Nyheter MDTV Forum Om Doner

Varsko til Solberg: Frykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/varsko-til-solberg-frykter-at-meldeplikt-til-eu-svekker-lokaldemokratiet/

Lokale myndigheter protesterer mot at de skal bli pålagt meldeplikt til EU eller ESA før de får vedta noe som helst på markedet for tjenester. Dette skriver ABC Nyheter og fortsetter: «Forumet for kommuner og regioner i de tre EFTA-landene som har EØS-avtalen med EU, Norge, Island og Liechtenstein, kommer med en klar advarsel mot…

2 Likes

Avskjedsgaven fra Erna Solberg til det norske folk kan altså bli evigvarende nyliberal høyrepolitikk styrt av EU.

1 Like

Meldeplikt til EU blir en enorm suverenitetsavståelse. Men om regjeringen innfører meldeplikt for EU, er vi fremdeles i EØS og EØS avtalen kan sies opp, noe som er den eneste som er bra med EØS avtalen.

Det er bare å få det norske folk til å forstå at det må gjøres, noe som ikke blir lett, da norsk hovedstrøms presse og media unnlater å advare befolkningen om hva meldeplikten og EØS innebærer, at Brussel uformelt tar over styringen av Norge til fordel for global storkapital.

2 Likes

Hvilke “tjenseter” er det snakk om? Hvor omfattende? Noen som vet?

Solbergregjeringen er også for EU, TISA, TTIP; TTP, ISDS og alle overnasjonale avtaler utformet for å lure befolkningen fra landressurser og infrastruktur, drikkevann og matjord, og gi eierskapet og kontroll til dette over til globale kapitalinteresser. De representerer ikke folk og lands interesser, og vil hvis de får det til, vil de bli rikelig belønnet med høye stillinger med fyrstelige gasjer i den globale storkapitalens overnasjonale og nasjonale organisasjoner og konserner.

Skal en vedde på hvordan det går, kan det dessverre se det ut som den globale storkapitalen og dens agenter vinner. Nordmenn kan ikke forestille seg at den neo-liberale markedsøkonomiens elendighet for arbeiderklassen og svake grupper spesielt, og alle under øvre middelklasse vil ramme dem. De skal se det først for å tro det, og da er det for sent å ta landet tilbake for en raskt aldrende vertbefolkning i tilbakegang.

2 Likes

Oppsigelse av Eøs er umulig i Norge da det ikke finnes en eneste avis som jobber for dette.
Her er hva veteran Leiv Olsen,leder i Rogaland Nei til EU,skrev i Klassekampen 3 des 2019:
Om den utbredte EØS-propagandaen:
“Klassekampen burde bidra til å avsløra denne propagandaen.
I staden ser det ut som avisa sluttar seg til dei som sprer tåketalen om at alternativet til EØS er kaos og uvisse.”
Det debatten etter brexit avslørte var at det fantes en fraksjon av Rødt som er EU-tilhengere. Begeistret for Ja til EU “Momentum” i Labour.
Rødt-ledelsen er jo stolt av at de har fått mange nye medlemmer,men hva står de yngste for nå? Klimafanatisme beslektet med det EU skal innføre i praksis med 1 milliard Euro.
Det er helt riktig at dette blir klassekamp. Overklassen/middelklassens kamp mot arbeiderklassens og bøndenes levevaner og livsmåter.
De rødgrønne i Tyskland har begynt å lansere den tanken at personer som forsøker å relativisere/kritisere (Verharmlosung) Klimakatastrofen bør bøtlegges eller fengsles. Klimazweiflern er tankekriminelle.
Er det noen som tror at Norden vil styre unna denne politiske trenden?
Og er det noen som tror at Rødt kan bli en kraft mot EU og EØS?
I så fall må det en partisplittelse til for kommandohøydene lukter på EU. (se Klassekampen 14 des 2019) Den beundrede skikkelsen i Klassekampen,Jonas Gahr Støre,er en fanatisk tilhenger av EU og globalisering. Ingen leser hans taler fra fransk og engelsk som ligger ute på UDs arkiv. Han er nå oppgradert til medlem av “venstresida”. Av definisjonskorpset til Klassekampen og Rødt.
Stikk fingeren i jorda nå.

2 Likes

Det er klart og helt korrekt som Nietzsche påpekte at “profesjonalisme i politikk er Machiavellisme”. Dobbeltspill.
Men det å være en dobbeltspiller og dobbeltsnakker er også en kunst og en profesjon som krever trening og øvelse.
Siv jensen er dobbeltspiller,men hun utøver det ikke med særlig raffinement og eleganse. Det blir for lett gjennomskuelig. Selv tungnemme FRP-medlemmer har nå forstått at hun er en enkel hykler.
Verre er det da med Jonas Gahr Støre. Her står vi over en profesjonell Machiavellist av mer fransk type.
NTB har da i dag 20 januar en lengre artikkel som heter: “Støre vil gjøre AP til fredsparti”. Her er absolutt ikke ett ord om APs tilslutning til USA-ledete kriger fra 1990 av som absolutt alle har bidratt til å gjøre verden til et mer krigersk sted.
Ikke et ord om at AP har velsignet Norges bruk av 32 milliarder kroner i disse krigene,heller ikke ord om Støres personlige rolle i ødeleggelsen av Libya.
Nei. Hans syns fremdeles Nato er udiskutabelt,likeledes har han intet imot USAs militære tilstedevær i Norge og han vil at NatoNorge skal øke forsvarsbudsjettet med 2% av BNP.
Og all denne krigerske Nato-ismen skal han da forene med å ha saklige og fredsskapende relasjoner med Russland!!!
Og dette etter at det russiske UD utallige ganger har sagt og meldt at Norge utvikler en fiendtlig og amerikansisert forsvarspolitikk mot Russland. Sist Lavrov var i Finnmark gjentok han dette for hundrede gang.
Det er bare en dyktig retoriker og machiavellist som Støre som klarer å opptre i AP forsamlinger i Nord nå og få dette tankebildet til å henge på greip. Det holder ikke for den aller minste logiske analyse,det er et humbug prosjekt så stort at det bare kan opprettholdes av intelligent sjarlatan.
Det er verken Erna eller Siv som er noen livsfare for Norge.
Jonas Gahr Støre er mye verre da han lyver som en profesjonell.
På høyeste Machiavelli-nivå.