Nyheter MDTV Forum Om Doner

“Veldig, veldig klimavennlige”

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/veldig-veldig-klimavennlige/

Av Christina Fjeldavli. Hvorfor ender man opp med å fremstå som veldig, veldig dobbeltmoralsk når alt man vil er å fremstå som veldig, veldig klimavennlig, samtidig som man tjener seg søkkrik? I Norsk Vinds reklamekampanje “Vindkraftnå”, utarbeidet av Try reklamebyrå, med Mathias Fischer som sentral bidragsyter, er budskapet at bygging av landbasert vindkraft i norsk…

6 Likes

Dobbeltmoral er som kjent dobbelt så bra, som vanlig moral - særlig når en kan bli rik på det.
Hvor mye de bryr seg om hva vi mener, blir demonstrert i Frankrike.

3 Likes

Man kan lure på om klima- og miljødepartementet under ledelse av Sveinung Rotevatn og Mathias Fischer har blitt utpekt til å bli de sentrale pådriverne for utbygging av vindkraft i Norge. Kanskje for å avlaste slike organer som OED og NVE. Disse personer tror vel at overnasjonalitet og profittmasksimering for storkapitalen er selve målet og meningen med politikken og livet.

Kanskje man bør lage en dommedagskampanje som heller fokuserer på hvor mislykket det tyske EnergiWende inkl nedleggelse av atomkraft i praksis har utviklet seg til å bli (og at feks de høye energiprisene i Tyskland iflg McKinsey nå truer overlevelsen til deler av tysk næringsliv). I Tyskland har man rotet seg inn i et håpløst og farlig blindspor som hr Rotevatn og hr Fischer ønsker å kopiere i Norge. Feilgrepene i Tyskland er så alvorlige slik at Tyskland ikke (i tide) vil klare å få til de utslippsreduksjonene som er forespeilet og at store deler av energisystemet i landet kan havarere.

2 Likes

Neida - da bare masserer de statistikken. At Tyskland kan juge like bra som noen, viste utslippsbløffen til Volkswagen.

2 Likes

Dessverre virker det som om dette “livssynet” dominerer stadig mer, både i norsk storpolitikk og i forvaltningsledelsene.

3 Likes

Jøss, er det gode gamle Pesta som har dukket opp igjen? Det passer jo bra i disse tider. Nå er det noen hundre år siden sist vi hadde sikre observasjoner :grimacing:

image https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Theodor_Kittelsen_-Pesta_i_trappen%2C_1896%28Pesta_on_the_Stairs%29.jpg

1 Like

Det er nok mer trolig at de er vannmeloner, grønne utenpå og røde inni, og at de som de fleste troende, nekter å lese informasjon som ikke passer med menighetas syn.

At de er nyttige idioter for enkelte kapitalister, er nok riktig, men dyr støm er ikke en fordel for andre kapitalister.

Overnasjonalitet, ja. Profittmaksimeringen er kun et middel på vei til å sentralisere eierskap med den hensikt å sikre et utopia med fred gjennom å gjøre krig umulig. Det høres fint ut, men for å hindre krig, er det en pris med overgivelse av makt inkludert, og som betyr at ingen enhet være sterk nok til å utfordre den sentrale makten. Derfor bygges et nytt kart med vårt globale nabolag. Demokrati er såklart skinndemokrati, jajamennsann, et skalkeskjul for noe helt annet, men samma det, det vil ikke bli oppdaget før det er for seint.

"Vi har bestemt oss for hva vi skal gjøre, planen er lagt, men vil så klart høre deres mening, for å kunne framstå uangripelige. Skulle bare mangle. " Noen tilpasninger her og der er ok for oss, og det gir dere en fornemmelse av at dere deltar, så flotte gulrøtter her og der. En gulrot kan være å vinne en flott pris, eller inneha en flott tittel som f. eks bærekraftsambassadør, og du vil ikke motstå æren av å kunne sole deg i glansen av en agenda som skal redde kloden, noe som alle ved sine fulle fem skjønner er etisk prisverdig.

Via fred pga avskrekkings monopolet med millitærmakt, ( sorry, en pen samling atomvåpen må til ) og gradvis avvæpning av alle vil man kunne jobbe for å oppnå velstand. Dette har vi holdt på med i over 100 år, og det skjer gradvis, a piece of shit, and shit happens.
Som vi alle nå vel har skjønt, krig = fred, men koordinert i en agenda, under kyndig ledelse av våre folk, utdannet på våre skoler, med våre lærebøker. Dersom krig tjener en fredsagenda, kan vi saktens holde det gående en stund, inkludert våre konstruerte eller virkelige fiendebilder som virker samlende, og her kommer politisk indoktrinering inn, ren plankekjøring for oss som har eksperimentert en god del opp igjennom mange år.

Det handler om å ligge over, og slippe å ligge under. Resultatet er så fruktbart så fruktbart. Temaet er velstand.
Det å bevare dominans, samtidig som man har en god sak : Poenget med å sikre fred gjennom å sentralisere makt, er at fred gir gode vilkår normalt for å utvikle velstand.
Sorry det var noe med liten skrift du ikke gadd å lese. Trist for deg, flaks for oss.

Peace’s missing right hand once held a sceptre. She is shown gazing maternally at Plutus, who is looking back at her trustingly. The statue is an allegory for Plenty (i.e., Plutus) prospering under the protection of Peace

1 Like

Jepp. Det er gjerne det …

As a matter of fact, the statue is actually an allegory for Peace, the famous ventriloquist getting ready for another performance with her puppet Plutus.

2 Likes