Nyheter MDTV Forum Om Doner

Venezia under vann – skandaleprosjektet "Moses" gir ingen redning

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/venezia-under-vann-skandaleprosjektet-moses-gir-ingen-redning/

Vannstanden i Venezia er 187 centimeter høyere enn normalt. Byen med kanalene ligger under vann. Flommen er den verste siden 1966 da flommen nådde 194 centimeter. Innbyggerne er rasende fordi myndighetene igjen har vist seg inkompetente. Det var meningen at antiflomsystemet MOSE – MOdulo Sperimentale Elettromeccanico – skulle gi beskyttelse mot flom. (Akronymet spiller på…

3 Likes

Venezia har sunket 23 cm på de siste 100 år.

Ved samme synkerate, har Venezia sunket 1,15 meter de siste 500 år.

Et avgjørende viktig element som ikke medtas når størrelsene på oversvømmelsene beskrives.

Som selvfølgelig også betyr at vår tids oversvømmelser av Venezias synkende installasjoner og Marcus plassen, vil bli relativt større over Marcus plassen. Og æke i antall.
Ikke fordi selve vannstigningen er større, eller hyppigere, enn før. Men fordi Venezia ligger stadig lavere.

F.eks. vil en oversvømmelse på 1,5 meter over Marcus plassen i år 1500 i dag tilsvare en oversvømmelse på 1,5 m + 1,15 m = 2,65 meter.

Det har i histories løp vært haugevis av oversvømmelser av Venezia. Allerede i Middelalderen beskrives oversvømmelser som var høyere enn en mann.

2 Likes

Min generasjon vokste jo opp med en forventning om at det ville gå med Venezia, som med Atlantis.

Ok så du basere hele byens overlevelse på en fantasi figur og forventer hvilket resultat?..hqdefault-21

En liten sensasjon: Captain Roy Davis antyder at “SerialBrain2” har tilgang til framtiden (?). Captain Roy Davis er selv en jordnær type.
Den som kjenner framtiden vinner.
Captain Roy Davis tror rettsaker vil starte før 2020. Jeg vet ikke, men jeg får ikke sjokk om det skjer. Erna Solberg vil få sjokk.