Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Velkommen til 2030. Jeg eier ingenting, har ikke noe privatliv og livet har aldri vært bedre.

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/velkommen-til-2030-jeg-eier-ingenting-har-ikke-noe-privatliv-og-livet-har-aldri-vaert-bedre/

Ida Auken, som sitter i det danske Folketinget for Socialistisk Folkeparti, har skrevet sin framtidsversjon for året 2030. Den er publisert på nettsidene til World Economic Forum under tittelen: Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better. Der skriver hun: Velkommen til år 2030. Velkommen til byen min…

4 Likes

Overskriften beskriver nærmest det jeg trodde var den kommunistiske utopien, med unntak av siste ledd i setningen. Kan det være derfor det fremstår som skremmende for forstokkede kommunister?

Privatliv har jeg aldri hatt, siden jeg alltid har delt hus med andre. Størsteparten av livet har jeg til og med delt soverom med en eller flere. Om navnet ditt står på eiendomsskjøtet, så prøv å nekte å betale renovasjonsavgiften, eller slippe inn el-tilsynet. Da får du brev fra tingretten, med varsel om utkastelse.
Familielivet er overvåket via barnehage, skole og fritidsinstiusjoner, og det skal ikke store avviket til før barnevernet står i døra. Hvis du trenger økonomisk hjelp så vil du garnske både opp og ned, etter politisk konsensus. For ikke å snakke om at du ikke bør ha hull i CV-en.
Hvis en legger til vår iver etter å legge ut elektroniske spor, så kan jeg ikke skjønne at vi har stort igjen å miste. Om det skulle være noe mål.

4 Likes

Privatliv kan man fortsatt ha i den frie natur, med et ullteppe og litt folie mot varmesøkende kameraer, utenfor allfarvei og kryssende maurstier. :wink:

7 Likes

Som kristen har en ikke noe å skjule, eller?

Du får poeng på alle parametre for å være en kapo.

2 Likes

Dette med at vi skal fratas eierskap til egen eiendom, er også nevnt i lekkasjen fra Canada, som dukket opp på nettet for en drøy måneds tid siden. Denne lekkasjen har forøvrig vært profetisk hittil.

Det som skjer er at de stadig mer omfattende restriksjonene forårsaker skyhøy arbeidsledighet og en påfølgende økonomisk katastrofe (kollaps av hele verdensøkonomien). For å dekke de enorme sosialutgiftene sine må brorparten av verdens land ta opp store kriselån hos IMF, lån som det blir umulig å betjene. Da introduseres “World Debt Reset Program” (i regi av IMF): Land og privatpersoner får slettet sin gjeld mot at IMF & Co. får eierskap over alle aktiva, herunder naturressurser, boliger, infrastruktur, osv.

Privatpersoner som takker ja til dette (og som lar seg teste hver fjortende dag og vaksinere to ganger i året), får utbetalt borgerlønn. Eiendommen deres kan “World Debt Reset Program” gjøre som de vil med. F.eks. leie den ut til asylsøkere, bruke den som karantenefasilitet, osv. Og i Norges nasjonalparker kan det internasjonale pengefolket bygge vindmølleparker, motorveier og drive med utbygging av annen “grønn energi”.

Dette høres selvsagt ut som en bisarr konspirasjonsteori nå som “den andre bølgen” er i ferd med å dabbe av (tilfeldigvis rett før Black Friday og julehandelen), men når covid-21 og “den tredje bølgen” kommer i januar (sammen med de virkelig strenge restriksjonene og knapphet på flere matvarer m.m.) spørs det om ikke noen begynner å våkne opp og se hvor denne “nye normalen” egentlig bærer hen. Men da er det også for sent å protestere.

4 Likes

Hva er det du prøver å si ?

§ 102.

Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/korona/

Les forresten om de som praktiserte eiendomsfelleskap. De kombinerte privatliv og arbeidsfelleskap.

Last ned denne boka : https://ir.uiowa.edu/palimpsest/vol52/iss4/4/

2 Likes

I Nederland blir loven nå endret slik at politiet kan ta seg inn i private hjem uten annen grunn enn at de tror det kan oppholde seg flere personer i hjemmet enn koronatiltakene tillater. UTEN ransakelsesordre, vel og merke.
Selvsagt helt ok for noen om politiet bryter seg inn midt på natta for å sjekke at man ikke har fest bak tiltrukne gardiner. Med påfølgende reparasjoner på dør og karm. Noen uforutsette utgifter får man vel bare finne seg i, i disse dramatiske krisetider med voldsom dødelig virus som truer hele menneskeheten. :wink:

4 Likes

Selvsagt ikke! Det er bare å sette i gang og live stream hele den lille hverdagen din. Kamera på soverom, bad, do, på alle rom, med lyd så klart…hvem bryr seg om privatliv? Jeg er sikker på at Jesus heller ikke brydde seg om privatlivet til folk. Bare på en annen måte enn det du ikke gjør.
Det er litt av ett dobbeltliv du lever. Priser Gud på den ene siden, ønske djevelen og hans verk velkommen på den andre.

2 Likes

Jeg prøver å si at vi bør leve som om vi er overvåket- hele tiden - ellers er vi ikke kristne.

1 Like

Bundesarchiv_Bild_101III-Duerr-054-17,_Lettland,_KZ_Salaspils,_jüdischer_Lagerpolizist

-Er du kristen?

images

Da er det viktig å knele og be.

1 Like

Siden Gud kjenner hva som bor i hjertene våre, er det nytteløst å prøve å gjemme seg. Først når du erkjenner det, kan du virkelig fri.
Skriften advarer mot å knytte seg for sterkt til jordiske konsept som privatliv og private eiendeler.

Gud?

index

Åja

1 Like

Befridd fra private eiendeler.

image

Skriften advarer mot å knytte seg for sterkt til jordiske konsept som privatliv og private eiendeler.
Halleluja!

2 Likes

Jeg respektere andre for mye til å gjøre det - men hvis du ber pent så kan jeg jo gjøre det for deg :slightly_smiling_face:. Det kommer til å være sakte tv - og stumfilm på samme tid.

Frykt ikke det som kan skade kroppen din, frykt det som kan skade sjelen. Jeg fant at djevelen allerede hadde konrollen, alt da jeg gikk på ungdomsskolen. Siden det ikke fantes noen motpart, gjorde det meg temmelig hedonistisk.
Sjela mi var nesten død, før jeg møtte Jesus.

Matteus 6:5-6. Hva står det der? Forsiktig med hvem du tjener. Som du selv vet blir vi dømt etter kunnskap ikke etter hva vi later som. Gud elsker ikke hykleri. Han elsker ikke falskhet. Det er på tide å komme tilbake til bakkekontakt.

Feil! Skriften advarer mot grådighet og falskhet. Selv skriften forteller om å holde oss private. Du snur skrifta her etter eget forgodtbefindende for å prøve vinne en diskusjon. Det kalles forfengelighet.
Alt du argumenterer for er fienden som oppretter den nye verdensorden, som strider mot alt Jesus sto for. Sto han på åpen gate for å be? Lagde han spektakel av seg selv, se på meg som jeg elsker min Far!? Gjorde han? Hvem er det du virkelig forherliger?

1 Like

Hvor finner du det da, vennen min? Det bør du dokumentere.

1 Like

Hva nøyaktig tror du er forskjell mellom ditt da og ditt nå? Hvor er din kjærlighet for dine medmennesker? Hvor det er to eller tre samlet er jeg blant dem. Det er det ikke mye å spore av med deg i mange måneder nå.

Matteus 6:5-6
Les, tenk, lær og vær.