Nyheter MDTV Forum Om Doner

Venstresidens blindsone

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/venstresidens-blindsone/

Av George Chabert. Lenge ble arbeiderne kalt de «farlige klassene»[1], og ble tilsvarende behandlet. Émile Zola, kjent for sin kamp i Dreyfus-saken, kalte arbeiderne som krevde rettigheter for banditter, og etter myndighetenes massakrer i Paris i 1871 erklærte han: «Bandittene vil få denne store byen til å stinke med sine lik – selv i sin…

5 Likes

For om lag hundre år sidan og opp gjennom mellomkrigstida kunne arbeidarlitteraturen gjerne skildre den amoralske kapitalisten, som vart sett opp mot den sømelege arbeidaren. Det finst slike døme i norsk litteratur. Moralen var alltid på sosialistens side, og dette finn ein i røynda heilt attende til Wergeland, som bramfritt hevda at Gud er på folkets side mot undertrykkarane.

Det har altså kome til eit mentalitetshistorisk skifte i det makt og kapital forsto å utnytte moralkjensla på venstresida i kapitalismens namn. Skiftet kom sjølvsagt etter røynslene med nazismen. Dermed har vi fått ein situasjon der makta kan preike moral til folket - til dømes i kravet om “fråfall av hat”, eller i kampen mot hatytringar, medan dei øvste og inste krinsane sjølve eksellerer i amoralsk framferd, på meir enn ein måte.

3 Likes

Det var også tiden for Jonas Fjeld og skillingsviser. Det ble en altfor karikert virkelighet, for svært mange.
Siden det ofte var glidende overganger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, særlig i oppbygningen etter annen verdenskrig. Svært mange små virksomheter oppsto på grunn av lokale behov, og vokste på ren dyktighet og etterspørsel. Da var det også mer reell konkurranse, slik at det faktisk hadde betydning.
I dag har økonomikken tatt over.

I dag er det vel knapt en forfatter som har erfaring fra arbeiderklassen - Roy Jacobsen er vel det nærmeste, men han også måtte se tilbake en generasjon. Det moralske har blitt forvist til kiminal-litteraturen, er mitt inntrykk - mye derfor jeg ikke leser krim lenger.

2 Likes

Det store folkeutbyttet lot seg gjennomføre, fordi de snakkende klassene mistet jobben om noen kunne bevise for sjefen deres at de var en rasist.

Problemet er at det slutter å la seg gjennomføre fredelig når nok folk ser at andre viser motstand. Eliten ser at de ikke lengre har kontroll, får panikk, og forsøker da å sensurere alt. Det er imidlertid ikke er en komplisert teori de sensurerer, men noe selv barn kan forstå, og da vil at det er forbudt å snakke om, gjøre det lett for massen å akseptere det som sant.

2 Likes