Nyheter MDTV Forum Om Doner

Venstresida svikter frigjøringskampen i islam

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/venstresida-svikter-frigjoringskampen-i-islam/

Av Øyvind Andresen. Kronikk i Fædrelandsvennen 28/11. Skrevet sammen med Ingjerd Skagestad. Dessverre har mange på den såkalte venstresida og i de anti-rasistiske miljøene, vært blinde for den frigjøringskampen som foregår i islam. Religionskritikk av islam er blitt regna for å være et uttrykk for «islamofobi» og rasisme. For Marx var kritikken av religionen en…

4 Likes

Det er så enkelt som at disse som kritiserer Islam bygger opp under den samme frykten som 9/11 ettertiden. Jeg vil aldri angripe folk som uttøver en religion når jeg ser USA’s myndigheter jobber systematisk med det samme.

Vestens angrep på Islam er historisk, politisk og handler om dominansen av den geopolitiske situasjonen i særlig midt-østen og nord-Afrika. Det blir uhensiktsmessig å ta side med slike, å late som at det handler om å frigjøre folk fra religionen. Du får meg aldri med på dette prosjektet. Og forhåpentligvis får du med veldig få muslimer til dette også.

Konsekvensene av dette er helt klare. Mer ekstreme tolkninger av Islam og forsterkning av motsetningene i land med multi-etnisitet. De høyreekstreme er på frammarsj pga dette. Denne haten fram og tilbake fører kun til ytterligere radikalisering. Og samtidig vet vi at myndigheter og deres hemmelige operative arbeider hardt for å skape en slik endring av verden. Bare se de landene disse har fått herje fritt, Afghanistan, Irak og Syria. Og se på hvordan motsetningene har økt siden 9/11 også her til lands.

Du sammenligner med situasjoner som seklære Egypt og Ataturk. Dette blir helt andre situasjoner. Den ene handlet om å samle Araberne gjennom radikale endringer. Disse endringene var reele og var ikke basert på hat i mot religion. Dette skulle styrke staten og skulle undergrave ekstreme tolkninger av religion. I Ataturk sitt tilfelle var og er det stor misnøye med hva som ble gjort blant store deler av befolkningen. Ataturk politikken var generelt fascistisk og ønsket å gjøre landet moderne med tvang på mange områder. Ikke en god sammenligning for din sak vil jeg si.

Med det innlegget ditt har du gjort meg mistenksom i forhold til dine intensjoner, og for at du er besatt av tankeganger som private tankesmier har skapt for deg. Altså at du er under innflytelse av de samme kreftene du tror du bekjemper, storkapitalen. Jeg oppfatter deg som en marxist som har mistet fotfeste og blander sammen kortene.

Men jeg er bekymret for at folk som står i mot radikalisering blir hengt ut og trakassert. Likevel vil jeg ikke helle bensin på bålet med å gi de støtte. De skulle ikke gått i fella. Jeg veit ikke hvordan man skal gå fram med dette. Men du har heller ingen løsning. Du vil bare henge ut religioner.

4 Likes

Dette er et syn jeg deler med deg. Jeg vil i motsettning til Øyvind Andreasen ikke være en skjødehund for eliten.

4 Likes

Øyvind Andresen har helt rett i at venstresiden har sviktet, og alle religioner skal filleristes når deres religiøse normer strider mot menneskerettighetene. Tenk bare på hvor autoritær kristendommen ville vært uten religions-kritikken, det er jo ikke så lenge siden kjettere og hekser ble brent på bålet!

Og, USAs myndigheter gir faen i hva du tror på, de bruker både religion og menneskerettigheter som redskap for å trygge sin militære og økonomiske makt.

2 Likes

Men det er ikkje Øyvind Andresen heller…

1 Like

Man må også ta i betraktning hvilken innflytelse Saudi Arabia har når det gjelder fortolkningen av islam. Og så lenge vestlige land er avhengig av oljediktaturene i Midt-Østen (både som olje/gass-leverandører og som investorer) så kan det være vanskelig å få svekket Saudi Arabias innflytelse.

2 Likes

Øyvind Andresen har skrevet en viktig artikkel her,men hviler den ikke på en feilvurdering at det skulle eksistere noen venstreside i Norge?
Det er sikkert 15 år siden jeg begynte å skrive om at “venstresida” i Norge er venstresida av verdensglobalismen. Definitivt ikke noen venstreside av arbeiderklassen og absolutt og hundre prosent fiendtlig til at arbeiderklassen skulle ta makta i staten - det som var Marx program.
At alle islamkritikere i Norge definitivt skulle tilhøre noe “ytre høyre” er en propagandakampanje det statsfinansierte Klassekampen har holdt på med i tyve år. Selv Walid al-Kubaisi unnslapp ikke pisken.

5 Likes

Jeg ser ikke det som et vanlig problem at religion strider mot menneskerettigheter, da de fleste av synspunktene kommer fra humanismen som ble innført gjennom forskjellige religion og filosofi. Der det skjer skal det slås ned på. Men det burde ikke lages politisk hysteri ut av det slik som det gjøres i dag. Hver eneste sak blir blåst opp til himmels. Det er ikke uten grunn, og som jeg har sagt tidligere er det et ønske om å skape splittelse.

Du har helt rett i at imperialister er kyniske og vil bruke alt i mot alle. I dette tilfellet her så står det sterkt på agendaen å bruke folk med ateistisk, kristne eller andre trosretninger sin bakgrunn, skape motsetninger og høste fruktene av dette.

Venstresiden ja… hvilken venstreside? Den som kriger i hele verden og kaller Norge fredsnasjon?

4 Likes

Hva kommer det av at jeg leser side opp og ned med kritikk av både kristendommen og islam, men ser aldri noen kritikk av jødedommen? Er den rett og slett perfekt?

2 Likes

Ikke det? Hvis du har det tilgjengelig så kunne jeg tenkt meg å lese noe han har skrevet hvor han risikerer å bli eksludert fra det gode posør selskapet. Ja du må gjerne legge til noe du selv har skrevet som kan opprøre dine godhets posører på venstresiden når du først er igang.

1 Like

Menneskerettighetene har aldri hatt gode vilkår i muslimske land, og en av årsakene til dette er at det ikke er tillatt å kritisere religionen, kritiserer du religionen eller muhammed blir du jo steinet ihjel.

Det politiske hysteriet oppstår når noen våger å kritisere islam, og det er ikke kritikerne som står for oppstyret og volden, det er muslimene selv. Oppstyret og volden brukes bevisst av muslimer for å hindre kritikk av deres religion, men dette oppstyret må vi bare tåle hvis vi ønsker å forsvare de rettighetene som våre forfedre kjempet så hardt for, hvis ikke går Europa og Norge tilbake til den mørke middelalderen!

2 Likes

Jødene holder sin religion for seg selv, jødedommen holder en lav profil, og de reiser ikke rundt for å “omvende alle” slik andre religioner gjør, ergo unngår de kritikk. Jødedommen er til for jøder og ingen andre, det ligger jo i navnet.

2 Likes

Kan jeg få spørre deg hva du finner viktig med den? Selv synes jeg den er fullstendig overflødig. Det er jo bare å lese litt i kommentarfeltet her så på popper islamkritikerene opp som Pavlovske paddehatter.

2 Likes

Kritikken mot islam handler som regel ikke om selve gudstroen, men om regler og påbud i islam som ofte strider mot menneskerettighetene og vestlige verdier, som f.eks barneekteskap, kvinnediskriminering, diskriminering av homofile, streng sosial kontroll og ingen toleranse for ytringsfriheten.

1 Like

Kunne du tenkt deg å se litt på dette kartet, for så å fortelle meg hvor det du sikter til her skjer?

2 Likes

Alle plasser der Islam praktiseres, Norge inkludert!

1 Like

Akkurat :slight_smile: Tenker jeg skal la deg være i fred ja :slight_smile:

funniest-meme29

2 Likes

Mange muslimer opplever dødstrusler, trakassering, tvangsekteskap, barneekteskap og streng sosial kontroll her i Norge, og alt dette synes du er storartet, og du kan ikke forstå at jeg er motstander av slikt?

1 Like

Jeg finner deg ikke interessant nok til å gjøre mer ut av kommentarene dine enn hva jeg allerede har gjort.

1 Like

Du har ikke tilført mine kommentarer noe, alt du har gjort er å slenge med leppa.

2 Likes