Nyheter MDTV Forum Om Doner

Värna den sekulära rättsstaten


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/varna-den-sekulara-rattsstaten/

Av Ann-Charlott Altstadt. Den så kallade shariadomen i Solna tingsrätt som ledde till Centerns uteslutning av Ebtisam Aldebe aktualiserar kravet på alla partier att ta avstånd från den politiska ideologin islamism. Ett sådant öppet ställningstagande skulle åter göra religionskritik och fördömandet av religiös extremism möjlig utan rädsla för att exempelvis begå islamofobiskt värdegrundsbrott. För islamisternas långa…


#2

Er det ikke en folkeavstemning bak anpassing til andre lovverk og sedvaner så er det med litt humor…
‘Landssvik, samlebetegnelse på forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet (landsforræderi), mot statsforfatningen og statsoverhodet (høyforræderi), samt mot visse bestemmelser i den militære straffelov av 1902 (krigsforræderi)’

Sverige er ødelagt uansett men bensin på bålet gjør jo saken ikke bedre… Ny multikulturell verden men rettsprinsipper er viktige.


#3

I Sverige og på gryende fremvekst i Norge ser vi nå at folk som kritiserer islam og muslimske innvandrere blir dømt får bøter og fengsel. Det som hadde vært interessant om man kunne fått til er en kollektiv forbrytelse. Så mange som gjorde dette at de ikke hadde nok plasser i fengsleneog kanskje begynte å tenke på hva de holdt på med?
#4

Freedom of speech er ikke populært rundt om. En medviten strategi i og med den stundende økonomiske kollapsen i vårt gjeldsbaserte fiat pengersystem. Kommer her med… Kuriosa, Fredrik Reinfeldts tal er en klassiker

‘Jag kommer att vädja till svenska folket att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen, säger han. I dag inleds valrörelsen …’ Mindre penger til pensjonister og så videre;) Galskap på riktig…

Det i et land som er i konkurs, det om inntekter skal betale kostnadene;) Dvs Sverige lever på en penger-økning som mange andre (Norge?;).