Nyheter MDTV Forum Om Doner

Verden har øynene rettet mot Donald Trump og går glipp av hva som virkelig skjer i USAs utenrikspolitikk


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/verden-har-oynene-rettet-mot-donald-trump-og-gar-glipp-av-hva-som-virkelig-skjer-i-usas-utenrikspolitikk/

Av Robert Fisk. Historiene om menneskene på bunnen av USAs militære næringskjede blir fortalt bare til dem som vet hvor de skal lete. Denne artikkelen av Robert Fisk ble først publisert i The Independent. Oversatt til norsk av Anne Merethe Erstad. Lederne våre vet hvordan de skal slå på krigstrommene. Og i det store og…


#2

Nuttyahoo var jo på turne i Afrika i vinter, tydligvis som et ledd i valgkampen. Han var i Marokko også.
Jordans konge har protektoratet av Tempelhøyden, og har hatt det lenge. Han er under sterkt press for å si fra seg vervet, som da sannsyligvis er tenkt overført til bin Saud.

Rick Wiles spår at Trump kommer til å hoppe av til Israel ved juletider 2024. Det skulle ikke forundre meg. Han er tross alt styrt av en døds-kult.
For oss som holder oss til skriften, så ville det være logisk at de ønsker mere konflikt. Slik at deres moshiach må komme og hjelpe dem.


#3

Denne Wiles var jaggu en creepy gubbe. Ugh.


#4

Wiles creepy? Nei, det er Joe Biden.

De prøver så godt de kan.

Dette skjer når en prøver å politisere Gud.


#5

Jeg deltar ikke i hvem er mest creepy-konkurransen. Jeg sa bare at jeg fant Wiles creepy. Energien hans var ikke av det lette slaget :wink:


#6

Hele vår historie og hele vår identitet er bygd på historiene til kongelige og adelen deres. Jeg kommer fra et samfunnsjikt der jeg vil tro at alle mine forfedre har vært eiendeler. Lite kongelig blod i denne slekten. Så det er greit jeg aksepterer at vi nesten til alle tider enten har eid andre mennesker eller så har vi blitt eid av andre mennesker. Før var vi kongens eiendom, men så kom nasjonal staten og alle kongens tidligere eiendeler gikk nå til… banken. Det er banken som eier meg i dag. Mulig det er staten som har det juridiske eierskapet over meg, men det er banken som eier meg. Det kunne være fristende å si at parlamentarismens eneste oppgave er å sørge for en fast flyt av inntekter til sentralbankene. Men mitt poeng er bare. Når jeg nå er eid av banken og ikke de kongelige. Så hvorfor undervises det fremdeles om de kongelige sin historie istedenfor bankenes historie? Bankenes historie i fra gullsmeder til en alkemy hvor de endte opp med å overta eierskapet over arbeidskraften fra de kongelige over til bankene. Det er jo den egentlige historien om meg og mine forfedre. Hvem eide oss før og hvem eier oss nå. Og hva har de gjort for å overta eierskapet over oss?


#7

Ikke noe mot hans fremste opponenter:

Jeg skjønner hvor forestillingen om reptiler er så levende.


#8

Jeg også. Men jeg har også fått lov å erfare hva en høyere sosial posisjon kan gi deg. Frikort for veldig mye.

Vi hadde et mellomspill, der budskapet var at den som var slave, var fri i Jesus Kristus, og den som var fri, var slave til den samme.

Det er jo veldig ironisk at jo rikere vi blir som nasjon, jo mere forgjeldet blir vi som personer. Men det er en konsekvens av dagens system, som bare kan løses ved underskudd på statsbudsjettet eller underskudd på handelsbalansen.

Og selvfølgelig har det vært maktpåliggende å peke i alle andre retninger. Marx hjalp godt til der - før trodde jeg det var fordi han ikke visste bedre, nå vet jeg bedre.
Men noen av hans disipler har ikke nøyd seg med halv-sannheter, og gått videre. Michael Hudson er en jeg har hørt mye på - han er grei å lese også.
Pengevesenets historie finner du i denne boka, av avdøde Steven Zarlenga, - den ble først gitt ut på tysk, for de som fortrekker det.
David Graeber har laget en murstein over de første fem tusen år med gjeldshistorie, som jeg også anbefaler.
Hvem de virkelige bankrobberne er får du vite av Bill Black.

Resonnementet ditt likte jeg veldig godt. Det var godt tenkt og formulert. Er det greit om jeg bruker det selv?


#9

Jeg så videoen, og den rikes oppgave er å distribuere.
Det er klart Gud vil at arbeid skal være lønnsomt. Det krever sitt å fø en familie, og han skapte oss med to hender,og sa at når vi slo sammen ressursene, og snakket samme språk, ville ingenting være umulig for menneskene, i hva de satte seg fore å gjøre.
Å være fattig er ikke et ideal, slik frans av asissi forlot eiendom og ble fattig, så de måtte leve av almisser, selv om jeg beundrer ham for skjønnheten i den poetiske siden, og for kjærligheten han representerte. “Den som sanket lite hadde ingen trang, og den som sanket mye, hadde ingen overflod.” Her ser vi at overfloden er satt inn i likhets-kontekst.

Paulus jobbet med å lage telt, ved siden av, så han ikke skulle være til byrde for menighetene, men han prekte likhet, og det å dele av overfloden, så behovene ble dekket.Han hadde prøvd begge deler, både å leve enkelt og i overflod. Behovene kan variere, for eksempel så brukte sikkert Aril Edvardsen også en god del penger på reisevirksomhet, men både han og sønnen har jeg stor respkt for.De behandlet / behandler også muslimer på en god måte. Jeg har reagert på Copeland, så det er ikke han jeg tenker på, når jeg sier dette.

Det er ressurser i både mennesker og i naturen, og tankegang kan være et hinder for å omsette dette til verdiskaping. Dessuten kan sykdom og skrøpelighet sette opp hinder, men jeg så f.eks nå at Dnb gav penger til kirkens SOS, der det sitter noen damer og taster med barn som trenger noen å snakke med, og da tenkte jeg at dette kunne også en som sitter i rullestol klare, og som har mye ressurser i seg på det menneskelige planet.