Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Vår nasjonale samtale overdøves av nyheter om et valg i Alabama

Originalt publisert på https://steigan.no/2017/12/var-nasjonale-samtale-overdoves-av-nyheter-om-et-valg-i-alabama/

Den siste uka har den største nyhetssaken i norske aviser vært et delstatsvalg i USA. En dag var dette forsidesaken både i Dagbladet og i Aftenposten. Den høyreradikale senatorkandidaten Roy Moore ble ikke valgt, og et samlet Norge kunne trekke pusten. Men er det egentlig nødvendig for oss nordmenn å vite hvem som er den…

1 Like

Dette ser ut til å være et mønster som gjentar seg hele tiden. Skal man få til noen endringer i NRK kan man begynne med å skifte ut NRK sjefen. Mulig at man kan lære noe av Sverige, her styres SVT på en annen måte enn NRK (etter det jeg husker oversatt til norsk så er det organisasjoner av typen LO, NHO, husmorlaget mfl som sitter med representanter i styret, dvs et styre ganske uavhengig av storting og regjering).

ARK = Part of the IIC (Information Industrial Complex).