiske områder. Genetiske undersøkelser viser at Ashkenazi-jøder har en stor andel genetisk materiale med opphav fra Midt-Østen, fra den mannlige siden. Det siste skyldes at disse praktiserte giftermål på mye tilsvarende måte som muslimer: Fikk barn med europeiske kvinner som konverterte. Samme opplegg som med Donald Trumps datter. Slik fikk de et visst grep også om familiene de giftet seg inn i. Spesielt i Storbritannia hadde det der stor betydning for å oppnå noe av de samme som de har lykkes med ifht Trump. Disse jødiske mennene konverterte derimot så godt som aldri. Barna til disse kvinnene ble regnet som jødiske ifølge halakha

Det finnes dem i Israel som tviholder på at de er semitter, selv om de ikke ser ut som det. De er ikke semitter. Det ble notert allerede i Jewish Encyclopedia 1905 ca.

Israelerne har påfallende samme “complexion” som disse russerne -> peneste damene i verden


Demi Moore = russer

Ordet “kaukasisk” som du har brukt er ikke mindre problematisk. Hvordan ser folk i Kaukasus egentlig ut ? Det er omkring femti etniske grupper der. Noen av dem av tyrkisk opphav. En av disse gruppene i Kaukasus er blant annet de såkalte fjelljødene. Fra Kaukasus og ned til Syria, Libanon og dagens Israel er det forresten ikke så langt, og spesielt ikke for et omvandrede folk. Fjelljødene kjenner man visst dårlig til opphavet til. Men de kan ha kommet dit via Iran hvor slike “semitter” var allerede på “Esters tid”:

aschenazi_jews

Israelernes hovedstad blir Odessa ca.
Auschwitz blir nært sentrum av sirkel

Her fikk du svar
’‘Stand up for faith, Russian land’’ - Kuban Cossack Choir"

“Caucasian” i passet betyr “hvit”.
Når runeulv snakker om “hvite” da kan du erstatte det med “Caucasian”

Jews have been present in contemporary Armenia and Georgia since the Babylonian captivity. Records exist from the 4th century showing that there were Armenian cities possessing Jewish populations ranging from 10,000 to 30,000 along with substantial Jewish settlements in the Crimea.[31] The presence of Jewish people in the territories corresponding to modern Belarus, Ukraine, and the European part of Russia can be traced back to the 7th–14th centuries CE.[32][33][33] Under the influence of the Caucasian Jewish communities, Bulan, the Khagan Bek of the Turkic Khazars, and the ruling classes of Khazaria (located in what is now Ukraine, southern Russia and Kazakhstan), may have adopted and/or converted to Judaism at some point in the mid-to-late 8th or early 9th centuries. After the conquest of the Khazarian kingdom by Sviatoslav I of Kiev (969), the Khazar Jewish population may have assimilated or migrated in part. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Russia#Early_history

First Jews visiting Polish territory were traders, mainly seeking slaves, sold to Muslim countries, while permanent settlement begins during the Crusades.[30] Travelling along trade routes leading east to Kiev and Bukhara, Jewish merchants, known as Radhanites, crossed Silesia. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Poland#Early_history:_966–1385

The activities of the Radhanites are documented by ibn Khordadbeh – the postmaster, chief of police (and spymaster) for the province of Jibal, under the Abbasid Caliph al-Mu’tamid – when he wrote Kitab al-Masalik wal-Mamalik ( Book of Roads and Kingdoms ), in about 870. Ibn Khordadbeh described the Radhanites as sophisticated and multilingual. He outlined four main trade routes utilized by the Radhanites in their journeys; all four began in the Rhone Valley in southern France and terminated on the east coast of China. Radhanites primarily carried commodities that combined small bulk and high demand, including spices, perfumes, jewellery, and silk. They are also described as transporting oils, incense, steel weapons, furs, and slaves. https://en.wikipedia.org/wiki/Radhanite

Dette blir bare tull. Du kan sitere israelske kilder som “historie” hele dagen.
Russland består av slaver, muslimer og khazarer som de største gruppene.
Khazarerne var et imperium som ble erobret av Tsaren. Da ble khazarerne “russere” (men de er mørkere enn slaverne)
I 1917 klarte khazarerne å styrte Tsaren.


Khazar, akkurat som vi ser i video ’‘Stand up for faith, Russian land’’ - Kuban Cossack Choir"

Khazarerne er blodtørstige krigere. Det er ingenting semittisk i khazarene. De har aldri vært fanger i Babylon.
Bunnlinje. Den versjonen av “historie” vi finner i Mein Kampf er bedrag.
BTW. Stalins siste kone var jødisk.

Jaja. Du har ihvertfall klart å avspore ganske bra, men det er vel også din primære målsetning. Det kan være greit nok også å få slikt avklart. Virker rimelig klart at du av en eller grunn ikke ønsker at det stilles noe spørsmål ved hva “Vesten” egentlig er. Helst vil du vel at den måten slike som Solberg, Stoltenberg, Clinton &Co benytter uttrykk som “vestlige verdier” o.l. bare skal aksepteres ukritisk. Hadde du ønsket noe annet så hadde du kommet med mer konstruktive innspill istedet for å avspore som du gjør.

1 Like

Du tror liksom 99% at de bibelske jødene (500.000) overlevde. De ble utryddet gjentatte ganger. Noen av dem kan ha overlevd. Men det er ikke dem vi finner i Israel. Isralerne er ikke semitter.
Skulle være opplagt her

Khazarerne er multi-etniske. Noen hadde rødt hår. Idag kan du finne “jøder” med rødt hår.
Historisk er khazarerne
-anti-muslimske (etter å ha ligget i krig med dem i hundrevis av år)
-anti-iranske (“Iran” var nabostat)
-anti-slav (altså anti-russiske. Hvis 10 mill russerne omkommer vil de drikke champange)
-kristne, judaistiske og ateistiske

Mellomnavnet til Stalin indikerer “sønn-av-en-jøde”.
Ingen av dem var egentlig “jøder”, så meningen blir sønn av en judaistisk khazar.
Khazarene var ekspert på skatt og finans, og ble ettertraktet av europeiske konger

Hvem styrer USA da? De korte svaret er “russere”.
Når USA var alliert med Stalin lenge etter VK2 (USA sendte Stalin blueprint av atombomber 1946) (men Churchill var anti-Stalin på sin hals) så skjønner vi at her er det noe som lukter.
I 1953 døde Stalin. Da fikk vi den kalde krigen? (en hypotese)
(I 1953 tok slaverne rotta på bosjevikene. USSR ble russisk, og Gulag-fangene reise hjem. General Zhukov var hjernen bak kuppet. Zhukov reddet slaverne for andre gang)

Etter VK2 sendte vesten 1 mill russere til Stalin, slik at Stalin kunne henrette dem
???

Huskeliste:

-Ut av NATO
-Ut av EU
-Nasjonaliser våpenindustrien

Du kunne jo brukt 1 minutt på å lese om genstuiden som Olav lenka til, isteden for å spy ut ditt vanlige mongo rot.

Jewish and Middle Eastern non-Jewish populations share a common pool of Y-chromosome biallelic haplotypes” ~ Hammer MF, Redd AJ, Wood ET, et al. (June 2000).

Y-DNA of Ashkenazi Jews
The Y chromosome of most Ashkenazi and Sephardi Jews contains mutations that are common among Middle Eastern peoples, but uncommon in the general European population, according to a study of haplotypes of the Y chromosome. This suggests that the paternal lineages of Ashkenazi Jews could be traced mostly to the Middle East. Diaspora Jews from Europe, Northwest Africa, and the Near East resemble each other more closely than they resemble their non-Jewish neighbors.

–Det vesentlige er uansett at de tror det er jøder, og reflekterer jødiske interesser i strid med europeiske interesser.

2 Likes

Authur Koestler fortalte det samme, og beviste også at israelsk diaspora er opplagt forfalsket.

Denne videoen hadde samme innhold, laget av en judaist, og hadde tittel “Ashkenazi Deception”

aschenazi_jews2

De fleste jødene befant seg i Øst-Europa. Israelske historiebøker framstiller dem som tyskere “som emigrerte østover” (?)
Jødene ville til Tyskland liksom dagens Syrere, ikke vekk fra Tyskland
Da Sionistene fortalte tyske jøder at de skulle reise til Palestina ble sionistene bedt om å dra til helvete. Ingen tyske jøder bet på den. De likte Tyskland. De hadde ingen ambisjoner om å bli beduiner

1 Like

Ikke gjør deg dummere enn du er … en som har null kjennskap til vitenskapelige metoder. Du oppfører deg som det jeg sier du er - en debunker på steigan.no. I Gaza ville de har dratt deg opp på taket til den høyeste bygningen de har…

Linkene til OIav var til anonyme prostituerte. Min kilder er dem som var villig til å satse livet på å fortelle fakta. De opplevde det samme som Assange.

Eksempel på hva som skjer når man begynner å fortelle hva man har sett med egne øyne Erich von Däniken

For ikke å glemme Dominque Strauss-Kahn

1 Like

For ordens skyld: Med unntak av den første lenken til omtale av boken til Pierre Krebs hos Metapedia og den til Al Jazeera om Trump som “King Cyrus or a Queen Esther?” så er samtlige i mine kommentarer til Wikipedia. Mulig det er disse siste, mulig også den første, kjell108 sikter til som “anonyme prostituerte”. Det er i og for seg sant at anonyme redaktører for “leksikon” har sine tvilsomme sider. Men man får bruke sin egen dømmekraft, følge lenker videre til referanser, lese bøkene det henvises til selv osv.

2 Likes