Nyheter MDTV Forum Om Doner

Var Norge en slavenasjon?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/var-norge-en-slavenasjon/

Av Øyvind Andresen. Var Norge var en aktiv deltager i slavehandelen over Atlanterhavet på 1600 og 1700-tallet? Må Norge unnskylde sin rolle i denne handelen? Disse spørsmålene er blitt reist på ny i kjølvannet av de siste anti-rasistiske demonstrasjonene etter drapet på George Floyd i USA, og den løpende debatten om såkalt «avkolonisering» av høyere…

5 Likes

Akershus festning ble bygd av slaver.


https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Akershus_landsfengsel#Slaveriet

Jeg tror ikke venstresiden bryr seg om de hvite slavene, da de ikke passer i narrativet. At jødene var de største slavedriverne uansett hvilken farge slavene hadde, er heller ikke noe venstresiden liker å snakke om.
trotsky

4 Likes

Det blir neppe noe krav om å rive festningen. Blir nok litt slitsomt

Hvem er denne M. Walsh?

Danmark (dvs. Danmark-Norge) var vel det første landet som opphevet slavehandelen.
https://snl.no/slaveri

Edit: Men det finnes fortsatt slaver i Norge:

1 Like

Å si at Norge var en slavenasjon blir å snu det helt på hodet, fakta var at araberne kom til Norge og tok Nordmenn til slaver, verst var det for Bergen der de tok store deler av byen som slaver, barn og kvinner som sex slaver og menn som arbeidere.

Her får du hele historien de prøvde å holde hemmelig for oss i skolebøkene.

Europa er forresten historie. Som jøden selv sier så vil ikke deres Messias komme før Europa er totalt ødelagt for slik er det skrevet i profetiene og slik må det bli.
Så det er overhodet ikke tilfeldig at de fra super eliten som står bak masseinnvandringen til Europa er alle jøder.

2 Likes

Jeg lurer på når disse arabiske slavehandlerne kom til Norge. Jeg vet at de kom til Island i 1627 og til Færøyene to år senere. Dessuten ble det opprettet den såkalte slavekassen for å kjøpe fri sjøfolk som var blitt tatt som slaver i “Barbareskstatene”. Men det er ukjent for meg at nordafrikanske pirater kom til Norge for å hente slaver. Dessuten er slavehandelen mer sammensatt enn vi tror. Mannen som ledet pirattoktet til Island var nemlig en nederlender ved navnet Jan Jantzoon, men i Marokko het han Murad Rais.

2 Likes

Var ikke det Sverige?

Sverige var det siste. Livegenskapet ble opphevet i 1920. Hundre år etter Russland

Hvordan er slavehandelen mer sammensatt enn vi tror?

Ikke så rart, da Sverige ikke hadde livegne.
Sverige forbød slaveri i 1335.

Fordi hva som er slaveri er vanskelig å definere? Du mener jo livegenskap var slaveri. I Norge ble kriminelle dømt til slaveri på Akershus, og kontraktene bla. irer og fattige briter jobbet under i USA var også nært slaveri. Så kommer vi til typer lønnsslaveri, som på mange måter er noe vi sliter med selv i dag.

1 Like

Norge eller nordmenn? Vi hadde vel ikke så mye vi skulle ha sagt som nasjon, på den tiden?

Jeg synes det kan være grunn til å minne om, at motivet for å oppheve slaveriet, i hovedsak var økonomiske, ikke moralske. I industrien var det enklere med lønnsarbeidere. Da slapp de å ta noe som helst ansvar for arbeidstokken, -det var bare å ansette nye. At det også førte til at folk kunne gå selv, var nok en utilsiktet konsekvens.

Det var nettopp det jeg prøvde på å vise ved eksemplet Murad Rais, opprinnelig fra Nederland, som ledet røvertoktet mot Island i 1627. Det jeg var mest interessert i var å vite når det kom arabiske slavehandlere til Norge. Opplysninger om det har jeg ikke kunnet finne i noe historisk verk. Jeg tror ikke det skyldes at norske historikere er “politisk korrekte”. Hadde et slikt raid skjedd i Norge, ville de ha opplyst om det. Derfor lurer jeg på om Pål Steigan, evt. andre, har vært for raske på labben når de har nevnt Norge og Island i samme setning. Nå er ikke dette noen viktig sak egentlig. Men som historieinteressert ønsker jeg at vi er så nøyaktige som mulig.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.