Nyheter MDTV Forum Om Doner

Var kampanjen mot Listhaug en seier?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/var-kampanjen-mot-listhaug-en-seier/

I halvannen uke har norsk politisk offentlighet dreid seg om én sak: Sylvi Listhaugs Facebook-plakat. De store sendeflatene har vært teppelagt med Listhaug og politikerne har gått inn og ut av studioer og snakket om Listhaug. Til slutt ble Sylvi Listhaug nødt til å trekke seg som justisminister. Dette feires som en seier, og det…

6 Likes

Acer, en kapring av norsk industri til fordel for finanskapitalen. Hele Norge er i ferd med å kapres av finanskapitalen, på samme vis som Nordea på Lena så sitt snitt til å omgjøre min bedrift til et spekulasjonsobjekt for finanskapitalen. Lånet ble gitt bak min rygg av denne korrumperte banksjefen på Lena, som ikke verdiget meg en telefonsamtale for å lytte til mine synspunkter, selv om jeg hadde slitt her i 38 år. Et lass containergulv sendte jeg gjennom maskineriet på ei ukes tid, i ei støvsky, 100 grader på pressa midt på sommeren, omgitt av ca 120 decibel støy, pustende formalehydgass og insektsmiddel-damp. Opp mot 70.000 kr./dag produserte jeg for, som en gal slavearbeider som gav alt for inngruppa mi. Denne banksjefen ville kollapset etter en halv dag. Snakker om mangel på respekt for arbeiderklassen.

Uansett, mine industrielle røtter etter Lenaelva på Toten, som går tilbake til middelalderen, er kuttet av. Jeg holder banksjefen hos Nordea på Lena som hovedansvarlig, sammen med en moralsk korrumpert finansbransje.

Trist å se at resten av industri-Norge ser ut til å følge i mine fotspor. Snart er de siste restene av Norges industrirøtter kuttet av, og vår industrielle arv tapt for alltid, til mennesker av samme kaliber som banksjefen hos Nordea på Lena.

3 Likes

Ps! Bestilte nytt kamera i går. Et av sommerens prosjekter blir å dokumentere mine industrirøtter etter Lenaelva på Toten med sideelver. Disse som Nordea har vanæret. Ja, ikke bare disse, men Nordea har vanæret hele Totens industriarv.

Listhaug sa noe viktig etter at hun måtte gå av: At prosessen mot henne har vært et angrep på ytringsfriheten. Dette blir av andre avfeid som et sleivspark fra henne, men det er mer sannhet i det enn som så. Hvorfor skal ikke hun - og hvem som helst andre, få si hva de mener? I hvertfall på sin facebookside? Jeg vil at vår justisminister eller andre ledere skal si hva de mener. Så får det være opp til hver enkelt av oss å føle oss så krenket vi vil. Og de som sliter med å være krenket kan jo bare skrive noe mot-krenkende tilbake. Eller skal det være slik at det er “visse ting” en justisminister ikke får skrive? En slags politisk korrekthet basert på en kollektiv moralisme med uskrevne lover der graden av hysteri styrer hvor grensene til enhver tid går? Vel, det er der vi er nå.

Jeg tror ikke det er slik det antydes her at dette var en bevisst provokasjon fra LIsthaug - hun kan ikke være så god til å predikere hva Støre vil finne på. Og når det gjelder ACER - vær sikker på at media kunne ha funnet en annen tullesak å forpeste den kollektive samtalen med. De finner alltids noe de kan blåse opp ballongen med.

2 Likes

Bra artikkel men det var et angrep mot rettsprinsipper og det er farlig å låte det gå uten konsekvenser. Men som steigan skriver så man må ta FRP i sak ikke emosjonelt. MSM styr også dansen så vanskelig å få en saklig debatt. I sum så trenger vi et MSM som ikke styres av The Herman-Chomsky Propaganda Model;) http://changingminds.org/techniques/propaganda/propaganda_model.htm

1 Like

Godt observert og bra skrevet! Selv har jeg ikke fulgt med på saken, men likhetene med de “progressive” i de amerikanske kyststatene og deres angrep på og forsøk på å forby alt hva de kaller “hate speech” er der. J.M. Greer har skrevet et essay om fenomenet: http://www.kulturverk.com/2017/11/05/hat-er-den-nye-sexen/

Dette var vel en seier i den forstand at nett-trollet Listhaug ble vingeklipt, kanskje vi nå kan få en mer sakelig debattform her i landet med færre løgnaktige uttalelser fra sentralt hold og fra andre?

Men husk at saken ennå ikke er avsluttet. Det er opp til regjeringen selv å avgjøre hva som nå skal skje med Listhaug. Husk at Listhaug var både Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren. Kan det tenkes at justis og beredskap kan bli skilt ut som en egen ministerpost, og at Listhaug kun blir innvandringsminister? (Og opposisjon sa at de vil tollerere mer av trollingen til Listhaug hvis Listhaug innehar en annen ministerpost enn justisområdet). Noe slikt kan kanskje være et smart trekk fra Erna Solberg for bla å motvirke økte stemmetall til Frp og for å roe ned Listhaug en smule.

Er stort sett enig i analysene dine Pål. Selvfølgelig er det en fare for at bråket omkring Sylvi Listhaug kan ha bidratt til at ACER-saken har kommet i bakgrunnen. Likevel tror jeg det var nødvendig å sette foten ned. Jeg tror ikke at venstresida mener at Listhaugs avgang var noe mer enn en delseier. Vi bør heller ikke glemme at Bjørnar Moxnes har gjort en kjempeinnsats i kampen mot ACER. Vi vet selvsagt ikke hvordan en avstemning i Stortinget ville ha blitt uten Listhaug-bråket. Vi bør heller ikke glemme at Listhaugs facebookside var et grovt angrep på rettssikkerheten Derfor var det etter min mening nødvendig å markere at nok er nok.

1 Like

Jeg vil si at det heller er Facebook som er et grovt angrep på rettssikkerheten. For Lysthaug sin del aner jeg ikke hva hun har sagt eller skrevet, da dama ikke interesserer meg. Hvorfor skal jeg lytte til henne, når jeg istedenfor kan lytte til Terje Bongard: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troendelag/DKTL02002918/08-02-2018#t=1h55m20s

Flere har reagert på at NRK har kjørt opp Listhaug saken som hovedsak fremfor ACER, så mange at Kringkastingsrådet har fått 518 klager i følge Nationen. En vellykket avledningsmanøver vil en kunne si nå.

En kunne også ha klaget inn NRK til Kringkastingsrådet for manglende dekning og informasjon om bla TISA, TTIP, konsekvensen av et fullt EU medlemskap, hvordan EØS forverrer arbeidslivet for arbeiderklassen spesielt, manglende informasjon i forkant av at Finanstilsynet ble lagt under Brussel for kort tid siden, og at H og Frp i regjeringen vil fjerne hjemfallsretten og mye mer.

En skulle tro at NRK er en nøytral nyhetsformidler som statseid har plikt til å belyse alle sider av en sak, men det nyhetsbildet som NRK serverer skjønnmaler og underrapporterer ikke bare om EØS og EU, men også feks den ikke bærekraftige masseinnvandringen fra MENA land, fremstiller USAs kriger som forsvar for Vesten, og overfallet på Libya med Norsk medvirkning som en frigjøringskrig fra en tyrann, når sannheten var bortimot det motsatte.

4 Likes

Beklageligvis er et tilsvar fra meg blitt borte. Derfor prøver jeg å svare utfra hukommelsen. Jeg er enig med deg i at Facebook også er et grovt angrep på rettssikkerheten. Listhaug interesserer heller ikke meg, og det er dessverre en fare for at ACER-saken har druknet i all ståheien om Listhaug. Likevel var det nødvendig å si at nok er nok, at vi ikke tåler mer fra den dama! Listhaug har en egen evne til å få all fokus rettet mot seg. Men vi må huske på at det fortsatt er mange, ikke minst unge mennesker i landet vårt som har fått føle Anders Behring Breiviks terrorhandlinger på kroppen. Vi kan ikke bare overse det heller. Så vidt jeg vet har Frp prøvd å markedsføre seg som et anti-EU parti. Hvis det er riktig, er det grunn til å spørre om hvorfor de ikke støtter kampanjen mot ACER for å hindre at EU får råderetten over norsk vannkraft.

3 Likes

Selvfølgelig var dette et angrep på Ytringsfriheten.
Utviklingen går langsomt, men sikkert mot total sensur.
Gjennom krav om Politisk korrekthet.
Ved å bruk angrep med ord som “anti-semitt”, “Konspirasjonsteoretiker”, “Anti-VAXXER”, “Rasist”, “Homeofob”, "Islamofob"
Gjøre visse debatter ulovlige, hvilket “Holocaust” eller “Innvandring” er et godt eksempel på.
Twitter shadowbanner.
YouTube fjerner inntekter og konti.
Det samme gjør Facebook.
Mediene fjerner innlegg, eller blokkerer Brukere.
Organiserte Troll regjerer i alternative Medier, uten konsekvenser.
Regjering, Storting, Presse, Domstoler og Akademia gir prosessen næring.
Fra utenlandsk hold sitter en liten, men mektig, Elite og trekker i trådene.

Tillater meg å være både enig og uenig. Helt enig i at kampen mot det Høyre og Ap har som felles program er den viktisgte kampen. Men det er viktig å bekjempe høyreekstremismen også! Det må være slutt på å godta at provokasjoner som avler høyreekstremisme er greitt! Sylvi Listhaug fortsatte straks hun gikk av med det! Siv Jensen har tatt opp tråden. John Helgheim fortsatte i dag tidlig i debatt med Snorre Valen. Og Erna Solberg nærmest fredet høyreekstremismen i dag i Stortinget. Dette kan ikke Mot Dag/steigan.no holde seg utenfor!

Dette er skivebom! Det var Sylvi Listhaug og FRP, med stilltiende støtte fra Høyre, som forsøkte å kneble ytringsfriheten til de som mener at spørsmålet om paragraf 26b ikke hadde noe med sikkerhet å gjøre, men om å finne en rettssstatlig metode i arbeidet med å stoppe terrorister. Det var et forsøk på å gjøre det ulovlig å hevde at domstolsbeslutning i statsborgersaker er en menneskerett og helt nødvendig. En kan ikke bruke samme metode som forbrytere når en skal bekjempe dem. En må bruke lov og rett, og ikke innføre politistaten!

Jeg har fulgt dårlig med på denne saken, men har fått med meg at listhaug for det første sa noe om at politisk ligner dette landet en barnehage, og for det andre noe i retning av at Arbeiderpartiet støtter terrorisme.

Det første er det jo ikke lett å være uenig i og trenger ingen forklaring.

Til det andre. Arbeiderpartiet bombet jo Libya til støtte islamistiske terrorgrupper på bakken. I Syria var Arbeiderpartiet med på å kanalisere milliarder av norske bistandsmidler til områder styrt av islamister som del av angrepet på Syria (ironisk sender anti-listhaugfløyen innsamlede millioner til MSF som svar på innsamlede blomster). Nå tror ikke jeg Listhaug er særlig interessert i Libya eller Syria, men hun har jo helt rett i dette at Arbeiderpartiet åpenbart støtter terrorister.

2 Likes

Ytringsfriheten til Listhaug ble ikke angrepet, hun fjernet innlegget frivillig. Alle som har kritisert henne har, i likhet med henne, kun brukt sin egen ytringsfrihet. Ytringsfrihet er retten til å si hva man mener, ikke retten til immunitet mot kritikk eller mistillitsforslag. Man kan selvsagt til enhver tid diskutere hvorvidt det er en god idé å komme med en spesifik ytring, dette er noe som gjelder både Listhaug og hennes motstandere.

Så vidt jeg vet var det ingen på stortinget som reiste forslag om å hindre Listhaug i å ytre seg, noe som ville hvert et brudd på ytringsfriheten, de foreslo kun å frata henne vervet som justisminister ved å reise mistillitsforslag, noe som er i deres fulle rett.

I så fall tror jeg Listhaug, Jensen og Solberg støtter terrorisme like mye som Støre! Verken Frp eller Høyre har tatt avstand fra bombingen av Libya. de har støttet den minst like mye som Støre selv!

2 Likes

Listhaug trakk ikke innlegget sitt frivillig. Hun gjorde det under press. Hva slags type konsekvens er det som må til før at du mener at ytringsfriheten er angrepet? Straffeforfølgelse etter loven? Ytringsfriheten kan ikke være begrenset av lovverket. Da vil alle regimer kunne påberope seg å ha ytringsfrihet.

Erna har bytte ut Listhaug med Hareide og Krf i regjering. Bondeviks ide. Vent og se. Siw jensen er enten veldig naiv eller med på notene. Legg merke til hva de gjør, ikke hva de sier.
Scenarioet som foregikk er fra min synsvinkel følgende:

I helga som var vet vi at Hareide har snakket med Erna flere ganger. Jeg tipper han konsulterte en gammel ringrev ved navn Bondevik først. Ettersom Krf er på vippen har Hareide mye makt. Han sa til Erna at hvis hun kvittet seg med Listhaug som minister så skulle han på visse betingelser tre inn i regjeringen. De andre betingelsene kommer vi nok til å se etter hvert. Mer til bistand, kanskje. Stopp på leteboring i Lofoten er allerede vedtatt. Nok om det. Hareide fikk Erna til å bruke Siv Jenssen som brekkstang for å få ut Listhaug. Bilderbergersiv er akkurat det. Etter en avtalt tid nå vil Krf bli invitert inn i regjeringen. Kanskje to tre mnd når dette har lagt seg. Det kan ikke skje før om en stund. Frp kommer til å synke som en stein. Hagen har skjønt hva som foregikk og er lynings. Mye kan også leses ut av kroppspråket til Siw som ser veldig sliten og indignert ut, og ikke minst Hareides manerer da han var hos Kjos. Det var ikke vanskelig å se at han har noen kort i ermet.

1 Like

At haukene i Pentagon og den gjennomkorrupte og zioniststyrte amerikanske administrasjonen ufortrødent jobber vidre med saken (“Full Spectrum Dominance”), der de i tillegg til de ca. 800 allerede etablerte militære basene fordelt på rundt 70 land og territorier, nå for alvor (offisielt) har kastet blikket mot nordnorge for å innlemme pottitlandet i sitt arsenal, ser granngivelig ut til å bli overskygget av ‘støyen’ blant patetiske norske folkevalgte. - At det samme gjenspeiles i kommentarfeltene på steigan.no oppfattes som ytterst ‘symptomatisk’. . . . . . . [Apropos ‘globalisme’ - SNAKK om “level playing field”!] :persevere:storehillarywashington10jan-2012kevin-lamarque

2 Likes