Nyheter MDTV Forum Om Doner

Velge mellom 5G og insekter? Vi får ikke begge deler


#61

Det sies at han skal være pen også … :star_struck:
Men fra jenteprat til saka: Når det gjelder hva man skal gjøre:

Det er faktisk blitt gjort noen ganger ift noen uønskede 4G-master som noen reagerte på å bli påtvunget nær hjemmet sitt. Minst én gang var det i regi av Norges Miljøvernforbund (som så vidt jeg vet er den eneste miljøvernorganisasjonen som tar tak i denne problematikken), og den masta var vel også ulovlig oppsatt, så vidt jeg husker.

En annen gang var det en fyr som på eget initiativ tok traktoren sin og dro ned en basestasjon han hadde fått midt i glaninga foran huset sitt, og sa at det kom han til å gjøre flere ganger om de satte den opp igjen. Så de valgte faktisk å flytte den dit han hadde foreslått at den heller kunne stå, høyt oppe på en topp. Men det er vanskelig å nå gjennom med nok informasjon gjennom sånne saker, selv om de som har protestert hardt nok mot master - enten ved å mobilisere lokalsamfunnet eller gjennom denne typen aksjoner - i blant har vunnet igjennom når det gjelder enkeltmaster. Jeg vet egentlig ikke om noen annen måte om å informere og informere med fakta og saklige argumenter og håpe at det når igjennom hos noen med mer innflytelse.

I blant tenker jeg at dette neppe blir avgjort i Norge uansett, men nedover i Europa (Norge bare dilter etter - og mitt håp er at vi i denne saken heller dilter etter Europa enn USA, for der er hele systemet så gjennomkorrupt å vinne igjennom mot næringsinteresser i miljø- og helsespørsmål virker nesten umulig). Men jeg synes liksom ikke jeg kan gi opp å forsøke å informere her hjemme heller. Men det tar tid å “nå igjennom” i saker der folk tror de er informerte, og der det også er besværlig å ta inn over seg at de utsetter seg selv og sine barn og ev. barnebarn, og - direkte eller indirekte miljøet for øvrig - for en risiko.

I en del andre europeiske land er det langt større bevissthet om dette, både i fagmiljøene og blant helsepersonell, så vel som hos “informerte borgere” enn det er her, og der naiviteten ift myndigheter og politikere er mindre. Frankrike har for eksempel innført en del føre-var-lovgivning når det gjelder stråling og barn i skoler og barnehager de senere årene. Flere land har også nylig satt i gang/planlagt offentlige informasjonskampanjer som advarer mot risiko for skadevirkninger ved bruk av mobiltelefoni og/eller trådløs teknologi generelt og som anbefaler å redusere eksponeringen for denne typen stråling.

I Norge er det utrolig lite kunnskap om temaet selv blant fagfolk, men jeg ser at det er noen som begynner å våkne når det gjelder akkurat insekter. På slutten av følgende artikkel, er det for eksempel et utdrag fra en mail fra en norsk biolog, insektsforsker og miljøvernsjef, som mener at også 4G skader insektlivet:


#62

Det er jo veldig pent sagt i hvert fall. På en 1. april.

Det sies også at han utsettes for profesjonelle innsalgsfremstøt på vegne av anti-5G-rørsla; her skal jaggu smis med smiger og stjerner i øya mens hjernen er bløt.

Gærne jenter.


#63


#64

Brussels miljøvernminister stanser 5G-pilotprosjekt fordi hun frykter for befolkningens helse. Hun sier at Brussels innbyggere ikke er prøvekaniner og at deres helse ikke skal selges for profitt:

http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now

Brussel-regionen har for øvrig strengere grenseverdier enn de aller fleste andre steder.

Datoen er irrelevant. Man spøker da ikke med slikt! Makan, om jeg så må si!

Sett slikt! :grin:

Og for en vakker dronning! :honeybee:


#65

(Sakset fra The Millennium Report)


#66

image

Men noen er faktisk føre var:

  1. Presidenten for det tyske strålevernet (BfS), Inge Paulini, har, i motsetning til norske strålevernmyndigheter, bedt om forskning på konsekvensene av 5G-teknologien før man setter gang noen utrulling i Tyskland. (Hun sier forresten også nederst i saken at man bør bruke hodetelefoner når man snakker i mobiltelefon og at det er bedre å bruke fasttelefon enn mobiltelefon):
  1. Brussels miljøvernminister stanser et 5G-pilotprosjekt fordi hun er bekymret for befolkningens helse. Hun sier at Brussels innbyggere ikke er prøvekaniner og at deres helse ikke skal selges for profitt. (Brussel-regionen har for øvrig strengere grenseverdier enn i Norge):
  1. Firenze i Italia sier nei til 5G med henvisning til føre-var-prinsippet og mulig helserisiko:
  1. Sveits’ tredje største region, Vaud, vedtar stans av 5G-utrulling, minimum inntil det sveitsiske miljøverndepartementet har utredet saken:
  1. Det samme gjør Genève:
  1. Og enda en sveitsisk by, Jura:

EDIT: Og her er en liste over enda noen flere som har sagt foreløpig nei:


#67

Wake up and feel the buzz:

:honeybee: FIRE G ER MER ENN NOK

Staten og teknologibransjen undervurderer sannsynligheten for store skadevirkninger på natur og mennesker.

Stans utbyggingen av 5-G nå!

Din tilværelse er helt og holdent en bi-effekt


#68

Forsikringsbrasjens syn på saken(hemmelig)

https://www.vigiliae.org/lloyds-refuse-to-discuss-why-they-excluded-rf-emf-claims/


#69

Jepp! Mer her:

Forsikringsselskaper tar ikke sjansen

Risikovurderinger fra forsikringsselskaper 1
Flere store internasjonale forsikringsselskaper, bl.a. Lloyd’s of London , Swiss Re , AUVA Austrian Insurance Co.'s , CSS Insurance og Telstra, vil ikke lenger forsikre mot skader fra elektromagnetisk stråling, selv når strålingen er under grenseverdiene.

Risikovurderinger fra forsikringsselskaper 2
Risikovurderinger og unntak for forsikring mot skader fra elektromagnetisk stråling

Unntak fra forsikring mot skader av EMF/RFR – omfattende samling
Eksempler fra forsikringsselskaper fra mange land

Reports & White papers of Insurance Industry on Electromagnetic Radiation Health Risks and Liability
Flere rapporter og risikovurderinger fra en rekke selskaper: “Insurance companies do not want to insure for electromagnetic radiation because it is simply too risky. Please see on this webpage the reports, white papers and news articles where companies report on the issue.”

Mobilselskaper advarer eierne sine om risikoen for økonomiske tap knyttet til høye erstatningskrav 1
Mobilselskaper advarer egne aksjeeiere om risikoen for tap knyttet til erstatningskrav. “Cell phone manufacturers are aware that the radiation from their devices could be risky and warn their shareholders. See (…) excerpts from statements in their annual reports that indicate they are informing their shareholders that they may incur financial losses related to electromagnetic fields.”

Mobilselskaper advarer eierne sine om risikoen for økonomiske tap knyttet til høye erstatningskrav 2
Se beskrivelsen over.

Lloyd’s “Electromagnetic Fields Exclusion (Exclusion 32)”
Lloyd’s of Londons unntak for forsikring mot skader fra elektromagnetisk stråling


#70

Jeg er Siv Ing og jobber med systemer som er veldig lik 5G. Jeg må si jeg er forbauset over medienes dekning av 5G, både når det gjelder det positive og negative. Det er liksom det store nye “buzzword” for å få klikk både fra alarmister og entusiaster uten bakkekontakt. Vi hadde den samme “hypen” med Sigbee og IoT, som begge må sies å være en flopp så langt. 5G kommer antagelig til å bli en enda større flopp pga økonomiske og fysiske realiteter. For de aller fleste mennesker kommer 5G til å føles mer som 4G ++. Det er bare noen ytterst få områder i Norge, og verden forøvrig, hvor det svarer seg økonomisk å sette opp basestasjoner i nærsagt hver lyktestolpe for å få dekning med mm-bølger. Så i praksis vil de meste av ditt miljø utsettes for ca det samme det blir i dag og økningen i ytelse blir antagelig noe ala 3G vs 4G.

Jeg er også bekymret for miljø og nedgang i insekter, som tross alt holder oss i live, men at 5G skal være den store stygge ulven her finner jeg vanskelig å tro. Radiobølger mister sin styrke meget raskt med avstand. Det er dette som gjør at jeg og mine kollegaer kan jobbe rundt kraftig radioutstyr dagen lang uten å få kreft eller misdannende unger.
Majoriteten av 5G basestasjonene blir kansje noe kraftigere, og bruker litt høyere frekvenser enn dagens 4G, men ingenting dramatisk. Mobilbruken har tatt helt av siste 20år mens hyppigheten av f.eks kreft i hjernen er tilnærmet uendret. Selv mm-bølger med høy effekt har neppe noen stor påvirkning hverken på oss eller miljøet da de taper seg ekstremt raskt med avstand. Og som sagt vil det være svært få steder disse vil bli satt opp av økonomiske grunner.

Vi tapetserer ikke åkrene med basestasjoner og ingen bruker dem som hodepute heller. Vi har hatt radiosendere, basestasjoner, mikrobølgeovner og radarer i mange årtier uten at det førte til massedød av insekter eller at folk som bor nær en marina/flyplass/Militærbase fikk kreft i stor skala. Joda blir radiobølgene kraftige nok så er de selvsagt farlige, men allerede etter noen få meter unna en basestasjon er effekten i milliwatt området (tusendel av en Watt). Ti meter til og vi er på en hundredel av dette igjen, mao ikke mye å “koke pølse” med. Det finnes alvorlige problemer vi må ta tak i når det gjelder miljøet men 5G ligger langt ned på den lista.


#71

Takk for at du er mindre lat enn det jeg er.


#72

Jeg vet ikke helt, jeg. Jeg kan ta inn et utall nettverk fra stua mi, og jeg hører jo humla suse. Og så er du jo ikke dau ennå, så du vet jo ikke hva som til slutt tar livet av deg.
Det er kombinasjonen med de kjemikalier vi også blir utsatt for, og det faktum at radio-bølger virker ulikt på ulike kjemiske forbindelser, som er min største bekymring.
Samt det faktum at de største pådriverne er spenna gærne.


#73

Enn så lenge har vi insekter. Her en flott, men noget villfaren hunn av arten nattpåfugløye (Saturnia pavonia), fotografert på asfalten utenfor Tinas Wok i Kirkegata, Kragerø i dag.


Nattpåfugløye - hunn


#74

Jeg syns det ligner på noe fra fjerne galakser. Kanskje en ufo :wink:


#75

Takk for innspillet og beklager sent svar her …

Hva som er galt med 5G kan du lese en relativt grundig forklaring om i sammendraget til en stor internasjonal 5G-appell, som pre dags dato har fått mer enn 83 000 underskrifter. Den finnes i norsk oversettelse her: https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad2f91ae6cf92565a4a3b/1544213251549/Internasjonal+Appell+-+Stopp+5G+på+jorda+og+i+verdensrommet.pdf

Selve originalappellen ligger her og er fortsatt åpen for flere signaturer: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

(Det finnes også en egen forskerappell – der alle de signerende forskerne bak appellen har publisert fagfellevurdert forskning på feltet – som handler om skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi generelt: https://www.emfscientist.org/ )

Teknologien ikke testet for helsevirkninger/langtidsvirkninger
Slik jeg personlig ser det, er noen av problemene med 5G følgende: Teknologien som rulles ut mange steder nå har aldri vært testet skikkelig i forhold til biologiske virkninger/langtidsvirkninger . Noe av det nye er at det benyttes nye bølgelengder (millimeterbølger) og høyere frekvensområder (noe som kommer på toppen av frekvensbåndene som allerede benyttes i 4G og vil inngå i 5G). Frekvensbåndet 24,25 GHz til 27,5 GHz prioriteres over hele Europa som det første høyfrekventbåndet for 5G og inngår i mm-bølgedelen av spekteret, men det er også planlagt tester med høyere frekvenser.

Dessuten benytter systemet fasearrangerte antenner og stråleforming (beamforming), som gir sterkere og smalere strålekjegler. (Det rent tekniske omkring alt dette, kan du sikkert veldig mer om enn meg, men her er i alle fall en omtale av noe av problemet med dette, og mer finnes i den første lenken i denne kommentaren, mer om selve teknologien her). Noen av de stedene som har satt foten ned for utrulling av 5G før konsekvensene er skikkelig utredet, er bekymret for mulige helsevirkninger, men dessuten også for om man som følge av disse teknologiske valgene faktisk vil risikere å overskride grenseverdiene. Blant annet Brüssel-regionen (som har en god del strengere grenseverdier enn vi har) har stanset planene om 5G.-utrulling både av den grunn, og fordi, som Miljøvernministeren deres sier, « Brüssels befolkning er ikke forsøkskaniner, hvis helse man kan selge for profitt » (The Brussels Times).

Det er også funnet at millimeterbølger påvirker huden og svettekanalene godt under grenseverdiene og noen forskere advarer også om indikasjoner på at det kan være virkninger på nervesystemet.

Tettere master og langt flere strålekilder med 5G og IoT
For meg er uansett noe av hovedproblemet følgende: På grunn av egenskaper ved teknologien og de nye frekvensbåndene som er valgt, kreves det at mastene må stå langt tettere enn i dag, og dette betyr at langt flere mennesker vil få en mast f.eks. utenfor soveromsvinduet, noe som i seg selv er problematisk uansett om det dreier seg om 4G eller 5G (dette er pulset stråling på nivåer som er ekstremt mye sterkere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen i denne delen av det elektromagnetiske spekteret). I tillegg er 5G en forutsetning for Tingenes Internett (IoT), noe som vil bety en eksplosiv økning av antall strålekilder i folks hverdag og dermed en økt samlet strålebelastning. Det er også planlagt å sende opp over 20 000 5G-satelitter, og oppskytingen av disse utgjør i seg selv en fare for miljøet (da særlig ozonlaget).

Jeg håper selvfølgelig at du har rett i at 5G og IoT (5G er vel en forutsetning for et IoT som faktisk fungerer) blir en flopp. Men jeg ser det kommer stadig flere produkter på markedet med «smart» funksjon.

Ice har allerede klargjort 1000 basestasjoner for 5G i samarbeid med Nokia, og satser i første omgang på 10 byer og tettsteder.

Skadevirkninger fra dagens teknologi
Uansett om millimeterbølger og høyere frekvensområder skulle vise seg å være mer eller mindre skadelig enn den teknologien vi allerede bruker – og som dette kommer på toppen av – er det allerede dypt problematisk at på flere viktige områder, er det et klart flertall av de publiserte studiene som finner signifikant økt risiko for skadevirkninger fra strålingen fra trådløs teknologi på nivåer langt under våre grenseverdier. Dette gjelder blant annet oksidativt stress (kjent for å være forbundet med en rekke sykdomstilstander) i celler fra mennesker og dyr, DNA-skader (kan knyttes til flere sykdommer, blant annet kreft) og nevrologiske skadevirkninger (det russiske strålevernet advarte for øvrig allerede i 2011 om at den sterke økningen man har sett av visse nevrologiske sykdommer hos barn og ungdom, kan mistenkes å være knyttet til strålingen fra trådløs teknologi (rapport). De har også advart sterkt mot WiFi i skolen).

Det er heller ikke bare styrken i seg selv som er problematisk. Pulsingen er vist å være biologisk aktiv i seg selv, og noen typer pulsmodulasjon mer enn andre. Blant annet fant Adlkofers forskergruppe (Adlkofer ledet den store europeiske REFLEX-studien, som tidlig påviste skadevirkninger av pulset stråling på noen celletyper) at UMTS er ti ganger mer biologisk aktiv enn GSM (pressemelding). Jeg har brukt ganske mye tid på å lese forskning om biologiske virkninger og skadevirkninger av pulset mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, og mener også at det ser ut til å være en korrespondanse mellom en del av de virkningene man har funnet betydelig økt risiko for i studier og sykelighet (samt visse miljøkonsekvenser), vi ser økning av i våre samfunn samtidig som vi har økt den kontinuerlige eksponeringen for stråling fra trådløs teknologi vi blir utsatt for fra (før) unnfangelse til grav. Nå er det selvfølgelig vanskelig å bevise årsakssammenhenger i streng forstand (det at noe skjer parallelt behøver selvsagt ikke dermed å bety at det er en kausal sammenheng) og ofte dreier det seg også om samspillseffekter og ikke om kun én eneste årsak alene, men jeg mener det er mer enn nok belegg om skaderisiko til å si at det er på høy tid å være føre var. (Jeg kommer forresten tilbake til det du skrev om hjernekreft).

Fagmyndigheter med slagside
Den store skandalen i dette, er at våre «fagmyndigheter» i så stor grad bygger sin forvaltning og politikk på ekspertgrupper med tvilsomme bindinger til den bransjen den skal regulere, og ikke setter seg inn i forskningen selv, men godtar litteraturrapporter som kategorisk og avviser alle studier som gjør funn (ofte altså flertallet av studiene på området). Blant annet har jeg selv sett metodologisk uholdbare begrunnelser i slike rapporter av typen «men strålingen er ikke-termisk, så disse funnene kan umulig stemme» eller «studien sier ingenting om hva som er virkningsmekanismen, derfor holder den ikke mål», for å avfeie studier som gjør funn. (De viktigste virkningsmekanismene er for øvrig godt belagt i dag, og er blant annet omtalt i denne metastudien).

Det er også påfallende at vi har fagmyndigheter som konsekvent har unngått å forholde seg til nokså massive advarsler om helserisiko og anbefalinger om føre-var-tiltak som gjennom det siste tiåret er kommet fra blant annet Europarådet ( resolusjon), Det Europeiske miljøbyrået (EEA), Europaparlamentet (to resolusjoner), Canadas helsekomité (HESA), Fransk byrå for helsevern … og arbeidsmiljø (ANSES), det russiske strålevernet (RNCNIRP), europeiske og amerikanske organisasjoner for miljømedisin (EUROPAEM og AAEM) og flere legeforeninger og barnelegeforeninger , samt en rekke appellerer fra forskere og leger. (Lenker til alt dette – samt til flere samlinger og databaser over forskning feltet – finnes i følgende kildesamling).

Trekkfugler og insekter
Når det gjelder påvirkning på insekter og fugler av stråling fra mobilmaster o.l., synes jeg denne rapporten (med fyldige referanser) gir en god innføring:

Ulrich Warnke : Bees, Birds And Mankind, Destroying Nature by ‘Electrosmog’, Kempten, 1st edition November 2007, ISBN: 978-3-00-023124-7: https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521097894.pdf


#76

Det stemmer at forekomsten av hjernekreft samlet sett er nokså uendret, eller til og med har minket, men samtidig viser det seg at nettopp de typene av hjernekreft som kan knyttes til bruk av mobiltelefoni, ved at de befinner seg nettopp de stedene i hjernen der folk holder mobilen eller har sitt trådløse headset, faktisk er økende, også i Norge. Dette omtales blant annet her:

Hjernekreft seg langsomt, ofte over flere tiår, så denne utviklingen har vi antagelig ikke sett slutten på ennå.

I tillegg ser man mange steder økning av visse typer nerveskjedekreft og også et par andre krefttyper som er de samme som man har påvist økt risiko for i flere nyere større og svært omfattende dyrestudier, for eksempel fra USA (blant annet en stor studie fra National Toxicology Program) og Italia (flere studier fra Rammazzini-instituttet).

All radiofrekvent stråling fra trådløs teknologi er fr øvrig klassifisert som gruppe 2B «mulig kreftfremkallende» av Det internasjonale kreftforskningsbyrået, IARC/WHO. Flere av forskerne som satt i panelet den gangen, har tatt til orde for at det er på tide med en strengere klassifisering, enten 2A (sannsynlig kreftfremkallende) eller 1 (kreftfremkallende). Blant dem er bl.a. tidligere IARC-leder, Annie Sasco, som nylig har uttalt under en paneldebatt i København at grunnen til at klassifikasjonen ikke alt er strengere, skyldes lobbyvirksomhet og at funn i flere store studier er blitt forvrengt når sluttrapportene legges fram eller feid under teppet.


#77

Så utrolig vakker hun er! :butterfly:

Jeg har ikke sett en sånn på mange, mange år, men jeg husker dem fra da jeg var liten.

Her jeg fortsatt bor i Oslo er det en sterk nedgang av insekter og fugler gjennom de siste par tiårene. Men når det gelder insektene, er det spesielt de siste fem årene jeg virkelig har sett en nokså ekstrem nedgang. I fjor så jeg at busker og engområder der det alltid pleide å være masse summende aktivitet, var nesten insektsfrie og det har jeg aldri sett før. I år har jeg sett utrolig få insekter, enda været har vært fint (kanskje er det for tidlig, men jeg er nokså sikker på at vi pleide å se langt flere på denne tiden). Men jeg skal ikke påstå at det kun er én årsak til dette. Men at noe skjer, i alle fall i Oslo, virker åpenbart. Og når jeg leser om temaet virker det som at dette er trenden i resten av Europa og også i flere andre deler av verden.


#78

Uendelig vakker.

De diskuterer en million truede dyre- og plantearter på Dagsnytt 18 for øyeblikket, forresten.


#79

Akk ja! Som Piet Hein skrev i et av sine Gruk (her på norsk etter hukommelsen):

Mennesket er noe skrekkelig rakk,
så gi meg arten stykkevis, takk!


#80

Ja. I tynne skiver. :sunglasses: